• Vi utvecklar vår motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. (tekniskamuseet.se)
 • Rörelse utvecklar barns kroppsuppfattning och motorik. (fagersta.se)
 • Massagen hjälper också till att utveckla ditt barns kroppsuppfattning och motorik. (libero.se)
 • Sång och musik stimulerar barns utveckling när det gäller tal, språk, motorik och kroppsuppfattning. (linkoping.se)
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga samt kroppsuppfattning. (tidaholm.se)
 • I barndansen övar barnen också upp motorik, kroppsuppfattning och det sociala samspelet. (medborgarskolan.se)
 • Ute har barnen möjlighet att få röra sig, öva sin motorik och sin kroppsuppfattning. (hassleholm.se)
 • Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt lär sig att samspela med andra barn. (trollhattan.se)
 • Ute på vår gård kan vi ta ut svängarna och utveckla vår motorik och kroppsuppfattning. (arvidsjaur.se)
 • Kursen är intressant för dig som vill utveckla fördjupade kunskaper om vad som påverkar utveckling och konsekvenser av viktförändring i unga år, kroppsuppfattning och dess problematik samt teoretiska resonemang kring kroppsuppfattning hos barn och ungdomar. (allastudier.se)
 • Alla grupper har som mål att utveckla barnens fantasi, kroppsuppfattning och musikalitet. (studieframjandet.se)
 • Rytmen via instrument samt hjälper oss att förstärka alla kroppsdelar och lär barnen att utveckla sin kroppsuppfattning. (nykvarn.se)
 • Tillsammans hjälper de stillasittande polispersonal med vardagsmotion, och kvinnor med skev kroppsuppfattning att acceptera sina kroppar. (urplay.se)
 • Jag hade skev kroppsuppfattning och ett negativt tänk. (expressen.se)
 • Har en skev kroppsuppfattning, trivs inte på gymnasiet och känslan av att vara annorlunda har alltid funnits där. (ungdomar.se)
 • Du berättar att du känner dig nedstämd, har en skev kroppsuppfattning och känner inte någon mening med livet. (ungdomar.se)
 • Min kroppsuppfattning är ganska skev och jag ser oftast inte hur jag ser ut. (familjeliv.se)
 • Får jag presentera min första onlinekurs som fokuserar på en positiv kroppsuppfattning! (kurera.se)
 • Dessa hörnpelare är symboler för kärlek och det är mer kärlek vi behöver i våra liv för att få en positiv kroppsuppfattning. (kurera.se)
 • De kommande 7 dagarna kommer jag att dela med mig av en Instagram utmaning som jag har skapat som heter #selflovenovemberchallenge (@karlektillhalsa) som ska hjälpa alla som vill ha en starkare självkänsla och en positiv kroppsuppfattning. (kurera.se)
 • Om du har en liten trädgård att påta i eller en plantering på en balkong som du kan pyssla med visar forskningen att du troligen har en positiv kroppsuppfattning! (walkingtalking.se)
 • Killarna har en mer positiv kroppsuppfattning än vad tjejerna har, något som medelvärdet för alla ungdomar i undersökningen visade. (doktorn.com)
 • Hur kan man prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? (forskoleforum.se)
 • Utbildningen tränar såväl musikframställning, studerandenas självuppfattning, kroppsuppfattning som sociala förmåga. (vnf.fi)
 • Missbedömd kroppsuppfattning kan bero på bristande kognitiv förmåga att uppfatta sin egen kroppsstorlek (anse sig vara smalare eller fetare), vilket kan bidra till känslor inför sin egen spegelbild vilka i synnerhet handlar om kroppens storlek. (wikipedia.org)
 • Den ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. (skolverket.se)
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. (skolverket.se)
 • Hon gör de aktiviteter ett barn skulle göra utan att växa upp för snabbt och hon representerar en sund syn på kroppsuppfattning. (lekvira.se)
 • Fokus ligger på kroppsuppfattning och metoder för koncentration och återhämtning. (sisuidrottsutbildarna.se)
 • Danslek med fokus på lek med ökad kroppsuppfattning, rumsuppfattning, självförtroende och samarbete som mål. (kurser.se)
 • Kvinnor, som överlag hade allvarligare hälsokomplikationer, hade en mer negativ kroppsuppfattning och självbild i sport/fysiska aktiviteter. (ki.se)
 • I Europa uppskattas att cirka 12 miljoner individer har ett annorlunda utseende som kan resultera i en negativ kroppsuppfattning, så kallad body image . (hkr.se)
 • Han har arbetat med och forskar kring negativ kroppsuppfattning och ätstörningar vid Uppsala universitet. (nok.se)
 • Norges tredje största stad vill hindra reklam som kan leda till negativ kroppsuppfattning. (fria.nu)
 • Utseendefixering, kroppsuppfattning och hälsa. (spsm.se)
 • De har st llt nnu h gre krav p bland annat st tupptagning, tryck fr n sidorna, h rdare krav p att spetsiga f rem l ska ha sv rare att penetrera ridhj lmen med mera. (hippson.se)
 • Metoderna ger bland annat ökad koncentration och kroppsuppfattning samt ökad empati och medkänsla. (norrkoping.se)
 • De har fått svara på frågor om bland annat sovvanor, skärmanvändning, kroppsuppfattning och fysiska förmågor. (hkr.se)
 • Psykologen Carolina Lunde forskar om kroppsuppfattning. (urplay.se)
 • Störd kroppsuppfattning kan yttra sig i missbelåtenhet över utseendet och en vilja att förändra sitt utseende, vilket kan föregripa exempelvis anorexia nervosa när personens ideal inte överensstämmer med spegelbilden. (wikipedia.org)
 • Cirka 12 miljoner individer i Europa lider av att deras utseende påverkar deras kroppsuppfattning. (hkr.se)
 • Dr. Wilder Penfield upptäckte att det samma gäller för de sensoriska centrum som representerar vår kroppsuppfattning. (wikipedia.org)
 • På SV Örebro län anordnar vi föreläsningar kring ämnen som ofta är förknippade med skuld, skam och tabu för att bidra till ökad kunskap, förståelse och nya möten. (sv.se)
 • Detta visar att vår kroppsuppfattning dynamiskt och kontinuerligt påverkar vår självbild så att vi kan uppleva en sammanhängande och enhetlig känsla av ett jag" avslutar Henrik Ehrsson , professor vid Institutionen för Neurovetenskap och medförfattare till studien. (ki.se)
 • Tyngden och det rörliga punktvisa trycket från västen ger tydlig information om kroppens gränser och därmed en ökad kroppsuppfattning. (komikapp.se)
 • Här intresserade han sig också för psykoanalysen och kroppsuppfattning. (wikipedia.org)