• Vid svåra muskeltrauman ser man alltså höga nivåer av kreatinkinas och myoglobin i blodet. (wikipedia.org)
  • Omvänt kan låga nivåer av kreatinkinas i blodet tyda på leverskador. (wikipedia.org)
  • Patienter har rapporterat muskel- och speciellt rygg- och ledvärk, muskelstelhet, samt mer muskelenzym i blodet (kreatinkinas). (euroclinix.net)
  • Förutom att hundarna dricker mer av smaksatt vätska, jämfört med vanligt vatten, har hundar som fått smaksatt vätskeersättning med elektrolyter lägre nivåer av kreatinkinas (CK) i blodet efter kroppsarbete [18]. (vetfysio.com)
  • En av bioelementen i analysen är kreatinkinas (annars - kreatinfosfokinas), enligt vilken nivå energipotentialen i hela kroppens muskler, inklusive hjärtmuskeln, och hjärnans nervvävnad bedöms. (ensayosclinicoscuba.com)
  • CPK (kreatinfosfokinas) och CK (kreatinkinas) är förknippat med hypotyreos, muskelsmärta och/eller muskelsvaghet - dvs vanliga symtom vid hypotyreos. (hypotyreos.info)
  • PRE och TWENTY-FOUR visade bättre resultat på mätningar av styrkeprestation i benen jämfört med PRE och CON och likaså för reduktionen av kreatinkinas i serum. (traningslara.se)
  • Resultatet i antioxidantgruppen jämfört med placebo (62 personer) visade att den genomsnittliga infarktstorleken var signifikant lägre när hjärtenzymerna kreatinkinas och kreatinkinas-MB mättes: Aspartataminotranferas (asat) minskade betydligt mer Laktatdehydrogenas (LD) var högre QRS-utslaget var signifikant lägre En femfaldig minskning av serum lipidperoxidaser kunde ses Kärlkramp, farliga. (nseo-sw.men)
  • För att utvärdera massagens effekt på återhämtningsförmågan mätte man kreatinkinas, agility, hopphöjd, maximal isometrisk kraft samt den upplevda träningsvärken med VAS. (thewinningedge.se)