• Jag tog fram ett antal för att se att de inte bara valt ut exemplariska akter för sin egen interna kvalitetskontroll. (faronline.se)
 • Förutom vår egen interna kvalitetskontroll står Inspecta Oy för den utomstående kvalitetskontrollen. (fescon.fi)
 • Syncs interna kvalitetskontroll har bedömt att det här inlägget saknar nödvändig ödmjukhet och istället innehåller ett opassande mått av självgodhet som tidigare förmodligen endast överträffats av Björn Ranelid. (syncroniseramera.com)
 • För att passera vår kvalitetskontroll ska tobaken inte bara hålla en god kvalitet - den måste också ha en bra kemisk sammansättning utan för höga halter av oönskade ämnen. (swedishmatch.se)
 • Däremot vill jag ta upp bollen vad gäller kvalitet och kvalitetskontroll. (coorganisation.se)
 • februar sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for analyse av PT-INR, APTT og fibrinogen til sykehuslaboratoriene som deltar i kvalitetskontrollprogrammet. (noklus.no)
 • Fra 2016 vil Noklus foreta en endring i utsendelsesfrekvensen for ekstern kvalitetskontroll. (noklus.no)
 • I laboratoriets rutinmässiga kvalitetskontroll, omfattande åren 2016 - 2017, har drygt 100 kvinnor identifierats vars prov har felbedömts som normala och som vid eftergranskning visat tecken på cellförändringar som behöver undersökas hos gynekolog. (cancercentrum.se)
 • Intern analytisk kvalitetskontroll utføres av den enkelte deltaker for kontinuerlig å overvåke analysekvaliteten. (noklus.no)
 • I kapittel om Analytisk kvalitetskontroll har Noklus laget ulike skjema for føring av resultater fra intern analytisk kvalitetskontroll. (noklus.no)
 • Kontakt din lokale laboratoriekonsulent dersom du trenger hjelp til igangsetting av intern analytisk kvalitetskontroll, tolkning av resultatene eller bruk av det elektroniske skjemaet. (noklus.no)
 • Intern kvalitetskontroll består bland annat av noggrann dokumentation av hela undersökningsgången, spårbarhet samt löpande kontroll av metodens prestanda genom att referensstammar regelbundet undersöks. (sva.se)
 • Verifiering av smältor och produkter sker via intern och extern kvalitetskontroll och olika kontrollintyg kan verifiera att rätt produktkvalitet uppnås. (roslagsgjut.se)
 • Kvalitetskontroll är en del av flödet för alla våra produkter. (blocket.se)
 • För att få reproducerbara resultat och resultat som kan jämföras mellan laboratorier ska fastställda standarder för kvalitetskontroll följas. (sva.se)
 • Detta program betonas särskilt i riktlinjerna för FARs kvalitetskontroll och kan nog anses ha fått en starkare ställning än tidigare. (faronline.se)
 • Vi har en kvalitetskontroll på plats, säger han. (sverigesradio.se)
 • Det innebär att t.ex drift och kvalitetskontroll kan skötas på distans, utan att en person fysiskt ska behöva finnas på plats. (intab.se)
 • Vi är mycket glada att vi i ett nära samarbete med BWH Hotel Group har kunnat anpassa ett av våra verktyg för att snabbt få digital kvalitetskontroll på plats ute på hotellen, helt avgörande om man verkligen skall kunna säkerställa att smittskyddet fungerar ute i verksamheten, säger Robert Nibelius, vd för Qultivator. (mynewsdesk.com)
 • Inriktningen processteknik ska ge kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik. (allastudier.se)
 • Övrig kvalitetskontroll sker genom att RN dels kvalitetssäkrar den kontroll som branchorganisationen FAR utför av sina medlemmar via ett samarbetsavtal mellan FAR och RN, dels direkt kontrollerar de revisorer som inte är anslutna till FAR. (revisorsnamnden.se)
 • Kontrollen vil blant annet bestå i om planene lar seg tegne opp i FYSAK/ Sosivis ved hjelp av standard kommandofiler og kvalitetskontroll ved hjelp av programmet SOSI-kontroll. (kartverket.no)
 • Allt du behöver veta för att utföra barnvagnens kvalitetskontroll och kontroll Ur min synvinkel är en barnvagn större, eftersom användaren är ganska liten kille. (iqsquality-global.com)
 • FAR-byråerna kan ansöka om två slags kvalitetskontroll - kontroller av enskilda uppdrag och kontroll av systemet för kvalitetskontroll på byrån. (faronline.se)
 • I Sverige är Läkemedelsverket / LMV är det organ som står för kvalitetskontroll och godkännande av implantat. (ak.se)
 • februar sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for analyse av PT-INR, APTT og fibrinogen til sykehuslaboratoriene som deltar i kvalitetskontrollprogrammet. (noklus.no)
 • Läs om hur Motala kommun arbetar med kvalitetskontroll och utveckling. (motala.se)
 • Vid kvalitetskontroll av märkning kontrollerar vi att märkningen på förpackningar och informationen i säkerhetsdatablad stämmer överens och att kraven på t.ex. (kiwa.com)
 • I kapittel om Analytisk kvalitetskontroll har Noklus laget ulike skjema for føring av resultater fra intern analytisk kvalitetskontroll. (noklus.no)
 • Hur kan ni med Apotekets Kvalitetskontroll sälja tandtråd av teflon? (apoteket.se)
 • Utrustningen är särskilt framtagen för automatiserad kvalitetskontroll. (3dp.se)
 • För de industrivertikaler där det ställs extrema säkerhetskrav - fordon, flyg- och medicinteknik, är det kritiskt att man har tillgång till samma verktyg och metoder för kvalitetskontroll som traditionell tillverkningsteknik. (3dp.se)
 • Periodiskt återkommande kvalitetskontroll - Kvalitetskontrollen sker med två huvudsakliga inriktningar. (revisorsnamnden.se)
 • Detta program betonas särskilt i riktlinjerna för FARs kvalitetskontroll och kan nog anses ha fått en starkare ställning än tidigare. (faronline.se)
 • Jag tog fram ett antal för att se att de inte bara valt ut exemplariska akter för sin egen interna kvalitetskontroll. (faronline.se)
 • Kontakt din lokale laboratoriekonsulent dersom du trenger hjelp til igangsetting av intern analytisk kvalitetskontroll, tolkning av resultatene eller bruk av det elektroniske skjemaet. (noklus.no)
 • Man delar upp arbetet strukturerat i de två delarna: tillverkning och kvalitetskontroll. (wikipedia.org)
 • Kvalitetskontroll tillåter transport av endast element som överensstämmer med projektet. (budihome.se)
 • Det vi märker är att många kunder ser en kvalitetskontroll som något positivt och det hoppas vi även att våra medlemmar kommer att göra, säger Karin Holmgren. (faronline.se)
 • Slutlig kvalitetskontroll av särskilt utsedd projektledare. (translated.net)
 • Det är en mätmetod för automatisk geometrisk kvalitetskontroll direkt i en produktionslinje. (norrbotten.com)
 • 2 Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer och revisionsföretag håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. (docplayer.se)