• S ckens l ngd 14-20 mm, rundat trekantig samt kl dd med sand, i framdelen kan det ven finnas fragment av d da insekter. (nrm.se)
  • S ckens l ngd 6-9 mm, tydligt trekantig samt kl dd med sand och mindre v xtrester. (nrm.se)