• Kolisotoper är isotoper av grundämnet kol (C), det vill säga atomer och kärnor med 6 protoner och olika antal neutroner. (wikipedia.org)
  • Kolisotoper är isotoper av grundämnet kol (C), det vill säga atomer och kärnor. (bd.partners)