• För lättlösliga ämnen som klorider och sulfater sker en uttransport. (avfallsverige.se)
 • De viktigaste lättlösliga salterna är klorider och sulfater av natrium, framför allt natriumklorid (koksalt). (ne.se)
 • Salterna utgörs mestadels av klorider och ibland även sulfater. (ri.se)
 • EverCrete® Vetrofluid ger betongen extraordinär motståndskraft mot frys-och upptinings-cykler, och skyddar mot klorider, sulfater och upptiningsalter. (betongakuten.se)
 • Produkten innehåller inte skadliga ämnen som sulfater, klorider, parabener och artificiella färger. (for.me)
 • Förutom eldslågor så bildas också klorider som i kombination med fukt ifrån släckvatten kan föra med sig att elektroniken rostar. (ocab.se)
 • Även karbonater och klorider kan bildas [1]. (umu.se)
 • När PVC-plast brinner bildas klorider. (misabgruppen.se)
 • Den andra delen handlar om alkali och klorider (natrium och kalium), som ställer till problem i förbränningspannor genom att avsätta beläggningar, som leder till korrosion, och sintring som gör att förbränningspannan sätter igen. (hb.se)
 • I en fuktig miljö där det också används klorider för rening av vattnet, kan det lätt uppstå problem med korrosion om det är fel material, säger Gusten Christensson. (mynewsdesk.com)
 • När exempelvis en kedja bärs runt halsen nöter öglorna på varandra och slipar loss små metallpartiklar som går i kemisk förening med sulfider och klorider i personens avsöndring av hud och svett. (brollopsmagasinet.se)
 • Guld kan svärta och det beror på sulfider och klorider i hudavsöndringen. (oslobodyart.com)
 • Med klorider kan man även syfta på en grupp kemiska föreningar som innehåller klor både salter och kovalenta föreningar. (wikipedia.org)
 • Metoden fjerner salter, klorider, fett og lignende. (prev.site)
 • Många strukturer av förstärkt betong drabbas av nedbrytning i förtid, oftast orsakat av klorider. (forcetechnology.com)
 • För det andra för att att göra det möjligt att studera permeabiliteten (genomsläppningsförmågan) i betongen, vilket kräver klorider, och för det tredje, för att göra testet jämförbart med tidigare studier av permeabilitet i betong (Whiting 1981). (mynewsdesk.com)
 • Betong är känt för att vara ett relativt hållbart byggmaterial - men det är också poröst för penetration av aggressiva ämnen som till exempel klorider. (bwz.se)
 • Betong Thomagarage LC uppvisar en särdeles god förmåga att stoppa klorider och därigenom radikalt minska risken för armeringskorrosion, vid ett högre vct än vad som normalt används för garage. (thomasbetong.se)
 • Eftersom nuvarande regelverk anger att betong utsatt för klorider hamnar i exponeringsklass XD3 med vct ≤ 0,40 krävs ett godkännande av beställaren i detta avseende. (thomasbetong.se)
 • Karteringen har till uppgift att bestämma hur djupt man måste bila för att komma ner till oangripen betong (eller åtminstone betong med låga halter av klorider) och att det är ett sätt att kontrollera och minimera kostnaderna för betongbilning som är en stor del av reparationskostnaderna. (zetterlund.org)
 • Men ska den vara inom- eller utomhus och kommer den att komma i kontakt med ämnen som till exempel klorider? (betong.se)
 • Stål 1.4460 karakteriseras av mycket god korrosionsmotstånd även i aggressiva miljöer innehållande klorider, t ex havsvatten. (tibnor.se)
 • Dessa stål har utvecklats för applikationer i miljöer med aggressiva klorider. (valbrunanordic.se)
 • Den här kategorin handlar om oorganiska klorider. (wikipedia.org)
 • Tillverkat av specialstål med hög kromhalt som motstår angrepp av klorider och fluorider i rökgaserna vid förbränning av olja, naturgas samt propan/luft. (sjokvistmurnings.se)
 • I oxiderande medier innehållande klorider och fluorider t.ex. (bbshalmstad.se)
 • I den första artikeln framgick det att vanligt vägsalt (Natriumklorid) är det mest effektiva och miljövänliga alternativet av de tre vägsalterna som innehåller klorider. (gronatrender.se)
 • Analyser av avfallsbränsle från Storbritannien indikerar att det har hög kvalitet (till exempel lågt innehåll av aska, klorider och zink) i jämförelse med svenskt avfallsbränsle. (avfallsverige.se)
 • Tidigare behandling har betydelse och ytskyddet kan till exempel göra att man inte kan utföra vissa önskvärda behandlingar, som till exempel urlakning av klorider. (vastarvet.se)
 • Det är dock inte bara mängden klorider som har betydelse, minst lika viktigt är betongens egenskaper och egenskaper hos stålets yta. (chalmers.se)
 • Mer elektronegativa ämnens klorider är kovalenta, exempelvis koltetraklorid (CCl4), tionylklorid (SOCl2) och fosforpentaklorid (PCl5). (wikipedia.org)
 • Rostfritt stål används i miljöer som exempelvis är sura och utsatta för klorider. (stalgrossisten.se)
 • Betongskador som leder till ansamling av saltvatten och klorider vilka angriper armeringen i bjälklaget och på sikt utarmar byggnadens integritet. (ata.se)
 • T ex gasfjädrar med livsmedelsgodkänd smörjning, kuggrem med FDA-godkänd plast som tål starka klorider, kuggrem med syrafastkord, bågtandsformade kuggremmar, kulskruvar med extremt hög stigning, rostfria tätade säkerhetskopplingar, skruvkorksapplikator mm. (aratron.se)
 • Denna nedbrytning har alltså inte med rost och klorider att göra, det är en kemisk reaktion. (gronatrender.se)
 • https://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klorider. (wikipedia.org)