• Det gör att de kan erbjuda saker så som fogfria golv, kristallisering, impregnering, injektering och mycket mer. (orbyskeneforsamling.se)
  • Fogfria golv, polyuera för att täta läckande tak, kristallisering / cementflex för att täta och betonglagningar med hög prestanda betong för att säkerhetställa en anläggning som står redo för framtiden. (siu.se)
  • Redan när jorden skapades bildades av lavamassorna ett glasmaterial som benämns obsidian.För att naturligt glas ska bildas måste lavan kylas av utan att någon kristallisering hinner ske, och på grund av frånvaron av kristalliseringen skiljer sig glas på så sätt från att vara en bergart. (web.app)
  • Kristallisering av innehållet sker vid svalare temperaturer då Ubiquinol separerar från de andra ingredienserna. (vitaminer.nu)
  • Först är magman homogen, men under vandringen sker olika processer, som till exempel kristallisering och hopsmältning med den omkringliggande berggrunden, förklarar han. (uu.se)
  • Ytterligare en p verkan r att utl ndsk honung ofta r filtrerad snarare n silad (delar av polleninneh llet r borta), vilket g r att glukosen har sv rare att b rja sin kristallisering, n om kristallen kan b rja bildas vid ett pollenkorn. (biodlingsforetagarna.nu)
  • Pensla samtidigt kastrullens kanter med vatten för att förhindra kristallisering av sockret. (bakomatforalla.com)