• Stort intresse riktas också mot läkemedel mot malaria, framför allt klorokin och hydroxiklorokin . (nyteknik.se)
 • Det handlar då i första hand om malariamedicinen plaquenil (hydroxiklorokin) och klorokin , ett malariamedel som även används vid vissa auto-immunsjukdomar. (dokteronline.com)
 • Det beror på att klorokin och hydroxiklorokin har visat sig kunna framkalla allvarliga biverkningar (arytmi eller hjärtrytmrubbningar) hos coronapatienter. (dokteronline.com)
 • Malarialäkemedlen klorokin och hydroxiklorokin bör bara användas inom ramen för kliniska studier hos patienter med covid-19. (lakartidningen.se)
 • Endast sparsamma data finns över hydroxiklorokin under graviditet men likheterna med klorokin gör att förhållanden liknande klorokins är att förvänta. (janusinfo.se)
 • Svenska Läkemedelsverket skriver att klorokin och hydroxiklorokin endast bör användas för behandling av patienter med covid-19 inom kliniska studier, men i andra sammanhang rapporteras om stor framgång med denna typ av läkemedel. (newsvoice.se)
 • Medicinen ifråga är chloroquine , i Sverige kallad klorokin eller klorokinfosfat ( hydroxiklorokin är en variant som har något färre allvarliga biverkningar). (wordpress.com)
 • I Sydkorea rekommenderade man redan runt den 13 februari klorokin eller hydroxiklorokin till vissa covid-19-patienter (fem veckor före Trumps uttalande), enligt Korea Biomedical Review . (wordpress.com)
 • Med anledning av att förskrivningen av klorokin och hydroxyklorokin ökat kraftigt har Läkemedelsverket beslutat att begränsa utlämnandet på recept av klorokin och hydroxiklorokin, så endast recept utfärdade av läkare med vissa specialistkompetenser får expedieras. (svenskreumatologi.se)
 • US Food and Drug Administration (FDA) godkände begränsad nödanvändning för klorokin och hydroxiklorokin som en behandling för COVID-19. (iminstad.info)
 • USA: s president Donald Trump meddelade den 19 mars att klorokin och hydroxiklorokin / Plaquenil, som används för att behandla malaria och artrit, godkändes av FDA för att testas som en behandling för COVID-19. (iminstad.info)
 • Läkemedelsverket meddelar samtidigt att det inte finns några belägg för klinisk effekt eller säkerhet vad gäller klorokin och hydroxiklorokin vid behandling av patienter med covid-19. (svenskfarmaci.se)
 • Hittills har främst svårt sjuka covid-19-patienter i Sverige behandlats med klorokin, men så snart regionala etikkommittéerna ger klartecken så öppnas också möjligheten att fler får Remdesivir. (svt.se)
 • Studier i Kina visade att Covid-19-patienter, som behandlats med klorokin klarade sig bättre än kontrollgrupperna. (newsvoice.se)
 • Kan malariamedicin som klorokin hjälpa mot covid-19? (nyteknik.se)
 • WHO har också inlett studier på malariamedicin klorokin mot covid-19 och två olika hiv-läkemedel lopinavir och ritonavir. (svt.se)
 • I en anslutande artikel skriver SvT också: "Det aktiva ämnet klorokin i malariamedicin verkar ha en särskilt god effekt i behandling av covid-19-patienter. (wordpress.com)
 • I Fass står varningen/försiktighet för psoriasis beträffande klorokinfosfat, men inte om Malarone, som inte innehåller samma ämnen som klorokin. (netdoktor.se)
 • Klorokin är ofta använt mot malaria, men kinidin eller kinin plus doxycyklin, tetracyklin eller klindamycin, eller atovakvon plus proguanil (Malarone), eller meflokin eller artesunat, eller en kombination av pyrimetamin och Sulfadoxine, ges för klorokin-resistenta infektioner. (sjukdomarna.se)
 • Läkemedelsverket begränsar nu utlämningen av klorokin och hydroxyklorokin på apotek. (svenskfarmaci.se)
 • Läkemedelsverket begränsar nu möjligheten för apoteken att lämna ut klorokin och hydroxyklorokin till recept förskrivna av läkare specialiserade inom reumatologi, hud- och könssjukdomar samt barn- och ungdomsmedicin. (svenskfarmaci.se)
 • För en tid sedan publicerade The Lancet att en stor studie hade visat att Klorokin orsakade hjärtbiverkningar som gav mera skada än nytta för Covid-19-patienter. (annikadahlqvist.com)
 • Av stort intresse är att Klorokin, ett äldre läkemedel mot malaria, visat sig begränsa utvecklingen av andningssvårigheter hos smittade patienter. (wordpress.com)
 • Klorokin är inte förstahandsmedel vid dess övriga godkända användningsområden, men ett behandlingsalternativ när behandling med andra läkemedel är olämpligt eller inte har gett önskad effekt. (tlv.se)
 • Klorokin rekommenderas vid behandling av malaria orsakad av vissa klorokinkänsliga parasiter. (tlv.se)
 • Klorokin förefaller intressant nog även ha vissa antivirala effekter. (wordpress.com)
 • Klorokin är godkänt för behandling av malaria och vissa autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit. (svenskfarmaci.se)
 • Den amerikanske presidenten har förutspått att klorokin kan komma att bli en medicin mot covid-19. (aftonbladet.se)
 • Vetenskap - Medicin - Forskningsfusk av Surgisphere om klorokin? (wordpress.com)
 • Det hetaste tipset verkar vara det gamla receptbelagda malariamedlet klorokin som Thomas Hedner omnämnt på denna blogg. (detgodasamhallet.com)
 • De traditionella medlen till exempel klorokin, hjälper inte längre eftersom malarian utvecklat motståndskraft. (sverigesradio.se)
 • Hej, Klorokin (som är det äldre traditionella medlet mot malaria) anses i första hand försämra en generell psoriasis - risken av försämring vid en måttlig är förhållandevis ringa. (netdoktor.se)
 • Nu utökar man sin användning av malarialäkemedlet klorokin för att behandla smittade patienter. (nyadagbladet.se)
 • Kritiker mot Brasiliens coronastrategi menar att klorokin, även om det är effektivt, kan ha negativa och farliga bieffekter och att det är vårdslöst att skriva ut läkemedlet i stor skala även för patienter som inte är svårt sjuka. (nyadagbladet.se)
 • Anledningen är att Läkemedelsverket har analyserat den senaste tidens förskrivning av klorokin och bedömt att det i högre grad förskrivits till patienter på andra grunder än godkänt behandlingsområde samt sett att de volymerna ökat kraftigt. (svenskfarmaci.se)
 • Klorokin testas i olika kliniska prövningar utförda av myndigheter och akademiska institutioner. (iminstad.info)
 • För klorokin gäller även recept utskrivna av läkare specialiserade på infektionssjukdomar. (svenskfarmaci.se)
 • Klorokinfosfat RPH Pharma är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller den verksamma substansen klorokin. (tlv.se)
 • Svenska läkare har också nyligen framhållit klorokin som tänkbart läkemedel mot covid-19. (wordpress.com)
 • Vi uppmärksammar de 47 000 kvinnoliv som varje år avslutas på grund utav osäkert genomförda aborter, att kvinnor äter krossat glas, låter föra in vassa föremål i underlivet och förtär större mängder av klorokin i försök att avsluta sin graviditet. (nyheter24.se)
 • I dessa delar av världen förekommer den dödliga, klorokin-resistenta malaria falciparum parasiten. (euroclinix.net)
 • I Sverige har Läkemedelsverket noterat en ökning av förskrivningen av läkemedel mot klorokin och kopplar det till utbrottet av covid-19. (nyteknik.se)
 • Om du tar klorokin (mot reumatism och malaria), ketokonazol (mot svampinfektioner) eller antibiotika innehållande tetracyklin eller doxycyklin, ska dessa läkemedel inte tas inom 2 timmar före eller efter intag av Fosrenol. (kronansapotek.se)
 • Klorokin fosfatet i Avloclor tabletterna attackerar malaria parasiten efter att den har tagits upp av de röda blodkropparna och stoppar de från att reprocucera sig. (euroclinix.net)
 • För henne kvittar det att forskare och sjukhus världen över just utfärdat varningar för klorokin. (dn.se)
 • Kinesiska forskare har gjort en genomgång av möjliga läkemedel för prevention av de allvarliga medicinska komplikationer som kan uppstå till följd av COVID-19 och Klorokin är ett av dem. (wordpress.com)
 • klorokin kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar i ammande barn. (medikament.se)
 • Klorokin har en hel del biverkningar och kan påverka hjärtfunktioner, näthinnan m.m. (wordpress.com)
 • Klorokinfosfat RPH Pharma (klorokin) tabletter i styrkorna 160 mg och 250 mg får ett högre pris. (tlv.se)
 • Hoppas nu att det blir randomiserade, kontrollerade studier av Klorokin, utförda på ett riktigt sätt. (annikadahlqvist.com)
 • Brasiliens president Jair Bolsonaro har likt Trump uttryckt sig positiv till behandlingsmetoden och bland annat konstaterat att han själv bär med sig en liten ask klorokin i fall att hans 93-år gamla mamma skulle behöva det. (nyadagbladet.se)
 • Det är viktigt att använda rätt läkemedel då inte alla malarialäkemedel kommer vara effektiva för alla resemål, en del orter har utvecklat en resistans mot klorokin, som ingår i läkemedlet Paludrine & Avloclor. (euroclinix.net)
 • President Jair Bolsonaro bär enligt egen uppgift själv runt på en ask klorokin. (nyadagbladet.se)
 • J ag skulle gissa att debuten av psoriasis efter Namibiabesöket var en tillfällighet, vid informell diskussion med en av landets malariaexperter (infektionsläkare), så svarar han att Klorokin är ändå troligen inte det profylax man ska använda till Uganda på grund av hög resistens. (netdoktor.se)
 • Har Sle och äter klorokin dagligen, då och då kortison i form av tabletter/lösning/kräm. (netdoktor.se)
 • En överdos av klorokin kan vara dödlig, särskilt hos barn. (medikament.se)
 • Klorokin har en distributionsvolym omkring 300 l/kg (drygt l/70 kg). (docplayer.se)
 • Därefter sattes klorokin in, men fick sättas ut efter drygt, bestall remafen priser. (apoteksverige.life)