• Fiskar används inom grundforskningen för att bättre förstå bland annat genetisk reglering hos människa. (genteknik.nu)
  • Hos toffeldjuret Paramecium sker sexuell, genetisk rekombination genom konjugation följt av utbyte av mikrocellkärnor. (wikipedia.org)
  • 2. Naturliga processer såsom konjugation, transduktion eller transformation. (jordbruksverket.se)
  • Genöverföring via transformation, transduktion och konjugation. (naturvetenskap.org)
  • Det finns dock möjlighet för genöverföring inom och mellan arter genom transformation, transduktion och konjugation. (naturvetenskap.org)