• S ckens l ngd 6-9 mm, tydligt trekantig samt kl dd med sand och mindre v xtrester. (nrm.se)
 • S ckens l ngd 14-20 mm, rundat trekantig samt kl dd med sand, i framdelen kan det ven finnas fragment av d da insekter. (nrm.se)
 • F rh llandet mankh jd/kroppsl ngd skall vara 10:11. (caccia.se)
 • Proportionerna mellan hundens mankh jd och kroppsl ngd ska vara 2:3. (fornborgen.se)
 • F rhållande kroppsl ngd: Mankh jd skall vara ungef r 10:9. (dalmatiner.se)
 • Undrar f rst vad jag kan r kna med som en fin vikt att h llas p , med en fettprocent mellan 10-15 och kroppsl ngd p 178? (kolozzeum.com)
 • F r en person med en viss l ngd kar BMI med kande vikt. (namnam.se)
 • Exempel p en biosocial aspekt r n r ungdomar kommer upp i ton ren och deras beteende p verkas s v l av nya sociala krav som st lls p dem och fysiologiska omst llningar i samband med kande kroppsl ngd och f r ndringar i hormonbalansen. (psykologiguiden.se)
 • Antenner cirka en femtedel av kroppsl ngden. (nrm.se)
 • Hundarnas huvuduppgifter blev i l ngden sv ra att f rena, d ibland motsatser kunde kr vas, detta ledde till en uppdelning i tv typer. (chosenangels.se)
 • Alla f r redan innan barnet r f tt en viss m ngd mj lk i br sten och denna f rsta mj lk kallas r mj lk och r gul. (ahs.ax)
 • Snabb ndring av kroppsl ge f rorsakar ofta h ftig sm rta i n gondera sidan av magens nedre del. (ahs.ax)