• På 1910-talet hade man förstått att gener ligger utplacerade längs kromosomer som för människor utgör 23 par, av vilka ett består av två könskromosomer. (blogspot.com)
 • En bild på en individs alla kromosomer kallas karyotyp. (genteknik.nu)
 • Kvinnor har två x-kromosomer. (allasvaren.se)
 • Kvinnor har normalt två X-kromosomer, medan män har en X- och en Y-kromosom. (socialstyrelsen.se)
 • I dagarna har idrottens skiljedomstol, Cas, beslutat att kvinnor med XY-kromosomer, som Semenya, måste ha en testosteronnivå under 5 nanomol per liter. (corren.se)
 • De flesta kvinnor har XX-kromosomer och en testosteronnivå under 2 nanomol per liter. (corren.se)
 • Vidare menar Loke att man inte kan byta biologiskt kön eftersom män och kvinnor har olika kromosomer. (qx.se)
 • Eftersom hälften av de 46 kromosomerna kommer från mammans ägg och hälften från pappans spermie så finns det bara hälften så många kromosomer i könscellerna (gameterna) som i övriga celler i kroppen. (socialstyrelsen.se)
 • Kromosomerna framträder vid celldelning som går till så att en cell som ska dela sig produceras flera kromosomer. (mimersbrunn.se)
 • När cellen har 92 st kromosomer ( 46x2 ) så drar sig 46 st kromosomer åt ena sidan av cellkärnan medens de andra 46 st. kromosomerna drar sig åt motsatta hållet. (mimersbrunn.se)
 • Homologa kromosomer är ett annat ord för kromosomerna som ingår i ett homologt kromosompar, det vill säga kromosomer som kodar för samma sorts proteiner men som kan innehålla olika alleler. (pluggakuten.se)
 • Överkorsning bryter upp och klistrar ihop delar av ett kromosompar till rekombinanta kromosomer. (onunicornsandgenes.blog)
 • Hos människan är genomet fördelat på 46 kromosomer, det vill säga 23 kromosompar. (wikipedia.org)
 • Cellene inneholder 23 kromosompar, totalt 46 kromosomer i hver celle. (wikipedia.org)
 • Hunden har 78 kromosomer som bildar 39 kromosompar - hälften av arvsmassan kommer från tiken och hälften från hanen. (skk.se)
 • Arvestoffet til mennesker er organisert i 23 kromosompar, og hvis fosteret har flere eller færre kromosomer enn dette, kan det føre til en rekke syndromer. (forskning.no)
 • Cellens 46 kromosomer består totalt av ungefär sex miljarder baspar. (kth.se)
 • Kroppen har dubbel uppsättning av dem vilket är en fördel ifall någon del skulle ha en skada, totalt finns det alltså 46 kromosomer i varje cell. (mynewsdesk.com)
 • Häckvicker har totalt 14 kromosomer. (wikipedia.org)
 • Testen oppdaget alle av tilfellene av hele kromosomavvik, og kun ni av fostrene som slo ut på testen hadde egentlig normalt antall kromosomer. (forskning.no)
 • Kromosomer er genmaterialet i cellene hos alle organismer. (wikipedia.org)
 • De fleste arter av alle slags organismer har ett bestemt antall kromosomer. (wikipedia.org)
 • På slutten av 1800-tallet ble flere nye tekniker utviklet for å skille ut kromosomet fra cellekjernen, og kromosomer ble påvist og forsket på i en rekke forskjellige organismer. (wikipedia.org)
 • Kromosomer är mikroskopiskt synliga färgbara strukturer i en cell , som framträder vid celldelningen, mitosen . (wikipedia.org)
 • Detta får till följd att vi har dubbla uppsättningar av 23 olika kromosomer, kallade de 23 kromosomparen. (eurogentest.org)
 • Där är det honorna som har två olika kromosomer, dvs en W och en Z, medan hannarna har två Z-kromosomer. (wikipedia.org)
 • For eksempel er det flere planter, som poteten , hvor forskjellige individer av samme art kan ha forskjellig antall kromosomer. (wikipedia.org)
 • De beror på förändringar i strukturen eller antalet kromosomer, vilket förklarar deras namn. (divineinnerhealth.com)
 • Den amerikanske zoologen Theophilus Shickel Painter uppskattade 1921 antalet kromosomer hos människan till 48, och inte förrän 1956 kunde två genetiker i Lund, Joe Hin Tjio och Albert Levan, fastställa det korrekta antalet till 46. (socialstyrelsen.se)
 • Först anges antalet kromosomer, därefter könskromosomuppsättningen följt av ett kommatecken och till sist eventuella avvikelser som anges enligt en särskild terminologi. (socialstyrelsen.se)
 • Om kromosomavvikelsen vid 9p-deletionssyndromet inträffat vid könscellsbildningen har föräldrarna normala kromosomer. (socialstyrelsen.se)
 • Att i motsats till sporadiska missfall verkar upprepade missfall inträffa, även om fostret har normala kromosomer. (netdoktor.se)
 • Haploid beskriver en celle eller en organisme som inneholder det settet med kromosomer som vanligvis finnes i en kjønnscelle. (snl.no)
 • Vi gjorde en genetisk studie av fostret - det visade sig 47 kromosomer. (divineinnerhealth.com)
 • Mer än hälften av de missfall som sker under de tre första graviditetsmånaderna beror på att fostret har fel på sina kromosomer. (sahlgrenska.se)
 • Hon började snacka i minst en halvtimme om anlag på Y-kromosomer etc. (tjuvlyssnat.se)
 • Benämning på en dubbel uppsättning av kromosomer, d.v.s. där kromosomer från vardera föräldern bildar par. (nrm.se)
 • drottningen och arbetsbina, har dubbel uppsättning kromosomer. (biodlarna.se)
 • I ungefär en fjärdedel av fallen kännetecknas leukemin av att de sjuka cellerna har för många kromosomer, upp till 67 stycken. (barncancerfonden.se)
 • Autosomala kromosomer finns i samma uppsättning hos båda könen. (genealogi.se)
 • Neuroblastom är en nervcellstumör som uppvisar skador på vissa kromosomer. (mynewsdesk.com)
 • Individ med tv lika (homologa) upps ttningar kromosomer i cellk rnorna. (metla.fi)
 • Homologa delningskromosomer är samma sak som homologa kromosomer som har replikerats till två systerkromatider och därmed blivit delningskromosomer. (pluggakuten.se)
 • Dette er halvparten av det antall sett kromosomer som finnes i en kroppscelle (somatisk celle). (snl.no)
 • Det finnes derimot en rekke syndromer som skyldes små feil i DNA-et, som ikke endrer antallet kromosomer. (forskning.no)
 • Vi använde de senaste metoderna för genomsekvensering som ger långa sekvenser sekvensering, tillsammans med mycket exakta korta sekvenser, och kunde på så sätta ihop bitarna till längre segment, som sedan kunde kopplas samman till hela kromosomer. (umu.se)
 • I mennesker er alle kromosomer med unntak av kjønnskromosomene organisert i homologe par (noe som gjør mennesket til en diploid organisme). (wikipedia.org)
 • Bakterielle kromosomer er vanligvis løst knyttet til plasmamembranen til bakterien. (wikipedia.org)
 • Kromosomer som slår sig i lag med genetisk könsbestämning får vara med om konstiga saker. (onunicornsandgenes.blog)
 • Varje cell i vår kropp innehåller en särskild genetisk kod uppbyggd av 46 kromosomer. (vimedbarn.se)
 • Till exempel, vid 40 års ålder, bär ca 70% av ägget i en kvinna en fel uppsättning kromosomer (extra eller saknar). (divineinnerhealth.com)
 • Könskromosomerna är X och Y. Ett barn som har två X-kromosomer tilldelas könet kvinna. (apoteksgruppen.se)
 • Vår arvsmassa är organiserad i kromosomer, som i mikroskop ser ut som jämngrå korvar. (cancerfonden.se)
 • Generna finns i kromosomer som finns i cellkärnan hos varje cell. (ne.se)
 • Fråga: Hur många kromosomer finns det i kroppen? (mynewsdesk.com)
 • Kromosomer finns i kroppen, sammanlagt så har man 46 kromosomer i en cell men man får 23 kromosomer från mamma och 23 från pappa. (mimersbrunn.se)
 • Bitarnas DNA-sekvens bestäms och sedan använder man avancerade dataprogram för att pussla ihop informationen till överlappande regioner av de små bitarna i en iterativ process som till slut i idealfallet kan återskapa kromosomer i sin fulla längd. (umu.se)
 • Män som förlorat y-kromosomer i en del av blodcellerna har tidigare visat sig ha högre risk för cancer. (dn.se)
 • Den belgiske forskeren Edouard Van Beneden (1846-1910) oppdaget kromosomer i mark på et senere tidspunkt, i et arbeid som var helt uavhengig av den tidligere oppdagelsen av kromosomer. (wikipedia.org)
 • I akrocentriska kromosomer sitter centromeren inte i mitten, utan nära ena änden. (wikipedia.org)