• Övervikt och fetma mäts med ett särskilt så kallat kroppsmasseindex (body mass index, BMI). (gp.se)
 • Med fetma menas personer som har ett kroppsmasseindex (BMI) över 30. (doktorn.com)
 • Vardera gruppen var uppdelad i tre undergrupper - normalvikt, övervikt och fetma - utifrån deltagarnas kroppsmasseindex, BMI, vid 20 års ålder. (gu.se)
 • I den kliniska studien ingick 69 personer, med kroppsmasseindex (BMI) på mellan 30 och 35, den lägsta graden av fetma. (gu.se)
 • Att kraftig övervikt/fetma, med kroppsmasseindex (BMI) över 30, är associerat med ökad mortalitet är väl känt sedan tidigare. (lakartidningen.se)
 • Xenical används bara vid sjuklig fetma, vilket innebär att ens kroppsmasseindex (BMI) är över 30. (healthexpress.eu)
 • Fetma (kroppsmasseindex, BMI, över 30) är ett stort folkhälsoproblem och antalet drabbade ökar över hela världen. (vetenskaphalsa.se)
 • För närvarande ingår människor med så kallad grav fetma - de som har ett kroppsmasseindex (BMI) på 40 eller högre - i fas 3 av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för vaccinering mot covid-19. (aftonbladet-cdn.se)
 • Läkemedelsbehandling som en vårdmetod mot fetma kan ordineras för friska personer med ett kroppsmasseindex, BMI, på över 30. (eiransairaala.fi)
 • Av detta antal faller 650 miljoner under kategorin "Fetma", vilket innebär ett BMI eller kroppsmasseindex på över 30. (viktlabbet.com)
 • Enligt amerikanska Folkhälsoinstitutet, är fetma en typ av sjukdomstillstånd där kroppsmasseindex, även kallat BMI, ligger kring 30 och över. (viktlabbet.com)
 • Risken för att drabbas av svår Covid-19 ökar markant redan vid ett kroppsmasseindex (BMI) på 30, det vill säga där gränsen för fetma går. (anthropocene.live)
 • Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt ( m {\displaystyle m} ) i kilogram dividerat med kroppslängden ( l {\displaystyle l} ) i meter i kvadrat. (wikipedia.org)
 • Kroppsmasseindex, BMI, anger förhållandet mellan en persons längd och vikt. (aftonbladet.se)
 • Kroppsmasseindex, eller body mass index (BMI), är ett mått på förhållandet mellan kroppslängd och vikt som har tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO). (aftonbladet-cdn.se)
 • BMI står för Body Mass Index (på svenska kroppsmasseindex) och anger relationen mellan längd och vikt. (dietguiden.com)
 • För att bedöma en persons vikt används ett index som heter BMI, som kommer från engelskans Body Mass Index (och omnämns ibland som "kroppsmasseindex" på svenska). (treated.com)
 • Riktlinjerna är baserade på kroppsmasseindex (BMI), en beräkning av vikt och längd. (omhalsa.info)
 • Kroppsmasseindex, eller BMI, är ett nyckelindex kopplat till en persons längd och vikt. (ohiocore.org)
 • Body Mass Index, eller kroppsmasseindex som det heter på svenska, är ett mått på relationen mellan din vikt och din längd. (kirurgkliniken.se)
 • BMI är kroppsmasseindex och är en förkortning som kommer från engelskans Body Mass Inde x och måttet visar förhållandet mellan vikt och längd. (xn--kollahjrtat-r8a.se)
 • BMI, är en förkortning av Body Mass Index (kroppsmasseindex), och är ett sätt att räkna ut samt ta reda på om din vikt är normal. (bmikalkylator.se)
 • Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex är relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen vikten i kilogram dividerat med längden i meter i kvadrat. (bmikalkylator.se)
 • För att bedöma om en persons vikt är hälsosam eller inte, används en modell som kallas BMI, från engelskans Body Mass Index , på svenska kroppsmasseindex. (treated.com)
 • BMI är en förkortning som står för Body Mass Index (sv KroppsMasseIndex) är ett mått som används för att kvantifiera relationen mellan längd och vikt. (bantningsmetoder.se)
 • Kroppsmasseindex eller BMI (efter engelskans Body Mass Index ) är ett mått för en persons eventuella över - eller undervikt . (wikipedia.org)
 • Läkare bedömer din kroppsstorlek genom att väga dig och mäta din längd och sedan räkna ut kroppsmasseindex (body mass index). (netdoktor.se)
 • BMI är en förkortning av engelskans "body mass index", på svenska kroppsmasseindex. (sydsvenskan.se)
 • Det mått som kallas BMI (Body Mass Index) anger ditt kroppsmasseindex. (apoteket.se)
 • BMI r f rkortning f r Body Mass Index, kroppsmasseindex. (namnam.se)
 • Body Mass Index = kroppsmasseindex. (docplayer.se)
 • BMI = Body Mass Index (Kroppsmasseindex) = Relationen mellan total kroppsvikt och längd. (radikalsystemkritik.nu)
 • Kroppsmasseindex, vanligtvis kallat Body Mass Index (BMI), är en kvot som beräknas genom att kroppsvikten (kg) delas med kroppslängden i kvadrat (m2). (folkhalsomyndigheten.se)
 • I medelåldern har vi en normalvikt med ett kroppsmasseindex, BMI, på mellan 25 och 26. (hjart-lungfonden.se)
 • Med normalvikt menas ett kroppsmasseindex (BMI) mellan 20 och 25. (blogspot.com)
 • Vid 26 års ålder utfördes en bedömning av deltagarnas kroppsmasseindex, blodtryck, kondition, tandhälsa med mera. (dagensmedicin.se)
 • Akutpreventivmedel kan användas för att förhindra graviditet hos kvinnor, oberoende av kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI). (lakemedelsverket.se)
 • Sv: Gravida kvinnor avråder man från att opereras (just då). (resurfacingscan.be)
 • I sin doktorsavhandling har Caroline Blomqvist i två år följt en grupp om 70 postmenopausala kvinnor med ett kroppsmasseindex BMI över 27, det vill säga överviktiga kvinnor som har passerat klimakteriet. (umu.se)
 • Studien omfattar cirka 200 personer i åldern 25-50 år, hälften kvinnor och hälften män, som inte medicinerade mot något och med ett kroppsmasseindex (BMI) som inte stack ut (18-30). (dinamediciner.se)
 • Mer än 92 procent barn under vistelse på förskolan analyserades med av alla barn mellan ett och fem år i Sverige går i hänsyn till barnens ålder, kön, kroppsmasseindex förskolan (2). (ki.se)
 • Uppmätt med BMI, en enkel metod för att avgöra om en person är överviktig är att räkna ut dess kroppsmasseindex. (sfbooks.info)
 • Tidigare observationsstudier har visat att ett högt BMI (kroppsmasseindex) är kopplat till flera cancertyper. (ki.se)
 • De bakomliggande mekanismerna är inte helt klarlagda och betydelsen av fettvävnadshormonet leptin, som ökar proportionellt med stigande kroppsmasseindex, BMI , har visat motsägelsefulla resultat. (bmikalkylator.se)
 • Övervikt definieras genom att räkna ut kroppsmasseindex, BMI. (wikipedia.org)
 • Det visar att åtta av tio som opereras är överviktiga eller feta, vilket betyder att de har ett kroppsmasseindex, BMI, på minst 25. (giboxen.se)
 • Det kallas också kroppsmasseindex. (med24.se)
 • Den amfetaminliknande tillskott rekommenderas endast för användning av dem som har en betydligt större kroppsmasseindex (BMI) än det typiska området för sin ålder samt höjd. (creoars.com)
 • Den amfetaminliknande tablett bara föreslagits för att användas av de som har en väsentligen större kroppsmasseindex (BMI) än den typiska sorten för sin ålder och längd. (creoars.com)
 • Deltagarna delades sedan in i kategorier beroende på deras kroppsmasseindex (BMI) och deras metabola hälsa. (aftonbladet.se)
 • Från det rikstäckande medicinska födelseregistret hämtade forskarna sedan information om moderns BMI (kroppsmasseindex) under tidig graviditet. (ki.se)
 • Det är viktigt att låta bli att banta när man når mogen ålder eftersom man bevisligen mår bättre och hålls friskare om vikten är mellan 24 och 29 BMI, kroppsmasseindex. (ostnyland.fi)
 • Pojkar vars kroppsmasseindex (BMI) stiger mycket under puberteten löper ökad risk för stroke senare i livet. (dietistaktuellt.com)
 • För att bedöma om en persons vikt är hälsosam eller inte används en modell som kallas BMI, från engelskans Body Mass Index , på svenska kroppsmasseindex. (treated.com)
 • BMI är en förkortning som står för Body Mass Index (sv KroppsMasseIndex) är ett mått som används för att kvantifiera relationen mellan längd och vikt. (bantningsmetoder.se)