• Till senare gruppen hör läkemedel som klorpromazin, haloperidol och fentiazin. (lakemedelsvarlden.se)
 • Klozapin är ett så kallat atypiskt neuroleptikum vilket innebär att det saknar många av de extrapyramidala biverkningar som man vanligen ser hos klassiska antipsykotiska läkemedel som klorpromazin och haloperidol. (lakemedelsvarlden.se)
 • Klassiska neuroleptika som haloperidol, klorpromazin, m fl undvikes p g a dess biverkningar. (privatmedicin.se)
 • När haloperidol lanserades hade medlet bättre effekt på maniska tillstånd än tidigare neuroleptika som klorpromazin . (wikipedia.org)
 • Haloperidol var flera gånger mer potent än klorpromazin och var både mer snabbverkande och långverkande. (wikipedia.org)
 • Haloperidol visade sig enligt studien vara mer effektiv än ziprasidon , klorpromazin , samt asenapin , och ungefär lika effektiv som quetiapin och aripiprazol , men däremot mindre effektiv än paliperidon . (wikipedia.org)
 • Man kan också pröva klorpromazin i tablettform 25 mg x 3 eller haloperidol i tablettform 1-2 mg x 3. (blogg.se)
 • En reversibel form av parkinsonism ibland resultat från användning av vissa läkemedel, såsom klorpromazin och haloperidol, som föreskrivs för patienter med psykiska störningar. (davidchita.com)
 • Moncrieff tar upp att den första generationen av neuroleptika, som klorpromazin och haloperidol, inducerar ett tillstånd som motsvarar symtomen hos Parkinsons sjukdom som har som grund att hjärnan lagrar för lite dopamin. (talbart.org)
 • Klorpromazin (Hibernal), är ett läkemedel inom gruppen neuroleptika, det vill säga ett läkemedel som dämpar psykotiska symtom vid till exempel schizofreni. (wikipedia.org)
 • Men antipsykotisk medicin, neuroleptika, saknar inte negativa konsekvenser, och behandling med Klorpromazin har senare kallats för kemisk lobotomi. (modernpsykologi.se)
 • Klorpromazin (Hibernal) hade omfattande biverkningar. (wikipedia.org)
 • Klorpromazin kom till Sverige år 1955 och försvann cirka 2007 (Den 31 oktober 2006 fattades beslutet om att överge hibernal). (wikipedia.org)
 • Kemiskt finns också likheter med det först lanserade neuroleptikumet klorpromazin (Hibernal) från 1952. (wikipedia.org)
 • Hibernal, som är ett av de kommersiella namnen för klorpromazin, utvecklades först som ett preparat att användas vid sövning vid kirurgiska ingrepp. (lakartidningen.se)
 • Hibernal (Klorpromazin) - 1:a gen. (aspergerforum.se)
 • I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, klorpromazin demonstrerade mild-standard effektivitet. (wikipedia.org)
 • Däremot finns det läkemedel som lindrar symtomen.Det medicinska genombrottet kom 1952 när det första antipsykotiska läkemedlet, Klorpromazin, lanserades. (modernpsykologi.se)
 • 1954 Med klorpromazin inleds den moderna antipsykotiska terapin. (slideplayer.se)
 • Exempel är klorpromazin, använt inom psykiatrin samt naturläkemedlet Johannesört. (wikipedia.org)
 • Klorpromazin gör patienten mycket känslig för solljus användes inom psykiatrin ofta s.k Hibernalhattar, en sorts stråhatt, som skulle skydda exponerad hud från direkt solljus då detta medförde hudmissfärgning och ev. (wikipedia.org)
 • Liksom alla läkemedel är även klorpromazin förknippat med biverkningar. (wikipedia.org)