• Det är som att välja mellan pest och kolera. (jaktojagare.se)
 • Valet mellan Annie Lööf och Anna Kinberg Batra är inte som valet mellan pest och kolera. (lennartwaara.com)
 • Annie Lööf är helt på egen hand både pest och kolera. (lennartwaara.com)
 • I Sverige har endast ett fåtal fall av kolera rapporterats under de senaste decennierna. (netdoktor.se)
 • Det finns ett drickbart vaccin mot kolera, men du behöver vanligtvis bara vaccination om du ska vistas länge i områden där sjukdomen är vanlig. (1177.se)
 • Förbättrad sanitet och hygien är dock fortfarande de bästa metoderna för att bekämpa kolera i de länder där sjukdomen är vanligt förekommande. (netdoktor.se)
 • I Sverige har kolera inte förekommit som inhemsk sjukdom sedan 1918, och med vår nuvarande goda hygien är det inte heller sannolikt att sjukdomen ska uppträda epidemiskt igen. (netdoktor.se)
 • Så det är kroppens sätt att bekämpa sjukdomen som utmärker kolera. (wikimini.org)
 • Ryktet att sjukdomen 'kolera' eller en nära besläktad sjukdom hade brutit ut i Göteborgsområdet gjorde att man gjorde i ordning en kolerakyrkogård för att kunna förbereda sig för en eventuell epidemi. (sydved.se)
 • Kolera sprids bland annat med förorenat vatten eller mat. (1177.se)
 • Du som har blivit smittad av kolera får vattentunna diarréer och du förlorar snabbt stora mängder vätska. (1177.se)
 • Kolera är en smittsam magtarmsjukdom, som inom få dagar kan ge våldsamma diarréer. (netdoktor.se)
 • kolera''', en smittsam mag- tarmsjukdom med våldsamma diarréer och kräkningar. (fyr.org)
 • Kolera var förr beteckningen för ett flertal sjukdomar med diarré. (fyr.org)
 • Kolera är särskilt allvarligt hos små barn eftersom även små vätskeförluster kan ge svåra symtom hos barn. (netdoktor.se)
 • Inkubationstiden* för kolera är normalt sett 2-3 dygn men kan variera en hel del. (wikimini.org)
 • Kolera är egentligen inte en tropisk, temperaturberoende sjukdom, utan hänger samman med hygien och dricksvattnets kvalitet. (netdoktor.se)
 • Kolera finns endemiskt (inom ett begränsat område) i Asien och Afrika, där epidemier (spridning till ett större område) förekommer med jämna mellanrum. (netdoktor.se)
 • 1831''' var man oroade för att den epidemi av kolera, som härjade på kontinenten, skulle sprida sig och komma till Sverige. (fyr.org)
 • Obehandlad kolera kan på grund av vätskeförlusten leda till döden inom ett dygn efter sjukdomens utbrott. (netdoktor.se)
 • Epidemisk kolera är sedan urminnes tid känd i Indien, särskilt kring floderna Ganges och Brahmaputras nedre lopp. (fyr.org)
 • Det finns ett drickbart vaccin mot kolera, men du behöver vanligtvis bara vaccination om du ska vistas länge i områden där sjukdomen är vanlig. (1177.se)
 • Idag finns ett effektivt vaccin mot kolera som intas genom munnen. (netdoktor.se)
 • Det finns ett vaccin mot kolera. (doktorn.com)
 • Fram till idag finns inte något tillräckligt effektivt långvarigt vaccin mot kolera. (lakareutangranser.se)
 • Under 2012 testade vi ett nytt vaccin mot kolera, även det drickbart, i hopp om att det kan hjälpa till att hindra koleraepidemier. (lakareutangranser.se)
 • På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om symtomen, behandling och vaccin mot kolera. (aleris.se)
 • Under 2017 rapporterades utbrott av kolera i följande länder: Haiti, Jemen, Irak. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bokmässan 2017: Pest eller kolera? (urplay.se)
 • Under 2017 behandlade vi drygt 143 000 patienter med kolera, bland annat under stora utbrott i Jemen och i Kongo-Kinshasa. (lakareutangranser.se)
 • Kolera, det vill säga infektion med toxinbildande Vibrio cholerae serotyp O1 eller O139, klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Under åren 2004-2019 har totalt åtta fall av kolera rapporterats varav samtliga har smittats utomlands. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det årligen förekommer mellan 1,3 och 4 miljoner fall av epidemisk kolera globalt, varav 21 000 till 143 000 dödsfall, men att endast cirka en procent rapporteras till WHO. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I allvarligare fall av kolera kan tunntarmens förmåga att ta upp vatten vara helt ur funktion. (doktorn.com)
 • Kolera är också en karantänssjukdom och alla fall av kolera ska rapporteras till Världshälsoorganisationen (WHO). (respoint.se)
 • Kolera orsakar mycket vattniga diarréer som i vissa fall kan bli svåra. (vaccinationer.se)
 • Kolera är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen. (wikipedia.org)
 • Kolera är egentligen inte en tropisk, temperaturberoende sjukdom, utan hänger samman med hygien och dricksvattnets kvalitet. (netdoktor.se)
 • Kolera är en smittspårningspliktig sjukdom. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Man inser då hur det kommer sig att kolera obehandlat är en dödlig sjukdom. (egberth.com)
 • Obehandlad kolera kan på grund av vätskeförlusten leda till döden inom ett dygn efter sjukdomens utbrott. (netdoktor.se)
 • Även Haiti har sedan jordbävningen 2010 haft flera utbrott av kolera. (lakareutangranser.se)
 • Mer resurser behövs för att fortsätta kampen mot kolera och förebygga framtida utbrott. (unicef.se)
 • När utbrott av kolera inträffar bör insatserna riktas mot upprättande av rent vatten, mat och sanitet, eftersom vaccinationen inte är särskilt effektivt för att hantera utbrott. (sjukdomarna.se)
 • Trots att denna faktabok för barn (9-12 år) handlar om historiens värsta farsoter - pest, spetälska, kolera, tuberkulos, smittkoppor och spanska sjukan - läser man den med gott humör och stor behållning. (tanum.no)
 • Bara under en vecka i slutet av oktober rapporterade Pan-American Health Organisation, Paho, om över 1 500 nya offer för kolera i Haiti och 31 nya dödsfall. (omvarlden.se)
 • Det dröjde till augusti i år innan FN för första gången medgav att organisationen hade ett ansvar för spridningen av kolera i Haiti. (omvarlden.se)
 • Kistan innehåller en person som dött av kolera vid sjukhuset Saint Marc, Haiti. (sverigesradio.se)
 • Det tar cirka två till tre dagar från det att man blir smittad av kolera tills att man blir sjuk. (doktorn.com)
 • Men det är ett koleravaccin, och det är inte rimligt att familjer som åker till en Thailandresort vaccinerar sig mot kolera. (svt.se)
 • År 1848 drabbade en ny våg av kolera Europa. (wikipedia.org)
 • Länderna söder om Sahara i Afrika är hårt drabbade av kolera, särskilt barn under fem år. (lakareutangranser.se)
 • Kolera sprids bland annat med förorenat vatten eller mat. (1177.se)
 • Det finns drickvaccin mot kolera och enligt Wikipedia så finns det även sprutvaccin som skyddar bättre, men det står det ingenting om på vårdguiden. (wikimini.org)
 • Ökad antibiotikaresistens har gjort det ännu viktigare än tidigare att vaccinera sig mot kolera. (respoint.se)
 • Det finns även möjlighet att vaccinera sig mot kolera via injektion. (respoint.se)
 • Bör jag vaccinera mig mot kolera? (respoint.se)
 • Men om du planerar att resa runt i ett land där kolera finns och du kommer att bo och leva där det inte finns någon bra hygieniskt standard borde du vaccinera dig. (vaccinationer.se)
 • Att vaccinera sig mot kolera för att förebygga turistdiarré inför en Thailandsresa är för många en självklarhet. (svt.se)
 • Du bör vaccineras mot kolera om du ska resa till ett land med en pågående koleraepidemi. (1177.se)
 • Barn som fyllt två år kan också vaccineras mot kolera. (1177.se)
 • Att vaccineras mot kolera borde endast vara förbehållet vissa riskgrupper, enligt Helena Hervius Askling. (svt.se)
 • Sannolikheten för att vaccinationsmottagningen ska rekommendera vaccination mot kolera ökar om du ska besöka ett land där kolera förekommer och planerar att leva nära inpå lokalbefolkningen. (respoint.se)
 • Vill du ha rådgivning kring eventuell vaccination mot kolera inför din resa? (medical.se)
 • Kolera är visserligen en synnerligen otrevlig magtarmssjukdom, som dödade tusentals svenskar på 1800-talet och som fortfarande dödar många människor i tredje världen. (flamman.se)
 • Kolera finns endemiskt (inom ett begränsat område) i Asien och Afrika, där epidemier (spridning till ett större område) förekommer med jämna mellanrum. (netdoktor.se)
 • Kolera orsakas av en bakterie som kan finnas i vatten och avlopp. (doktorn.com)
 • Mitt i epidemin verkade läkaren John Snow och han trodde mer på teorin om smittat vatten som orsak till kolera. (kb.se)
 • Kolera är en tarminfektion som orsakas av bakterier från förorenad mat eller förorenat vatten. (gbgvac.se)
 • Kolera är särskilt allvarligt hos små barn eftersom även små vätskeförluster kan ge svåra symtom hos barn. (netdoktor.se)
 • Karakteristiska symtom för kolera är hög feber och vattentunna diarréer som gör att du blir väldigt trött och svag. (medical.se)
 • Du kan skydda dig mot kolera med ett drickbart vaccin. (1177.se)
 • Men att vaccinet utöver att skydda mot kolera även skyddar mot annan diarré är långt ifrån en självklarhet. (svt.se)
 • Azitromycin er mer effektivt enn ciprofloksacin ved behandling av kolera hos voksne. (tidsskriftet.no)
 • Fram till 1922 har Ryssland härjats av kolera nästan årligen. (fyr.org)
 • Förklaringen till det är egentligen ganska enkel - symptomen vid en akut arsenikförgiftning liknar väldigt mycket dem man har vid kolera. (dagensbok.com)
 • Under de europeiska epidemierna på 1800-talet dog omkring hundra miljoner människor i kolera. (wikipedia.org)