• Erfarenhet inom experimentell forskning, molekylär- och cellbiologiska metoder samt (konfokal) mikroskopi krävs. (uu.se)
 • PCR analyser, histologiska analyser samt konfokal mikroskopi. (mynetworkglobal.com)
 • är berättigad till MSCA-ETN-finansiering, se här - har en Masterexamen i biologi, biomedicin eller liknande ämnesområden - har erfarenhet av experimentell forskning i synnerhet erfarenhet av in vivo-arbete (inklusive vävnadsdissektion, beredning och färgning), konfokal mikroskopi och erfarenhet av bildbehandling och erfarenhet av analys är meriterande. (uu.se)
 • Erfarenhet av konfokalmikroskopi önskvärd. (varbi.com)
 • Praktisk erfarenhet av flödescytometri, samt konfokal och/eller epifluoroscence mikroskopi. (varbi.com)
 • Vidare krävs att den sökande har praktisk erfarenhet av circular dichroism, Real-Time PCR, Chromatin immunoprecipitation, primer extension assays, Surface Plasmon Resonance, cellodling, flödescytometri och fluorescens- och konfokalmikroskopi. (framtid.se)
 • Tidigare erfarenhet i molekylära tekniker såsom qPCR, jäst 2-hybrid, immunoprecipitering, vedanalys, mikroskopi (ljus och konfokalmikroskopi), analys av storskaliga genuttrycksanalyser (microarray), växternas genetisk modifiering och mutantteknologi, DNA kloning, (steril)odling av växtmaterial och fenotypisk karakterisering av träd krävs. (mynetworkglobal.com)
 • För Cell Profilings framtida riktning behöver vi medarbetare med erfarenhet av histologi, inklusive provberedning av vävnad, immunohistokemi och mikroskopi. (varbi.com)
 • För att förstå samband mellan egenskaper, funktionalitet och mikrostruktur behövs avancerad mikroskopi som kan bestämma strukturen på alla olika längdskalor. (ri.se)
 • Laboratoriet utvecklar och använder genetiska musmodeller i kombination med olika molekylära och cellbiologiska metoder (inklusive avancerad mikroskopi, flödescytometri och (singelcell) RNA-sekvensering) för att studera hur endotelceller kommunicerar med vävnadsmiljön för att samordna morfogenes och funktionell specialisering av vaskulaturen. (uu.se)
 • Tidigare erfarenheter av immun-färgningar, fluorescens-mikroskopi och excel-baserad analys är viktiga. (mynetworkglobal.com)
 • Metoderna som används är flödescytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fiber knob assay och protein-inbindings assays. (mau.se)
 • Metoder som används är till exempel circular dichroism, Real-Time PCR, Chromatin immuno precipitation, primer extension assays, Surface Plasmon Resonance, cellodling, flödescytometri och fluorescens och konfokal mikroskopi. (framtid.se)
 • Analys med hjälp av mikroskopi, inkluderande konfokalmikroskopi av humanvävnad och vävnad från transgena djur. (varbi.com)
 • Projektet baseras på en ny metod för mikroskopi-analys av läckande blodkärl exempelvis i huden. (mynetworkglobal.com)
 • Studierna är baserade på optiska tekniker som möjliggör registrering av koncentrationen av budbärarämnen och lokalisationen och aktiviteten av signal-proteiner i realtid med avancerad fluorescensmikroskopi, såsom konfokal- och totalreflexions-mikroskopi. (uu.se)
 • Sondbaserad konfokal laser endomicroscopy möjliggör realtid mikroskopi av den mänskliga urinvägarna under cystoskopi, ger dynamisk. (apoteksverige.life)
 • I arbetsuppgifterna ingår konfokal-mikroskopi, kryo-snittning, DNA extraktioner och PCR analyser samt arbete med labbsäkerhet. (varbi.com)
 • Förstå vilken ytdefekt som orsakar den missade punkten mha konfokal-mikroskop (CLSM). (innventia.com)
 • Användning av icke-invasiva in vivo avbildningstekniker såsom optisk koherens tomografi, spekulär mikroskopi, och in vivo konfokalmikroskopi har börjat att omvandla området för kliniska korneal diagnostik. (liu.se)
 • Konfokalmikroskopi erbjuder många fördelar jämfört med konventionellt optisk mikroskopi. (bergmanlabora.se)
 • Det finns en gräns för hur små detaljer man kan särskilja i optisk mikroskopi. (bergmanlabora.se)
 • Denna länk innehåller artiklar om grundläggande konfokal koncept, interaktiva tutorials där man kan prova på virtuella konfokal mikroskop, gallerier med digitala konfokalbilder och videor samt länkar till fördjupningslitteratur. (bergmanlabora.se)
 • Anatomi laboratoriet i Morfologiska Vetenskapsenheten är utrustad med prosessbord med kirurgisk belysning , konfokal mikroskopi, datortomografi för rättsmedicinska behov, digitala tredimensionella mänskliga modeller på ett virtuellt anatomiskt bord och ett fullt utrustat mikroskopi laboratorium. (healthcarestudies.se)
 • Då behöver vi mikroskopi och design av mikrostrukturen! (ri.se)
 • Upplösningen med Airyscan hamnar mellan traditionell konfokal mikroskopi och superupplösande mikroskopi och utgör ett komplement till de tekniker som redan är etablerade i ALM. (opic.com)
 • Årligen så anordnar Nikon en fototävling där mikroskopi användare kan skicka in sina bidrag och förutom äran, vinna fina priser från Nikon. (bergmanlabora.se)
 • Har ni ett Nikon mikroskop som behöver utrustas med en lättanvänd konfokal? (bergmanlabora.se)
 • ALM, KTHs infrastruktur för mikroskopi avser köpa ett konfokalmikroskop med virtuellt pinhål för superupplösning och parallell detektion. (opic.com)
 • Airyscan detektion bygger på en princip för konfokal avbildning där hela diffraktionsmönstret i ett konfokalmikroskop avbildas på en spatiell detektor. (opic.com)