• Det finns övertygande bevis för att mitokondrier och kloroplaster var en gång primitiva prokaryoter. (wikipedia.org)
 • Under miljontals år av evolution har mitokondrier och kloroplaster blivit mer specialiserade och i dag kan de inte leva utanför cellen. (wikipedia.org)
 • Mitokondrier och kloroplaster har slående likheter med bakterieceller. (wikipedia.org)
 • Ett dubbelt membran omger både mitokondrier och kloroplaster, ett ytterligare bevis för att var och en intogs av en primitiv värdcell. (wikipedia.org)
 • Genom genetiska metoder undersökte man mitokondrier och kloroplaster och fann då att dessa organeller bär på eget DNA. (wikipedia.org)
 • De eukaryota cellerna har tillgång till intracellulära symbioter i form av mitokondrier och kloroplaster som tar hand om många viktiga funktioner som har med energiproduktion att göra. (naturvetenskap.org)
 • Skillnader i cellstruktur av prokaryoter och eukaryoter inkluderar närvaron av mitokondrier och kloroplaster, cellväggen och strukturen för kromosomalt DNA. (dustyway.com)
 • Hur kommunicerar mitokondrier och kloroplaster med cellkärnan? (lu.se)
 • N gra celler kan ha 'slukat' andra celler, vilket tros ha skapat en del organeller som mitokondrier och kloroplaster. (pluggakuten.se)
 • Hennes hypotes om endosymbios har visat sig stämma för mitokondrier och kloroplaster. (vetenskapspedagogen.se)
 • En del arvsmassa finns också organiserad i organellerna, mitokondrier och kloroplaster (växtcell), se figur 1 . (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vad gäller mitokondrier och kloroplaster är endosymbiosen välbelagd och det har i båda fallen gått att identifiera, vilken bakterie som inkorporerats ( α-proteobakterier respektive cyanobakterier ). (wikiplanet.click)
 • Kloroplaster sköter fotosyntesen genom att de innehåller klorofyll eller något annat växtpigment till exempel xantofyll. (wikipedia.org)
 • Hos växterna ( Plantae ) och eukaryota alger sker fotosyntesen i färgade (oftast gröna) växtdelar i de cellorganeller som kallas kloroplaster. (ne.se)
 • Fotosyntesen sker i särskilda strukturer i växtcellerna, i så kallade kloroplaster som innehåller klorofyllmolekyler. (forskning.se)
 • De gröna delarna, där färgen har lagts till i bilden, är enligt forskarna den del av organismer där fotosyntesen äger rum, kloroplaster. (nyteknik.se)
 • För att fotosyntesen ska fungera fullt ut i växterna, krävs en aktivering av rätt gener i växtens kloroplaster. (forskning.se)
 • Fotosyntesen i växternas kloroplaster, som omvandlar energin i ljus ( fotoner ) till kemisk energi i form av till exempel kolhydrater. (wikipedia.org)
 • Fotosyntesen hos växter och alger sker i kloroplaster och cellandningen sker i mitokondrier. (skolvision.se)
 • Yan Ji har studerat utvecklingen av kloroplaster, platserna i cellen där fotosyntesen äger rum. (it-halsa.se)
 • Fotosyntesen sker i kloroplaster. (slideplayer.se)
 • I bladet återfinns kloroplaster som har grönt färgämne med klorofyll, det är här som fotosyntesen sker. (womenprizez.com)
 • I växter, till exempel, är CF 1 F O ATP-syntas närvarande i Tylakoid membran av kloroplaster som är primärt ansvariga för fotosyntesen. (threebackyards.com)
 • De liknar i struktur till djurceller men har några märkbara skillnader: deras kvadratisk form, den styva cellväggen som omger dem och deras kloroplaster som används för fotosyntesen. (idoexist.com)
 • kloroplaster) en gång i tiden var frilevande prokaryoter (bakterier) som upptogs av andra prokaryoter och utvecklat ett liv i symbios. (wikipedia.org)
 • Dessa organ, som kallas kloroplaster, är mycket speciella då de morfologiskt påminner om bakterier. (anderhag.net)
 • De blågröna algerna, fotosyntetiska prokaryota släktingar till bakterier har inte kloroplaster. (illbattingen.ax)
 • Sunwarrior jordbaserade organismer kombinerar stabila bakterier med prebiotika och kloroplaster (växceller som innehåller klorofyll). (naturprodukter.se)
 • Karotenoider är organiska pigment som är naturligt förekommande i kloroplaster och kromoplaster i växter, bakterier, alger, svampar och i fåglar och fiskar som äter dessa (lax, räkor). (blogspot.com)
 • Det gröna i växternas blad är små celler som heter kloroplaster, och kloroplasterna kan samla solens energi. (inhemskmat.fi)
 • Bevis tyder på att kloroplaster, precis som mitokondrier, ursprungligen var en typ av forntida prokaryot, äts av en annan, större prokaryot. (knowabouttheworld.com)
 • Det var emellertid inte förrän 1962 som man fick definitiva bevis för att kloroplaster innehåller DNA. (slideplayer.se)
 • Prokaryote celler har mindre ribosomer og mangler organeller som mitokondrier og kloroplaster. (ndla.no)
 • Filmen visar kloroplaster inuti en växtcell. (anderhag.net)
 • bærer store likheter med plantenes kloroplaster. (snl.no)
 • De essensielle aminosyre blir laget i greinete biosynteseveier i plantenes kloroplaster. (uio.no)
 • De är i själva verket vad eukaryoter celler intog för länge sedan, och införlivades i deras vävnader på ett symbiotiskt sätt för att bli kloroplaster. (illbattingen.ax)
 • Proplastider och unga kloroplaster delar sig ofta, men även mogna kloroplaster har kvar förmågan. (wikipedia.org)
 • Han fokuserar på samarbetet mellan kloroplaster och mitokondrier som båda är delar av växtcellerna och viktiga för deras energiförsörjning. (urskola.se)
 • De polypeptider, som förekommer i kloroplaster, kodas av gener både i kärnan och kloroplasten. (wikipedia.org)
 • Cellerna i bladen har vissa sm enheter som kallas kloroplaster. (nordicgnosticunity.org)
 • Det har i varje fall att göra med om det kommer kyla som kan påverka färgämnena i bladens kloroplaster medan bladen fortfarande har visst vattenförsörjning. (klimatupplysningen.se)
 • Idag kan varken mitokondrier eller kloroplaster klara sig utanför sina djur- eller växtceller. (mdh.se)
 • Processen utförs i tylakoidmembranet hos växtcellernas kloroplaster och drivs av solljuset. (kemivarldenbiotech.se)
 • Och dessa kloroplaster samlar upp solljuset och gör om solenergin till socker, med hjälp av vatten och koldioxid. (mzgarden.se)
 • Tycker du att kloroplaster verkar spännande, läs mer om deras evolution här . (anderhag.net)
 • Sammetssnigel "stjäl" inte bara alg-kloroplaster, i snigelns arvsmassa hittade forskarna även en gen från den gulgröna algen. (genteknik.se)
 • Vissa nitrittransportörer transporterar också bikarbonat och förhöjd CO2 har visat sig undertrycka nitrittransport till kloroplaster. (illbattingen.ax)
 • Reaktionen sker i celldelar som kallas kloroplaster. (merin.se)