• Sverige har en internationell skyldighet att utreda och lagföra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. (aklagare.se)
 • Krigsförbrytelser som tidigare hette folkrättsbrott, är ett samlingsbegrepp för överträdelser av den internationella humanitära rätten och är brott som begås i samband med krig. (aklagare.se)
 • Det pågår ett särskilt arbete för att dokumentera uppgifter om misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser begångna i Syrien eller i Irak i samband kriget där. (aklagare.se)
 • Samtidigt som en central specialenhet skapats inom polisen med ansvar att utreda folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser arbetar fyra särskilda åklagare vid internationella åklagarkammaren i Stockholm med dessa utredningar. (blogspot.com)
 • Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser Svensk författningssamling 2014:2014:406 t.o.m. (riksdagen.se)
 • Vi inför nu en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. (johanlinander.se)
 • Läs gärna en ny lag om Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser . (iniskogen.se)
 • Biljana Plavšić åtalades 1998 inför Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) i Haag i åtta punkter för folkmord , brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser . (wikipedia.org)
 • Igår debatterade jag i kammaren regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. (blogspot.com)
 • De anklagades för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten och medlemskap i förbrytarorganisation. (wikipedia.org)
 • I. Delaktighet i planerande av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten II. (wikipedia.org)
 • Den politiska turbulensen beror på att USA och Israel fruktar att Palestina skall använda medlemskapet i ICC till att få domstolen att agera mot israeliska krigsförbrytelser och andra brott mot folkrätten på det ockuperade Västbanken och mot det blockerade Gaza. (blogspot.com)
 • Internationella brottmålsdomstolen etablerades 2002 och har till uppgift att åtala personer som misstänks för att ha varit delaktiga i krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. (blogspot.com)
 • Om ICC accepterar Palestinska myndigheten som medlemsstat i ICC kan israeler som misstänks för folkmord, brott mot mänskligheten och grova krigsförbrytelser ställas inför rätta i Haag om brotten har begåtts på ockuperat palestinskt område. (amnesty.se)
 • Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. (blogspot.com)
 • Målet rör Blekinge Tingsrätts överklagade dom från 6 december 2016, och är det första där lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser är tillämplig. (wordpress.com)
 • 4§ 7 p. lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser kriminaliserar alltså kränkning av 'skyddad person', vilken definieras i 3§ genom hänvisning till tillämplig folkrätt. (wordpress.com)
 • Den 4 mars 2009 skrev jag om Internationella Brottmålsdomstolens arresteringsorder gentemot Sudans president al-Bashir för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i regionen Darfur. (wordpress.com)
 • Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.Att det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. (blogspot.com)
 • 1. 'att agera mot israeliska krigsförbrytelser' PÅSTÅDDA krigsförbrytelser borde det väl stå? (blogspot.com)
 • Varför utförs utredningar beträffande regeringen av FN-experter (som säkert är duktiga, men de är inte nödvändigtvis skolade brottsutredare) när ICC har jurisdiktion över påstådda krigsförbrytelser i DRC? (blogspot.co.uk)
 • Det sker främst vid Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, i Haag. (riksdagen.se)
 • Läs information från ICC om varför domstolen - ännu - inte har jurisdiktion över misstänkta krigsförbrytelser begångna i Gaza / Palestina. (amnesty.se)
 • Den innehåller minst trettio väl underbyggda och grova exempel på israeliska krigsförbrytelser. (wordpress.com)
 • Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om krigsförbrytelser i ett historiskt perspektiv och om folkrättens framväxt. (so-rummet.se)
 • I december 2017 antogs vidare vissa ändringar avseende Romstadgans reglering av krigsförbrytelser (artikel 8). (lagen.nu)
 • Denna vecka har Stockholms tingsrätt inlett rättegången beträffande krigsförbrytelser där åtalet är riktat mot en 43-åring. (blogspot.com)
 • 2. När nu ICC har jurisidiktion, vore det inte läge för domstolen att utreda om morden av Zaida Catalán, Michael Sharp and Betu Tshintel är krigsförbrytelser? (blogspot.co.uk)
 • Rapporten om krigsförbrytelser under kriget i Gaza 27 december 2008 till 18 januari 2009 blev offentlig i slutet av förra månaden. (aftonbladet.se)
 • Man behöver inte rada upp alla (påstådda och riktiga) krigsförbrytelser mot bosnienmuslimer från kriget i Bosnien för att vi ska förstå att bosnienmuslimer drabbats hårt under kriget i Bosnien. (dagensopinion.se)
 • det är den största internationella förbrytelsen, som endast skiljer sig från andra krigsförbrytelser genom att den i sig självt inrymmer hela den ackumulerade ondskan. (proletaren.se)
 • Först om så inte sker rekommenderar Goldstone att Internationella brottmålsdomstolen i Haag ska överväga åtal mot Israel och Hamas för krigsförbrytelser mot Israel och Hamas. (aftonbladet.se)
 • det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade ondska. (jinge.se)
 • Förbudet mot straffrihet för krigsförbrytelser och staters skyldighet att utkräva ansvar. (redcross.se)
 • Ett annat åretkommande tema har varit skyldigheten för stater att utkräva ansvar för krigsförbrytelser. (redcross.se)
 • Enligt Bring har svensk rättspraxis, även om domstolarna landat rätt i sak, inte lyckats finna en hållbar och konsistent juridisk linje i målen om krigsförbrytelser. (advokatsamfundet.se)
 • Historikern Niclas Sennerteg har pekat på att ingen svensk SS-veteran utreddes för krigsförbrytelser, och ingen dömdes heller för medlemskap i en brottslig organisation. (gp.se)
 • Bakgrunden till beslutet är en ny EU-dom som slår fast att den syriska armén begått krigsbrott under inbördeskriget och att alla värnpliktiga, direkt eller indirekt, riskerar att göra sig skyldiga till krigsförbrytelser, vilket ger grund till skydd. (skd.se)
 • Sedan 2005 är han en av världens mest jagade män på grund av sina krigsförbrytelser i Uganda, Kongo, Centralafrika och Sydsudan. (aftonbladet.se)
 • Med andra ord anklagas Israel för krigsförbrytelser för att man försvarade sin gräns mot terrorister som försökte infiltrera den för att mörda eller kidnappa israeler. (gatestoneinstitute.org)
 • En intressant fråga är förstås om svenskarna i Syrien gör sig skyldiga till några krigsförbrytelser. (blogspot.com)
 • Sudanesiska regeringsstyrkor har begått krigsförbrytelser mot civilbefolkningen i Södra Kordofan. (mynewsdesk.com)
 • Arklöv dömdes för krigsförbrytelser av en domstol i Mostar, men släpptes i brist på bevis när han kom till Sverige efter en fångutväxling. (sverigesradio.se)
 • Det USA gör i Syrien är krigsförbrytelser i stor skala och inget annat. (fib.se)
 • Om vi återvänder den historiska erfarenheten så vet vi från nationalsocialismens fall 1945 vikten av att krigsförbrytelser prövas i domstol. (vk.se)
 • Bradley Manning har avslöjat krigsförbrytelser och politiska lögner. (mynewsdesk.com)
 • För att han möjligen har läckt uppgifter om amerikanska krigsförbrytelser. (journalisten.se)
 • Ändå avslöjar dessa dokument endast en begränsad del av ockupanternas krigsförbrytelser, konstaterade Dirk Adriaensens , BRussells Tribunal, på IrakSolidaritets seminarium på ABF-huset i Stockholm 23 oktober 2010. (mikaelwiehe.se)
 • I Frankrike togs ett initiativ för att åtala Dick Cheney för krigsförbrytelser. (ungvanster.se)
 • Östgruppen gästas av den framstående ryske människorättsförsvararen Stanislav Dmitrijevskij (Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet) Europadomstolen har fällt Ryssland i mer än 150 fall gällande krigsförbrytelser i Tjetjenien. (ostgruppen.se)
 • När du skriver krigsförbrytelser och bosättningar. (wordpress.com)
 • Beri Zangana skriver om vad detta innebär för synen på kulturarv och krigsförbrytelser. (lundagard.se)