• Vaccinet kan ges till personer som just utsatts för smitta, ofta i kombination med specifikt immunglobulin (antikroppar). (vaccin.me)
  • Den utsätts konstant för en enorm mängd antigener, framför allt från födan och tarmfloran men också från partiklar som vi andas in (Cedgård och medarbetare 2001). (doktorn.com)