• Diagnos på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada fastställdverifierad. (alter-side.com)
 • Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket innebär att antalet människor med fler än en kronisk diagnos ökar. (visibacare.com)
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra stora folksjukdomar och den enda av de sjukdomarna med ökande dödlighet. (cefam.se)
 • Primärvårdsläkarna är i frontlinjen när det gäller prevention och tidig upptäckt av KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). (cefam.se)
 • Det som för friska människor är en lätt uppgift, kan vara en stor kraftansträngning för den som lever med en kronisk lungsjukdom. (kol.se)
 • Till riskgrupperna hör bland annat personer som är 65 år och äldre, de med kronisk lungsjukdom som astma och KOL, diabetes mellitus, kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar och kronisk njursvikt. (pfizerhalsa.se)
 • KOL är en progredierande inflammatorisk lungsjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion. (cefam.se)
 • Resten av tiden bedömde Försäkringskassan att hon var så sjuk att daterar någon kronisk sjukdom. (thepracticaldilettante.com)
 • Du som har en kronisk sjukdom - hur många gånger kommer du på dig själv med att be om ursäkt för att du är sjuk? (blogg.se)
 • Som närstående till en person med en kronisk sjukdom möter man många tankar och funderingar över hur man kan stödja och hjälpa den som är sjuk. (kol.se)
 • På grund av din sjukdom har du stannat hemma så mycket så att vänner knappt mera frågar om du vill följa med ut. (lunganistormen.com)
 • Kan du inte det på grund av sjukdom kan det bli riktigt tufft, säger arbetsrättsjuristen Anne Alfredson. (diabetes.se)
 • Många människor med kroniska sjukdomar som Anne Alfredson kommer i kontakt med tror att de har en gräddfil på grund av sin sjukdom, men så är det inte. (diabetes.se)
 • Du måste jobba, kan du inte det på grund av sjukdom, och om Försäkringskassan säger nej, kan det bli riktigt tufft. (diabetes.se)
 • Enligt svensk lag kan ingen bli uppsagd från arbetet på grund av sjukdom. (diabetes.se)
 • MAN HAR INTE någon automatisk eller ovillkorlig rätt att gå ner i tid på grund av sjukdom. (diabetes.se)
 • Det är bland annat sådana faktaartiklar om hundar och deras fysiska, psykiska och sociala utveckling samt andra artiklar som utlovats, men som på grund av sjukdom nu får vänta. (wordpress.com)
 • för patienter med kroniska sjukdomar som hypertoni eller hjärt-kärl sjukdom. (alter-side.com)
 • Hon efterlyser ökad kunskap och förståelse för kroniska sjukdomar och hoppas att hennes artikel "I'm a doctor with chronic illness: Here are 12 things I wish people knew" ska öppna omgivningens ögon för hur tufft det kan vara leva med en sjukdom dag ut och dag in. (battrehalsa.nu)
 • En fjärdedel av befolkningen har dessutom mer än en kronisk sjukdom och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar görs av personer med två eller flera kroniska sjukdomar. (kollpalakemedel.se)
 • Med en allt äldre befolkning kommer allt fler att drabbas av kroniska sjukdomar och allt fler kommer att leva allt längre med kronisk sjukdom. (kollpalakemedel.se)
 • Många kroniskt sjuka beskriver hur de, trots allvarliga kroniska sjukdomar, lyckas ägna mer tid åt sin hälsa än åt sin sjukdom. (healthpolicy.se)
 • En kostnaden för att skapa en datingwebbplats av de villkor som baspaketet från 21 behandling ersätts av Kronisk njursvikt ( CRF ) uppstår när njurarna inte kan tillräckligt utvisa slaggprodukter och gifter ur kroppen. (alter-side.com)
 • Har en lätt kronisk njursvikt och högt blodtryck (äter Enalapril). (kurera.se)
 • Online dating för kronisk sjukdom dating för kronisk sjukdom (Online Mendelian Inheritance in Man) Faktaartiklar om sjukdomar skrivna av Sveriges ledande mörka själar 2 matchmaking soul minne experter inom sitt diagnosområde. (alter-side.com)
 • Att leva med kronisk sjukdom påverkar inte bara kroppen fysiskt, utan skadar den psykiska hälsan mycket. (lunganistormen.com)
 • Att leva med en kronisk sjukdom eller med kronisk smärta skiljer sig mycket från ett normalt friskt liv. (lunganistormen.com)
 • Att leva nära med någon som har en kronisk sjukdom kan väcka många tankar och innebära stora förändringar i vardagen. (kol.se)
 • Crohns sjukdom ökar bland befolkningen samtidigt som behovet av kirurgi minskar. (medicheck.se)
 • Samsjuklighet med exempelvis psykisk sjukdom, annan smärtproblematik, mag-tarmsjukdom, infektioner och annan bukkirurgi än endometrioskirurgi kan motivera avsteg från huvudrekommendationerna. (socialstyrelsen.se)
 • Kronisk granulomatös sjukdom orsakas av en förändring (mutation) i en av generna CYBA, CYBB, NCF1, NCF2 eller NCF4 . (socialstyrelsen.se)
 • Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med fördubblad prevalens under de senaste decennierna. (cefam.se)
 • Det är också känt sedan tidigare att människor med kronisk smärta har en jämförelsevis hög inflammatorisk aktivitet i kroppen. (wordpress.com)
 • När man har en kronisk sjukdom är kroppen redan utsatt och i stället för att bekämpa infektioner såsom förkylningar kan immunförsvaret bekämpa kroppens egna organ, leder, nerver och muskler. (battrehalsa.nu)
 • Mycket värk och kronisk trötthet gör kroppen stel å när man då tränar, lyfter eller gör andra rörelser så är det lätt att skada kroppen på andra sätt. (blogg.se)
 • Det skulle innebära att det föds ungefär ett barn med kronisk granulomatös sjukdom i Sverige varje år. (socialstyrelsen.se)
 • Huvudsyftet ska vara att få fler barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom att delta i fritidsaktiviteter. (radiohjalpen.se)
 • Barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har samma rätt till en aktiv fritid som alla andra barn. (radiohjalpen.se)
 • Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög morbiditet och mortalitet och är en vanlig orsak till läkarbesök på vårdcentraler. (cefam.se)
 • Hur lång den blir beror bland annat på typen av arbete, vilken sjukdom det är. (thepracticaldilettante.com)
 • Däremot har Arbetsdomstolen i olika domar konstaterat att om en sjukdom gör att jag inte kan utföra mitt arbete som jag förväntas göra, eller något annat arbete av betydenhet, kan det vara skäl för uppsägning. (diabetes.se)
 • Vid endometrios med kronisk smärta och pågående multiprofessionell smärtrehabilitering kan patienten behöva avstå från arbete helt eller delvis så länge som rehabilitering pågår. (socialstyrelsen.se)
 • Att få livet invaderat av en allvarlig kronisk sjukdom får vem som helst ur gängorna. (lunganistormen.com)
 • På sajten The Mighty uttrycker hon en besvikelse över att både hennes kollegor och andra personer hon möter i vardagen verkar ha svårt att sätta sig in i hur livet med en kronisk sjukdom kan vara. (battrehalsa.nu)
 • Läs mer om livet med kronisk sjukdom! (battrehalsa.nu)
 • tror att borrelios kan utveckla sig till en kronisk sjukdom trots behandlingar. (thepracticaldilettante.com)
 • En del tror att du hittar på din sjukdom som ett sätt att slippa undan jobb, skolarbete och träffar. (lunganistormen.com)
 • Jag tror att det har blivit en större medvetenhet kring kronisk sjukdom på den svenska arbetsmarknaden och att man måste likabehandla folk. (diabetes.se)
 • Lunginflammation är också en sjukdom som många tror endast drabbar gamla och patienter som ligger på sjukhus. (pfizerhalsa.se)
 • användbara för online dating för kronisk sjukdom utveckla ny och specifik behandling för stora patientgrupper med kroniska. (alter-side.com)
 • Dessutom är kunskapen otillräcklig både inom sjukvården och hos allmänheten och det anses vara väldigt negativt att ha en kronisk sjukdom. (diabetes.se)
 • Träffa sault ste marie sexiga kvinnor har jag en kronisk sjukdom med en fast läkare, så det går kanske inte att. (thepracticaldilettante.com)
 • Daterar någon kronisk sjukdom med Daterar någon kronisk sjukdom har daterar någon kronisk sjukdom kronisk, progressiv smärta. (thepracticaldilettante.com)
 • Be också din läkare om ett undertecknat daterar någon kronisk sjukdom daterat brev som intygar behovet av. (thepracticaldilettante.com)
 • Hon lever med en kronisk sjukdom som innebär många nålstick varje dag. (mariasliv.net)
 • Husdjur är ett sällskap som är till glädje för många, särskilt den som lever med en kronisk sjukdom. (kol.se)
 • Forskarna menar att allt detta är viktiga fynd för att förstå konsekvenserna av inflammation hos människor med kronisk smärta. (wordpress.com)
 • När man drabbas av en kronisk sjukdom kan det bli så att man varje dag brottas med en känsla av förlust av liksom en längtan efter det liv man hade. (battrehalsa.nu)
 • Drabbas man av en kronisk sjukdom känns det lätt att hjälpa andra i liknande sits. (neuro.se)
 • Den största oron däremot är att inte få vara klar i huvudet eller att drabbas av en kronisk sjukdom. (pfizerhalsa.se)
 • Här är några tips på hur man kan göra om man vill visa sitt stöd för en person som lider av en kronisk sjukdom eller går igenom något tungt. (lunganistormen.com)
 • Sedan början av 1990-talet känner man till drygt fyrtiotalet personer med kronisk granulomatös sjukdom i Sverige. (socialstyrelsen.se)
 • Studier har visat att ha sällskapet av ett husdjur kan underlätta den dagliga stress, känslan av ångest och depression som kan uppstå vid en kronisk sjukdom. (kol.se)
 • Det är inte alla gånger så lätt, då stress kan byggas upp av allt från sjukdom, uppbrott och arbetslöshet, till ekonomiska problem och en massa annat . (ullagabay.com)
 • MediCheck hjälper personer som har en kronisk sjukdom eller långvarigt besvär att må bra. (medicheck.se)
 • De kan även påverka nervsystemet, och orsaka neurologisk och psykiatrisk sjukdom. (glutenochmjolkfri.se)
 • att den här mekanismen inte riktigt fungerar som den ska hos personer som lider av vissa typer av kronisk smärta. (wordpress.com)
 • Barnen utgör nu 30 procent av alla IBD-fall (kronisk inflammationssjukdom i tarmen) och 3-åringar lider av fettlever, NAFLD (Non-alcoholic fatty liver disease). (ullagabay.com)
 • Trots att vi har modern teknologi och skickliga forskare som kunnat konstatera att depression är en sjukdom, liksom astma och diabetes råder det ännu en hel del förutfattade meningar. (lunganistormen.com)
 • Astma är en kronisk sjukdom med en förekomst hos 6-10% bland den vuxna befolkningen. (cefam.se)
 • Vårdanalys rapport visar att kronisk sjukdom förekommer hos nästan halva befolkningen och står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaderna. (kollpalakemedel.se)
 • KOL är en av vår tids stora folksjukdomar och är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. (helsa.se)
 • Typ 2-diabetes är världens snabbast ökande kroniska sjukdom. (alter-side.com)
 • Någon med en kronisk sjukdom kan ha svårare med det, i vissa perioder ännu svårare. (diabetes.se)
 • Att vårda någon med Parkinsons sjukdom kräver både ett brett kunnande. (thepracticaldilettante.com)
 • Psykossymtom inklusive hallucinationer vid Parkinsons sjukdom är nästan alltid läkemedelsframkallade. (kollpalakemedel.se)
 • Bakgrund: Kronisk smärta (smärta mer än 3 månader), är mycket vanligt förekommande i befolkningen och i primärvården och medför såväl stort lidande som ekonomiska konsekvenser för både individ och samhälle. (cefam.se)
 • Polymyalgia rheumatica (PMR) är en vanligt förekommande sjukdom hos äldre som kännetecknas av proximal smärta och stelhet, förhöjd inflammationsparametrar samt snabbt svar på glukokortikoidbehandling. (cefam.se)
 • Det är vanligt att känna sig deprimerad eller orolig när man har fått veta att man har en kronisk sjukdom som hjärtsvikt. (heartfailurematters.org)
 • Ny app ska hjälpa patienter med kronisk tarmsjukdom. (alter-side.com)