• Efter en bred folklig diskussion och utredningar av placeringar, investeringskostnader, säkerheter, typ av kraftverk etc. bör Sverige ta ett politiskt beslut om att påbörja projektering och byggande av nya kärnkraftverk! (lennartwaara.com)
 • Ett nytt kraftverk, 150 meter uppströms, ersatte 1964 det tidigare kraftverket. (wikipedia.org)
 • Efter att Älvräddarna påtalat bristen på tillstånd för Strömsbro kraftverk 2015 fick ägaren till kraftverket, Nilsson Kraft AB våren 2016 ett föreläggande av Länsstyrelsen Gävleborg om att lagligförklara kraftverket och söka tillstånd för drift av detsamma. (sportfiskarna.se)
 • Världens största solenergi-kraftverk har länge varit under uppbyggnad mitt i Mojaveöknen men igår så var det äntligen dags för kraftverket att sätta igång och producera el. (feber.se)
 • Huset hade kopplats bort från det vanliga elnätet och fick istället sin el från ett mänskligt kraftverk som bestod av 80 cyklister som alla fick kämpa hårt för att familjen skulle kunna utföra sina dagliga sysslor, men till sist kollapsade ändå det mänskliga kraftverket och det blev strömavbrott i huset. (stabilekonomi.se)
 • Mariebergs kraftverk i Mörrumsån ska rivas - en åtgärd som initiavtagarna bakom projektet beskriver som rena julklappen för både fisk och sportfiskare. (svt.se)
 • Utrivningen av Mariebergs kraftverk livesänds! (sportfiskarna.se)
 • Avvecklingen av Mariebergs kraftverk direktsändes. (fiskejournalen.se)
 • Den 1 juli revs Mariebergs kraftverk som låg i Mörrumsån. (fiskejournalen.se)
 • För några veckor sedan rapporterade Fiskejournalen att rivningen av Mariebergs kraftverk i Mörrums ån skulle rivas i direktsändning. (fiskejournalen.se)
 • Skanska har skrivit kontrakt med Eidsiva Vannkraft AS om att bygga Rosten kraftverk i Sel kommun, Gudbrandsdalen, Norge. (mynewsdesk.com)
 • NVE har godkjent melding om nettilknytning av Lappland kraftverk. (muskensenter.no)
 • Dammanläggningarna ligger precis uppströms Hylte kraftverk, som byggdes 1989 och som är det första och största av Statkrafts fyra kraftverk på rad i Nissan, som rinner ut i havet i Halmstad. (nordiskaprojekt.se)
 • Lekvad kraftverk byggdes år 1908 och fick inget långt liv som kraftstation. (knallewood.se)
 • Lahalls kraftverk är lokaliserat på Väröhalvön och är en reservkraftanläggning för Svenska kraftnät och Ringhals. (rvast.se)
 • Sundholmens B-kraftverk togs i drift 1984. (helen.fi)
 • Kontakta oss för mer information om gasanalys i kraftverk. (opsis.se)
 • Fortum Generation AB angående Sunnerstaholms kraftverk avseende ändrade regleringsbestämmelser för Voxsjön m.m. (smhi.se)
 • Fortum Generation AB har utfört dammsäkerhetshöjande åtgärder samt ombyggnad av fyra utskov i kraftverksdammen till Edsvalla kraftverk under 2007 - 2008. (hydroterra.se)
 • Ett gammalt kraftverk som var i bruk i slutet av artonhundratalet. (nouw.com)
 • Under ett knappt halvår, mellan den 14 januari och den 1 juli, kan ägarna till 2 100 kraftverk och uppskattningsvis lika många nedlagda kraftverk med tillhörande dammar via länsstyrelserna ansöka om att få ingå i planen. (landlantbruk.se)
 • Caterpillar är en ledande utvecklare av mycket effektiva kraftverk som drivs med mellanvarvtalsgeneratorteknik med mer än 4 500 MW installerade runt om i världen. (cat.com)
 • Vi kan understödja kraftverk med uteffekter som spänner från 2 till mer än 200 MW och som drivs med ett antal olika bränslealternativ. (cat.com)
 • Wärtsilä Energy Solutions är en världsledande leverantör av kraftverk för flexibel baskraft på upp till 600 MW som drivs med olika gas- och flytande bränslen. (wartsila.com)
 • Karlshammars kraftverk i Emån drivs fortfarande, trots att ett fingaller till skydd av havsöring och Östersjölax ännu inte satts upp. (alvraddarna.se)
 • Galleri Kraftverk drivs av den ideella f reningen Mj lby Konstf rening, MKF. (gallerikraftverk.se)
 • Man får även höra om hur arbetet med att riva ut kraftverk och dammar i övriga Europa och i USA fortgår. (fiskejournalen.se)
 • I Nissan är det fyra dammar, i Jakobs sjö närmast Hylte kraftverk är det 14 dammar. (nordiskaprojekt.se)
 • Kraftverk och landskapsvård det av de norrländska älvarnas vattenkraft pågår sedan någon tid i accelererat tempo och i m y c k e t stor skala samt på ett sätt, som stundom medför högst betydande omgestaltningar i älvdalarnas gamla landskap. (svensktidskrift.se)
 • I Mörrumsån och Ätran har gamla kraftverk rivits. (fiskejournalen.se)
 • Lövöns gamla kraftverk vid Fångsjöns utlopp uppfördes omkring 1904. (sim.se)
 • NVE har gitt konsesjon til ny 132 kV kraftledning fra Rosten kraftverk til Vågåmo i Sel og Vågå kommune. (e-co.no)
 • Efter detta arbete har Curman under de sista åtta åren deltagit i arbetet på den yttre gestaltningen av omgivningarna till ett halvt dussin norrländska kraftverk, de flesta av betydande storleksordning. (svensktidskrift.se)
 • Jänschwalde rankades 2005 av WWF som Europas femte smutsigaste kraftverk, sett till koldioxidutsläpp . (wikipedia.org)
 • E.ON: Våra kraftverk i Ätran Arkiverad 1 oktober 2006 hämtat från the Wayback Machine. (wikipedia.org)
 • Dette er delstatens fjerde største termiske kraftverk målt etter installert produksjonseffekt. (wikipedia.org)
 • Det hela är en satsning efter beslutet att riva tre kraftverk i Rönne å. (fiskejournalen.se)
 • Om elektriciteten från Lovisa kraftverk hade producerats i ett kolkondenskraftverk hade utsläppen av koldioxid hittills uppgått till cirka 230 miljoner ton. (fortum.fi)
 • Ån har stor potential att producera mer lax och öring om Strömsbro kraftverk nu rivs. (sportfiskarna.se)
 • Ett kraftverk som producerar el från långsamma havs- och tidvattenströmmar. (ekocentrum.se)
 • Minestos kraftverk, Deep Green, producerar el från långsamma tidvatten- och havsströmmar. (ekocentrum.se)
 • Sundholmens B-kraftverk producerar 160 megawatt el och 300 megawatt fjärrvärme med en verkningsgrad på närmare 90 procent. (helen.fi)
 • Energisenteret tilbyr gratis omvising i Hunderfossen Kraftverk. (eis.no)
 • MuskenSenter inviterer det offentlige og private markedsaktører til et samarbeide om miljø- og naturvennlig grenseoverskridende vannkraftutbygging - Lappland kraftverk. (muskensenter.no)
 • Lappland kraftverk er et grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftverk under planlegging - i kommunene Sørfold, Fauske og Saltdal med kraftstasjon i Sulitjelma, Fauske kommune. (muskensenter.no)
 • En solvärme kraftverk använder värmeenergi från solen för att koka vatten och slå turbiner. (debok.net)
 • Under sin drifttid har Lovisa kraftverk producerat sammanlagt 288,2 terawattimmar (TWh) elektricitet, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i drygt 17 miljoner eluppvärmda småhus. (fortum.fi)
 • Energibolaget Statkraft investerar 380 miljoner kronor i ökad dammsäkerhet uppströms Hylte kraftverk i ån Nissan i Hyltebruk i Halland. (nordiskaprojekt.se)
 • Den 2:a september 2015 invigdes fiskeomlöpet vid Anundsjö kraftverk efter en byggtid på 2 år, till en kostnad av 20 miljoner kronor. (ntnu.no)
 • År 1958 invigdes till slut det statliga vattenkraftverket Stornorrfors kraftverk i Norrforsen. (wikipedia.org)