• villkorligt för estrar, ketoner, aromatiska ämnen och klorerade kolväten. (galindberg.se)
 • Exempel på analyserade ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt klorerade och bromerade ämnen (exempelvis DDT och PCB). (sgu.se)
 • bekämpningsmedel, typ DDT, bromerade flamskyddsmedel (se biograf buss ) , fenoler och polycykliska aromatiska kolväten (PAH - se förra inlägget). (kemikaliedetektiven.se)
 • Däremot är materialet känsligt för koncentrerade mineralsyror, aromatiska och klorerade kolväten, estrar, och ketoner. (nordicpipe.se)
 • Samtliga rengöringsmedel i AGS systemet (Anti Graffiti System) är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten och är biologiskt nedbrytbara. (spolpatrullen.se)
 • Före 1973 användes stenkolstjära som bindemedel i asfalt, denna innehåller polycykliska aromatiska kolväten, så kallat PAH, varav flera är cancerogena. (suez.se)
 • I anslutning till jordprovtagning kan vi mäta tungmetallhalter, flyktiga organiska kolväten och polycykliska aromatiska kolväten i jorden med hjälp av fältinstrumenten XRF och PID. (geoveta.se)
 • Eftersom detta händer, är kemikalier som har anknytning till cancer, som polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och heterocykliska aminer (HCAs) då bildas. (wordpress.com)
 • Nyligen hörde vi om arsenik i riskakor, vi har hört om dioxiner i fet Östersjöfisk, polycykliska aromatiska kolväten i grillad mat, kadmium i musslor osv. (bakom-kulisserna.biz)
 • Baslivsmedel som exempelvis innehåller miljögifterna polycykliska aromatiska kolväten kan aldrig påstås vara "säkra", då dessa miljögifter kan orsaka cancer och död även i låga intag. (bakom-kulisserna.biz)
 • Livsmedelsverket anger att polycykliska aromatiska kolväten kan utgöra en "kemisk fara" i mjölkpulver och vasslepulver - råvara för ersättning. (bakom-kulisserna.biz)
 • Metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), PFOS, TBT och flera andra organiska ämnen som flamskyddsmedel (PBDE och HBCD), ftalater, fenoler och lösningsmedel har bedömts ha betydande påverkan i påverkansanalysen (Tabell 21). (vattenmyndigheterna.se)
 • I likhet med flera andra klorerade kolväten är den inte brandfarlig. (wikipedia.org)
 • Det kan även bildas dioxiner och andra klorerade kolväten i mindre mängd på grund av klorinnehållet. (annell.se)
 • Paul Ehrlich varnade i maj 1970 att DDT och andra klorerade kolväten "kan väsentligt ha minskat den förväntade livslängden för personer födda efter 1945. (blogspot.com)
 • 1 0-0- Dnr 0-/0 Koncentrationer av metaller, klorerade och bromerade kolväten samt dioxiner i fisk i Norrbottens län år 0. (docplayer.se)
 • Arbetet omfattar provberedning samt analys av metaller, bromerade och klorerade kolväten samt dioxiner. (docplayer.se)
 • Från vardera lokal och art bereddes ett poolat leverprov för analys av metaller och ett poolat muskelprov för analys av kvicksilver, bromerade och klorerade kolväten samt dioxiner. (docplayer.se)
 • De kanske vanligast och mest omtalade miljögifterna är vissa tungmetaller och klorerade kolväten, och om dom ska nästa avsnitt handla. (mimersbrunn.se)
 • För att producera ett kilo bomullstyg går det år 20 000 liter vatten och ett kilo kemikalier, som till exempel cancerframkallande bekämpningsmedel, tungmetaller och hälsofarliga klorerade kolväten. (sverigesradio.se)
 • De klorerade och bromerade substanserna, samt metallerna har analyserats vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet. (docplayer.se)
 • Troliga: Klorerade-, bromerade- och fluorerade kolväten, många icke nedbrytbara ämnen. (wixsite.com)
 • De organiska miljögifterna som har analyserats är dels klorerade substanser: Pkongener, DDT och metaboliterna DDE och DDD, HCB samt α-, β- och γ-hch, tabell. (docplayer.se)
 • Klorerade organiska ämnen. (malaren.org)
 • Utredningar visar att mark och grundvatten i anslutning till tvätteribyggnaden är förorenad av det klorerade lösningsmedlet tetrakloreten (PCE). (sgu.se)
 • 23 september ges även en kurs om biologisk nedbrytning av klorerade kolväten i grundvatten "Accelerated Bioremediation of Chlorinated Solvents in Groundwater" av Geosyntec. (renaremark.se)
 • Bildas när kol eller kolväten tex olika oljor upphettas utan att det finns tillräckligt mycket syre för att ge en fullständig förbränning till koldioxid. (malaren.org)
 • Om förbränningen blir dålig kan stora mängder kolväten och andra oönskade föreningar bildas. (novator.se)
 • På platser där till exempel en kemtvätt tidigare har legat kan man räkna med att klorerade kolväten har sipprat ner och ansamlats i marken. (naturvetarna.se)
 • Ännu värre är det i de fall spilloljan innehåller klor eller PCB, eftersom klorerade kolväten kan spridas med rökgaserna, till exempel dioxin som är ett av de farligaste miljögifterna. (naturvardsverket.se)
 • Vi har certifierade provtagare samt specialister och sakkunniga med stor erfarenhet av specifika föroreningar, såsom till exempel klorerade lösningsmedel och PFAS. (wsp.com)
 • Ett sådant exempel är illaluktande vedeldning med utsläpp av oförbrända kolväten som förekommer alltför ofta i dåliga pannor. (novator.se)
 • Men de finns: I Boden är sanering av klorerade kolväten med bakterier på gång, Stockholm Parkering sanerar bergrum med mikroorganismen archaea, Norrköping har genomfört en upphandling som ställer krav på biologisk behandling av jorden och NCC jobbar enligt en cirkulär affärsmodell i projektet Loop Rock. (miljo-utveckling.se)
 • Hög kvalitet flamskyddsmedel CAS 84852-53-9 DBDPEDBDPE som ett slags giftfritt, luktfritt och galvaniserade vitt pulver olösligt i vatten, alkohol, aceton, bensen och Klorerade kolväten, det är en ny, bredspektrumantibiotikum, effektiv, additiv och. (gemhold.cn)
 • Hotet mot ozonskiktet är utsläpp av ozonnedbrytande ämnen som CFC, HCFC, haloner, klorerade lösningsmedel, metylbromid och liknande ämnen. (skanesmiljomal.info)
 • Men en noggrannare analys slog fast att dessa klorerade kolväten inte hade sitt ursprung i batteritillverkningen. (barometern.se)
 • Hon berättar att halterna klorerade kolväten delvis är så pass alarmerande att länsstyrelsen väljer att gå vidare och förbereda en mera detaljerad analys. (barometern.se)
 • Utöver eventuella problem för de personer som jobbar i de nuvarande lokalerna ovan föroreningarna, utgör de klorerade kolvätena ett presumtivt hot mot Hultsfreds grundvattentäkt. (barometern.se)