• Koriongonadotropin, Humant koriongonadotropin, Pregnyl (hCG) (humant=mänskligt korion=vävnaden som omger embryot gonad=könskörtel tropin=tillväxtfaktor) är ett hormon som produceras av moderkakan (placentan) som bildas när en befruktning och efterföljande implantation i livmodern har skett. (wikipedia.org)
 • Humant koriongonadotropin är ett glykoprotein bestående av 244 aminosyror med en molekylmassa på 36.7 kDa. (wikipedia.org)
 • Den molekylära strukturen på humant koriongonadotropin. (wikipedia.org)
 • Koriongonadotropin eller humant koriongonadotropin ( hCG ), i läkemedelsform kallad Pregnyl , är ett hormon som produceras av moderkakan (placentan) som bildas när en befruktning och efterföljande implantation i livmodern har skett. (wikipedia.org)
 • Namnet humant koriongonadotropin kan delas upp i komponenterna humant (mänskligt), korion (en fosterhinna som omger embryot ), gonad (könskörtel), och tropin (hormonfrisättande hormon). (wikipedia.org)
 • Ovitrelle är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen koriongonadotropin alfa, ciprofloxacin 750mg, 500mg, 250mg. (soundthief.com)
 • Ovitrelle innehåller läkemedlet "koriongonadotropin alfa" som framställs i laboratorium med en särskild rekombinant DNA-teknik. (apoteket.se)
 • Koriongonadotropin alfa är likt ett hormon som finns naturligt i kroppen, så kallat koriongonadotropin, som är involverade i fortplantning och fertilitet. (apoteket.se)
 • om du är allergisk mot koriongonadotropin alfa eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). (apoteket.se)
 • Nya preparat är blod och blodbildande läkemedlet argatroban, infektionsläkemedlet ribabutin, läkemedlet dopamin för hjärta och kretslopp, tumorläkemedlet nivolumab, könshormonet koriongonadotropin alfa samt kombinationspreparatet mot diabetes med metformin och empagliflotsin. (fimea.fi)
 • HCG, mänsklig koriongonadotropin, är ett hormon som produceras av en gravid kvinna placenta. (steroids.to)
 • Efter befruktning förändras innehållet av koriongonadotropin, ett hormon som produceras av placenta inom några dagar efter bildandet av äggstocken, i kvinnans kropp. (healthitkenya.com)
 • Graviditetshormonet hCG (human koriongonadotropin), är det hormon som alla graviditetstester är utvecklade för att detektera, och man skiljer mellan två olika typer av graviditetstest - de som är kvalitativa (som mäter om det finns hCG i urinen/blodet), och de som är kvantitativa (som mäter hur mycket hCG det finns i blodet). (billiga-tester.se)
 • Placentahormon (koriongonadotropin, human chorionic gonadotropin, HCG) uppträder i moderns kropp under graviditeten. (dopinglinkki.fi)
 • Spille en rolle i svangerskapet, en kilde til østrogen og koriongonadotropin placenta, levothyrox köp stockholm . (jamestsherman.com)
 • Helt i början av graviditeten sker det förändringar i halterna av sköldkörtelhormon på grund av inverkan från graviditetshormonerna (koriongonadotropin (HCG) och östrogen). (terveyskyla.fi)
 • Helt i sköldkörteln av graviditeten sker det förändringar i halterna med sköldkörtelhormon med grund problem inverkan från graviditetshormonerna koriongonadotropin HCG och östrogen. (clicdi.se)
 • För män som är ofruktsamma på grund av låg nivå av vissa hormoner kan Puregon, tillsammans med ett annat läkemedel som kallas "humant koriongonadotropin ", främja produktionen av sperma. (dinamediciner.se)
 • Provigil är en injicerbara, mycket renat beredning av humant koriongonadotropin erhållits från urin från gravida kvinnor. (dianabol-shop.org)
 • Humant koriongonadotropin, HCG, används också allmänt i friidrott idag. (dianabol-shop.org)
 • Humant koriongonadotropin, HCG, är en polypeptid hormon som produceras av placenta hos människa. (dianabol-shop.org)
 • Forskare först identifieras en specifik hormon som nu kallas humant koriongonadotropin (HCG) på 1920-talet (1). (goldfit.eu)
 • Exempelvis för att förståelse och hantering av infertilitet, för att kontrollera och förstå en kvinnas ägglossning eller för diagnostisering av utomkvedshavandeskap tillsammans med test av humant koriongonadotropin (hCG). (smartlabz.se)
 • En romersk-katolsk lekmannaorganisation, Comité Pro Vida de Mexico, blev dock misstänksam mot motiven bakom WHO-programmet och beslutade sig för att testa ett stort antal flaskor av vaccinet och fann då att det innehöll HCG, humant koriongonadotropin. (vaccin.me)