• 2 Ändamål och principer Svenska FN-förbundet är en rörelse för ett starkare FN, Förenta Nationerna ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete 3 Medlemskap och avgifter Mom. (docplayer.se)
 • 1.4 Ställning UMR är en ideell ungdomsorganisation, partipolitiskt- och religiöst obunden Samarbeten UMR samarbetar med organisationer, partipolitiska ungdomsförbund, partier och föreningar som styrs av demokratiska principer och jobbar i enlighet med UMR:s värdegrund. (docplayer.se)
 • Särskilt den första tiden hade man årliga kongresser: 1866 i Genève, 1867 i Lausanne, 1868 i Bryssel och 1872 i Haag. (wikipedia.org)
 • Verksamhetsåret är tiden mellan två ordinarie kongresser. (docplayer.se)
 • Hon går kontinuerligt vidareutbildningar för att lära av de främsta inom branschen och jobbar utifrån samma välbeprövade principer och etiska värdegrund som Dr Iman och många andra i branschen använder. (ribelle.se)
 • Medlemmarna följer förbundets stadgar och etiska principer. (akupunkturforbundet.se)
 • De principer som KF satte upp för sin verksamhet kan bland annat anses spegla de problem som man från arbetarrörelsen såg med den konventionella dagligvaruhandeln. (wikipedia.org)
 • Bergendal Meetings skriver under Global Compatcs tio principer som förutom miljö även innehåller bland annat mänskliga rättigheter och antikorruption. (meetingsinternational.se)
 • Bland annat sa jag: "En konstitution, en grundlag, kan ses som ett lapptäcke av olika lösningar, principer och idétraditioner. (blogspot.com)
 • ungdomsförbundet förklarar sig å sin sida redo att vid alla tillfällen främja partiets verksamhet i full överensstämmelse med partiets program och socialismens principer. (wikipedia.org)
 • Uppsala ökar starkt inom kongresser, konferenser och möten. (meetingsinternational.se)
 • Våra forskare och doktorander uppmuntras även att delta i internationella konferenser och kongresser för att få inspiration samt sprida kunskap om forskningen vi bedriver vid JIBS. (hj.se)
 • Dr Iman deltar årligen vid internationella kongresser och expertmöten för att hämta hem det senaste inom estetisk medicin, forskar inom estetisk medicin och har jobbat med kända namn som t ex Dr Mauricio De Maio. (ribelle.se)
 • Dessutom driver ESU på europapolitiken i seniorfrågor och annat genom resolutioner och uttalanden samt motioner till EPP:s kongresser. (kristdemokraterna.se)
 • Visit Espoos främsta uppgift är att marknadsföra och utvecklaa turismen i Esbo samt marknadsföra Esbo som destination för möten och kongresser. (esbo.fi)
 • Vid Kungliga akademin i Åbo som grundades 1640 hade filosofin en viktig ställning i början av studierna då studenterna fick lära sig begreppsliga distinktioner och logiskt tänkande (teoretisk filosofi) samt moraliska dygder och politikens principer (praktisk filosofi). (filosofia.fi)
 • Business Arena, som är Nordens största mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, utökar sitt koncept och lanserar nu lokala kongresser. (lulea.se)
 • 1.4 Ställning UMR är en ideell ungdomsorganisation, partipolitiskt- och religiöst obunden Samarbeten UMR samarbetar med organisationer, partipolitiska ungdomsförbund, partier och föreningar som styrs av demokratiska principer och jobbar i enlighet med UMR:s värdegrund. (docplayer.se)
 • Hon är en stark befälhavare, som styrs av de viktiga principer som är grunden för stjärnflottan. (startrekdb.se)
 • Han är en internationell föreläsare som deltagit på över 250 kongresser, praktiska kurser och livekurser. (sacd.se)
 • Många punkter känns igen från Vänsterpartiet eller från motioner på socialdemokratiska kongresser. (fokus.se)
 • Så 1933 handlade inte den avgörande frågeställning som revolutionärer stod inför om att ha eller inte ha, eller bygga, ett internationellt marxistiskt parti utan om en besläktad men avgränsad fråga: Vad gör revolutionärer när ett internationellt parti blir korrumperat eller urartar och avviker från sina ursprungliga revolutionära principer och handlingar? (rodarummet.org)
 • Vi har på kongresser och vid kontakt med Japanska ALS neurologer fått tillgång till ytterligare information om Edaravone och har även granskat officiella handlingar om Edaravone från PMDA, Japan's motsvarighet till Läkemedelsverket i Sverige, Legemiddelverket i Norge och Lægemiddelstyrelsen i Danmark. (neuro.se)
 • Dessa principer styr alla våra handlingar. (freseniusmedicalcare.se)
 • Sina viktigaste seniorpolitiska principer har ESU angett i policydeklarationen Magna Charta . (kristdemokraterna.se)
 • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. (pfizerplay.se)
 • Vår uppförandekod och de underliggande värderingar behandlas ytterligare i Fresenius Medical Cares åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. (freseniusmedicalcare.se)
 • Förbundet har dessutom infört en granskningsfunktion som ska ta emot och följa upp uppgifter om eventuella brott mot kandidatförsäkran, för att i ett tidigt skede upptäcka om någon förtroendevalda bryter mot SSU:s principer (se mer information om åtgärder längre ner). (ssu.se)
 • 3 Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem som motverkar Svenska FN-förbundets ändamål och principer ( 2) eller på annat sätt allvarligt skadar Svenska FN-förbundet. (docplayer.se)
 • Senare publicerades i nr 40 (den 29 mars 1915) de p Bernkonferensen antagna resolutionerna, vilka mer exakt framst ller v ra principer och v r taktik. (marxists.org)
 • Den infiltrerade i vänsterflyglarna i de västerländska socialdemokratiska partierna och de av Sovjet dirigerade kommunistpartierna, sammankallade regelbundet sina kongresser och förde en intensiv intellektuell propagandistisk och publicistisk verksamhet på basis av initierade studier och ideologiska analyser inom den s. k. vetenskapliga marxismen. (svensktidskrift.se)
 • I föreläsning efter föreläsning förklarade Hubbard på ett klart sätt hur man använder spelets principer på hela livet - från individer, grupper och samhällen, till varför en thetan älskar problem, och följaktligen har vi tillvägagångssättet i auditering att inte bara förbättra individens egen förmåga att spela spelet, utan nå fram till själva sanningen . (newerapublications.se)