• Kvicksilverklorid i homeopatisk beredning skiljer sig fr n Mercurius solubilis genom st rre giftighet och snabbare verkan. (resonans.org)
  • Ett tidigare mycket vanligt preparat var kalomel, envärd kvicksilverklorid, som är svårlöslig och ansågs ofarlig trots ett enormt antal beskrivna förgiftningsfall. (tf.nu)
  • På möss finns det experiment som visar att när de får kvicksilverklorid per os så blir det mycket lägre halter i njurarna hos honmössen av kvicksilver men däremot dubbelt så höga halter i hjärnan. (lakemedelsvarlden.se)
  • Analysen visar att herbariearket troligen har behandlats med kvicksilverklorid, både på pappret och på delar av själva växten. (k-blogg.se)
  • 1969 visar Parizek att selenit reducerar giftigheten av HgCl2 (kvicksilverklorid) i kyckling. (mineralbalans.se)
  • Kvicksilverklorid är starkt gift för både högre och lägre organismer och är ett starkt antiseptiskt medel. (wikipedia.org)