• Hur ser jag om det erbjuds jobb inom kriminalpsykologi? (fragasyv.se)
  • David P. Farrington är professor i kriminalpsykologi vid Institute of Criminology, University of Cambridge, UK. (bra.se)
  • Jag har tänkt plugga till psykolog och jobba inom kriminalvården, men nu undrar jag vad det egentligen är för skillnad på kurserna Rättspsykologi och Kriminalpsykologi? (allastudier.se)
  • Till frågan: Den skillnad mellan kriminalpsykologi och rättspsykologi som jag känner till är att det inom kriminalpsykologi handlar om studier kring psykologiska bakgrundsfaktorer till varför (och hur) personer får kriminellt beteende medan rättspsykologin handlade om tillförlitlighet i vittnesmål och hos vittnen. (allastudier.se)
  • Sedan kan man genom påbyggnadsutbildningar och egna (själv-)studier specialisera sig mot just kriminalpsykologi. (fragasyv.se)