• För lättlösliga ämnen som klorider och sulfater sker en uttransport. (avfallsverige.se)
 • De viktigaste lättlösliga salterna är klorider och sulfater av natrium, framför allt natriumklorid (koksalt). (ne.se)
 • Salterna utgörs mestadels av klorider och ibland även sulfater. (ri.se)
 • EverCrete® Vetrofluid ger betongen extraordinär motståndskraft mot frys-och upptinings-cykler, och skyddar mot klorider, sulfater och upptiningsalter. (betongakuten.se)
 • I en fuktig miljö där det också används klorider för rening av vattnet, kan det lätt uppstå problem med korrosion om det är fel material, säger Gusten Christensson. (mynewsdesk.com)
 • Läs mer om klorider, havsvatten och korrosion här. (damstahl.se)
 • Den andra delen handlar om alkali och klorider (natrium och kalium), som ställer till problem i förbränningspannor genom att avsätta beläggningar, som leder till korrosion, och sintring som gör att förbränningspannan sätter igen. (hb.se)
 • Förutom eldslågor så bildas också klorider som i kombination med fukt ifrån släckvatten kan föra med sig att elektroniken rostar. (ocab.se)
 • Även karbonater och klorider kan bildas [1]. (umu.se)
 • När PVC-plast brinner bildas klorider. (misabgruppen.se)
 • Med klorider kan man även syfta på en grupp kemiska föreningar som innehåller klor både salter och kovalenta föreningar. (wikipedia.org)
 • Metoden fjerner salter, klorider, fett og lignende. (prev.site)
 • När exempelvis en kedja bärs runt halsen nöter öglorna på varandra och slipar loss små metallpartiklar som går i kemisk förening med sulfider och klorider i personens avsöndring av hud och svett. (brollopsmagasinet.se)
 • Guld kan svärta och det beror på sulfider och klorider i hudavsöndringen. (oslobodyart.com)
 • Stål 1.4460 karakteriseras av mycket god korrosionsmotstånd även i aggressiva miljöer innehållande klorider, t ex havsvatten. (tibnor.se)
 • Betong är känt för att vara ett relativt hållbart byggmaterial - men det är också poröst för penetration av aggressiva ämnen som till exempel klorider. (bwz.se)
 • Dessa stål har utvecklats för applikationer i miljöer med aggressiva klorider. (valbrunanordic.se)
 • Den här kategorin handlar om oorganiska klorider. (wikipedia.org)
 • De flesta klorider är lättlösliga, men ett exempel på ett mycket svårlösligt kloridsalt är silverklorid. (wikipedia.org)
 • Analyser av avfallsbränsle från Storbritannien indikerar att det har hög kvalitet (till exempel lågt innehåll av aska, klorider och zink) i jämförelse med svenskt avfallsbränsle. (avfallsverige.se)
 • Tidigare behandling har betydelse och ytskyddet kan till exempel göra att man inte kan utföra vissa önskvärda behandlingar, som till exempel urlakning av klorider. (vastarvet.se)
 • klor och klorf reningar r naturen v ldigt van vid och tr nat p det i ett antal miljarder r... och klorf ringar av annan typ n klorider bildadas i stora m ngder av tex UV-ljus som lyser ned i vatten, vulkanutbrott med mycket hett material och i samband med detta olika gaser som bubblar igen och r ibland synnerligen reaktiva. (utsidan.se)
 • Skyddar mot smuts och förhindrar inträngning av vatten, olja och skadliga klorider. (lapplandimporten.se)
 • Många strukturer av förstärkt betong drabbas av nedbrytning i förtid, oftast orsakat av klorider. (forcetechnology.com)
 • För det andra för att att göra det möjligt att studera permeabiliteten (genomsläppningsförmågan) i betongen, vilket kräver klorider, och för det tredje, för att göra testet jämförbart med tidigare studier av permeabilitet i betong (Whiting 1981). (mynewsdesk.com)
 • Betong Thomagarage LC uppvisar en särdeles god förmåga att stoppa klorider och därigenom radikalt minska risken för armeringskorrosion, vid ett högre vct än vad som normalt används för garage. (thomasbetong.se)
 • Eftersom nuvarande regelverk anger att betong utsatt för klorider hamnar i exponeringsklass XD3 med vct ≤ 0,40 krävs ett godkännande av beställaren i detta avseende. (thomasbetong.se)
 • I den första artikeln framgick det att vanligt vägsalt (Natriumklorid) är det mest effektiva och miljövänliga alternativet av de tre vägsalterna som innehåller klorider. (gronatrender.se)
 • Tillverkat av specialstål med hög kromhalt som motstår angrepp av klorider och fluorider i rökgaserna vid förbränning av olja, naturgas samt propan/luft. (sjokvistmurnings.se)
 • I oxiderande medier innehållande klorider och fluorider t.ex. (bbshalmstad.se)
 • Betongskador som leder till ansamling av saltvatten och klorider vilka angriper armeringen i bjälklaget och på sikt utarmar byggnadens integritet. (ata.se)
 • T ex gasfjädrar med livsmedelsgodkänd smörjning, kuggrem med FDA-godkänd plast som tål starka klorider, kuggrem med syrafastkord, bågtandsformade kuggremmar, kulskruvar med extremt hög stigning, rostfria tätade säkerhetskopplingar, skruvkorksapplikator mm. (aratron.se)
 • Denna nedbrytning har alltså inte med rost och klorider att göra, det är en kemisk reaktion. (gronatrender.se)
 • https://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klorider. (wikipedia.org)
 • Svettningen bidrar till att hästen inte bara förlorar vätska när den avdunstar, utan även livsnödvändiga kroppssalter, framför allt natrium, klorider, kalium, kalcium och magnesium. (myone.se)
 • Kolfiber (ACF) tar perfekt bort tungmetaller som arsenik och kvicksilver, samt klorider och oönskade lukter. (expondo.se)