• Gäller det kopiering ur en normalstor bok, exempelvis en kursbok, får du endast kopiera begränsade delar av boken. (his.se)
 • Att kopiera för eget bruk innebär att kopiering för egen räkning, på eget initiativ och att det kopierade exemplaret inte sprids. (mdh.se)
 • Upphovsmän och förläggare inom kreativa branscher samt andra rättsinnehavare kan välja att förbjuda kopiering av sina verk. (kopiosto.fi)
 • Hur kan jag som upphovsman eller rättsinnehavare förbjuda kopiering av mina verk? (kopiosto.fi)
 • Kontakta oss om du vill förbjuda kopiering av dina verk med Kopiostos kopieringslicens! (kopiosto.fi)
 • Vi möjliggör mångsidig kopiering och användning av upphovsrättsskyddade verk inom undervisning, forskning och annan verksamhet. (kopiosto.fi)
 • Av oss får du de licenser som krävs för kopiering av delar av verk och tryckta publikationer. (kopiosto.fi)
 • Kopieringsskyddets uppgift var på 80- och 90-talet helt enkelt att förhindra kopiering av ett immateriellt verk, som exempelvis ett datorspel. (idg.se)
 • Upphovsrättslagen talar om vad som gäller vid kopiering och skyddar ditt och andras verk. (du.se)
 • Universitetet har dock ingått ett avtal med upphovsrättsorganisationen BONUS vilket ger universitetet rätt till viss begränsad kopiering. (lu.se)
 • fotografer) ideella och ekonomiska intressen genom att sprida information och träffa avtal om kopiering med de som kopierar bilder. (blf.se)
 • Du kan själv välja papper men vid kopiering brukar vi köra 80 gram. (gxp.se)
 • 1 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). (docplayer.se)
 • Vi hjälper dig gärna med kopiering, färg eller svart/vitt! (gxp.se)
 • Kopiering, Samarbete och Kvalitet , om man ska sammanfatta de här tre Grundläggande Principerna i ett ord vardera. (wordpress.com)
 • Det kravet är inget problem för de tre Kopimistiska principerna Kopiering, Samarbete och Kvalitet. (wordpress.com)
 • Att Kvalitet inte går att härleda ur principerna Kopiering och Samarbete var skälet till att vi la till det som en egen princip. (wordpress.com)
 • Samarbete är inte heller någonting som man kan påstå uppstår som en självklar logisk konsekvens av Kopiering och Kvalitet. (wordpress.com)
 • Kopiering , slutligen, kan inte heller uttryckas som en logisk följd av Samarbete och Kvalitet. (wordpress.com)
 • I skapelseberättelsen ser vi hur Kopiering och Samarbete ledde till livets uppkomst. (wordpress.com)
 • Med imponerande utskriftshastigheter på upp till 22 sidor per minut och kombinationen med kopiering, skanning och faxning i ett, hjälper denna skrivare dig att arbeta effektivare och minska kostnaderna. (brother.se)
 • Hos oss hittar du massor med matnyttig information om DVD kopiering och vad man ska tänka på med alla olika sorters DVD skivor. (dvdkopiering.nu)
 • I princip är all kopiering för spridning av tryckt material förbjuden . (lu.se)
 • Kopiering för bland annat egna studier och egen forskning räknas som privat bruk. (his.se)
 • Det så kallade Högskoleavtalet reglerar möjligheterna till kopiering av undervisningsmaterial. (his.se)
 • På båda biblioteken finns en kopiator som kan användas för utskrifter, kopiering och scanning. (ekero.se)
 • Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare (organisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter och sångtexter inom den kommunala musik- och kulturskolan för kalenderåret 2020-2022. (skr.se)
 • All musik bygger på kopiering! (wiktzac.com)
 • Gå till LiU-Trycks tjänster (bland annat exjobb/uppsats för tryck, försäljning av kompendier, tryck och kopiering). (liu.se)
 • Tryck på startknappen för att genomföra din kopiering. (hb.se)
 • Behöver ni som företag, artist eller privatperson CD kopiering med tryck och förpackning, så erbjuder vi professionella produkter och snabb leverans. (dpdmedia.se)
 • Huvudartikel: Upphovsrätt Rättigheter och skyldigheter vid kopiering av information, media och kultur definieras i upphovsrätten. (wikipedia.org)
 • Av den ersättning som inkasseras för kopiering i Sverige fördelas varje år betydande belopp till rättighetshavare i andra länder. (blf.se)
 • Om klassen endast har instansvariabler av primitiva datatyper, alltså inga objekttyper, räcker ovanstående eftersom grund och djup kopiering då ger samma resultat. (docplayer.se)
 • Som student kopierar man en hel del, men hur är det egentligen med kopiering av böcker? (hb.se)
 • Svartvit kopiering A4: 3 kr/sida, A3: 6 kr/sida, overheadblad A4: 8 kr/blad. (karlsborg.se)
 • Ett stort antal så kallade kopieringslicenser avseende kopiering av bl.a. bilder har tecknats med skolor och universitet. (blf.se)
 • CopyBet-plattformen är en helt automatisk process för kopiering av spel. (copybet.com)
 • En processor på 1 GHz med två kärnor och 1 GB minne som standard ger dig möjlighet att kombinera fax, utskrifter, kopiering och skanning och bli maximalt produktiv. (lexmark.com)
 • Läs mer om skanning och kopiering . (raa.se)
 • Alla tjänster avseende kopiering och filmproduktion har flyttat. (camrent.se)
 • Om du scannar och skriver ut gäller samma avgift som vid kopiering. (karlsborg.se)
 • 5. Har du vänskaps relationer som du haft problem med konkurrens, kopiering mm? (dianawahlborg.se)
 • Du kan läsa mer om hur företagen arbetar med kopieringsfirmor, kopieringsbolag, kopiering på respektive hemsida. (byggbasen.com)
 • Kopiering är konsten att duplicera något så att det så exakt som möjligt liknar originalet. (wikipedia.org)
 • Kopiering av förlagsutgivna läromedel är endast tillåtet för att komplettera de förlagsutgivna läromedel som lärare och elever normalt använder i undervisningen. (slff.se)
 • Gränssnittet för systemet för kopiering av spel har designats så att det är mycket lättanvänt. (copybet.com)
 • Tjäna pengar på kopiering av spel var du än befinner dig! (copybet.com)
 • Kopiering av objekt i Java Ibland är grund kopiering av objekt önskvärd men oftast krävs djup kopiering. (docplayer.se)
 • Att inkludera även digital kopiering och tillgängliggörande är något som har efterfrågats av kommunerna och går i linje med det kopieringsavtal som gäller för skola. (skr.se)
 • Vi erbjuder rabatterade priser i samband med CD-kopiering. (dpdmedia.se)