• Besøg oversigtssiden for Institut for Klinisk medicin for at få et overblik over forskningsområder og kontaktoplysninger på de ansvarhavende indenfor hvert område. (studenterforskning.dk)
 • Her finder du en oversigt over de forskellige forskningsområder (for tilfældet med klinisk forskning de forskellige afdelingers forskningsafsnit) og den forskningsansvarlige inden for speciale (typisk lærestolsprofessoren). (studenterforskning.dk)
 • Klinisk forskning foregår i klinikken, dvs. (studenterforskning.dk)
 • Klinisk forskning kan være lægemiddelafprøvninger, afprøvning af medicinsk udstyr, udvikling af diagnostiske undersøgelser og behandlinger, molekylærbiologiske undersøgelser af gener samt patobiokemiske, cellebiologiske og patofysiologiske undersøgelser. (studenterforskning.dk)
 • Fredagen den 18 december 2020 avslutades kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, efter en intensiv termin för studenterna. (ki.se)
 • Onsdagen den 20 maj avslutades kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet, med ett praktiskt prov av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. (ki.se)
 • Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer. (ku.dk)
 • allt i samarbete mellan verksamma inom klinisk farmakologi, klinisk immunologi och klinisk kemi. (adlibris.com)
 • Klinisk farmakologi kommer att vara en nyckeldisciplin även i framtiden. (janusinfo.se)
 • Med ett internationellt heldagssymposium anordnat av avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset och ett specialnummer av tidskriften European Journal of Clinical Pharmacology (EJCP) hedrades nyligen "den kliniska farmakologins fader", professor emeritus Folke Sjöqvist med anledning av sin 80-årsdag. (janusinfo.se)
 • Sjöqvist, som fortfarande är verksam framför allt internationellt, har grundat och under decennier lett avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Karolinska institutet. (janusinfo.se)
 • Professor Lars L Gustafsson, klinisk farmakologi vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset , tidigare chef för Läkemedelscentrum och "pappa" till Kloka Listan ersatte docent, överläkare Rickard Malmström och talade om systemet för läkemedelsvärdering inom Stockholms läns landsting. (janusinfo.se)
 • Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. (riksdagen.se)
 • Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. (riksdagen.se)
 • Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. (riksdagen.se)
 • Aarhus Universitet præsenterer tre overlæger i ledelsen på Institut for Klinisk Medicin Leder for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet opretter en ekstra stilling og ansætter tre nye viceinstitutledere i stedet for to. (dagensmedicin.dk)
 • MEDSKL är ett nordamerikanskt initiativ som erbjuder öppna och gratis föreläsningar och kursmaterial inom klinisk medicin från över 200 lärare och cirka 70 universitet. (blogspot.se)
 • Det är fokus för en ny klinisk studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna ska studera patienters immunförsvar på större detaljnivå. (luthagsnytt.se)
 • Sirpa Jalkanen är professor vid Åbo universitet och bedriver forskning inom biomedicin och klinisk medicin. (aka.fi)
 • Klinisk mikrobiologi f r sjuksk terskor ges numera ut av Studentlitteratur AB. (adlibris.com)
 • Klinisk undersökning och diagnostik innefattar att tolka patientens anamnes (sjukhistoria) samt fynden vid den kroppsliga undersökningen och uttrycka detta i en diagnos eller sjukdomstillstånd. (skadekompassen.se)
 • Syftet med klinisk diagnostik är förutom att finna sjukdomstillståndet som ligger bakom patientens symtom och besvär även söka efter vad som kan ha orsakat sjukdomstillståndet samt föreslå lämpliga åtgärder, behandlingsalternativ och egenvård för att patientens tillstånd skall förbättras. (skadekompassen.se)
 • Den inleds med en repetition av ryggmärgens anatomi och patofysiologi, fortsätter med det akuta omhändertagandet, klinisk och radiologisk diagnostik. (diva-portal.org)
 • Manuell medicin är ett samlingsbegrepp för flera alternativmedicinska behandlingsformer där terapeuten, efter att ha utfört diagnostik, använder sina händer som främsta behandlingsverktyg. (wikipedia.org)
 • Denna tionde upplaga av Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin utgör en grundlig bearbetning av det populära verket. (adlibris.com)
 • Vi på avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition bedriver bred forskning med flera olika inriktningar och specialiseringar. (gu.se)
 • Avdelningen för molekylär och klinisk medicin bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. (gu.se)
 • Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition består av två verksamhetsområden. (gu.se)
 • Med anledning av en anmälan till Arbetsmiljöverket och artiklar i media vill vi förtydliga att det inte finns ett pågående läckage på klinisk patologi i Malmö. (medicin24.se)
 • Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi är en del av Karolinska Universitetslaboratoriet och bedriver verksamhet vid Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus samt vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. (dagensmedicin.se)
 • På Läkarprogrammet integreras biologisk grundvetenskap med klinisk vetenskap. (uu.se)
 • för klinisk vetenskap, Stefan Marklund vid Inst. (mynewsdesk.com)
 • Hvis du som studerende går rundt og overvejer om du har en forskerspire i maven, eller hvis du allerede er helt sikker på, at du vil gå forskningsvejen, så kan du i Institut for Klinisk Medicins projektbank finde etablerede forskere, der søger hjælp til deres forskningsprojekter. (au.dk)
 • Medarbejderne ved Institut for Klinisk Medicin er fordelt på 35 fagsøjler ud fra deres medicinske specialer. (ku.dk)
 • Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2020. (vr.se)
 • 2020-01-21 Invärtes medicin/Endokronologi. (vgregion.se)
 • 2020-03-03 Neurologi(Invärtes medicin). (vgregion.se)
 • Vi har ett nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket medger hög kvalitet vad gäller klinisk utbildning och forskning inom ämnesområdena kardiologi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi, klinisk fysiologi, medicin och njurmedicin. (gu.se)
 • Nu söker vi en professor i klinisk smärtforskning förenad med anställning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset. (uu.se)
 • Som professor i klinisk smärtforskning arbetar du med undervisning, forskning och administration. (uu.se)
 • Föreliggande bok förväntas även fortsatt komma till god användning på avdelningar, mottagningar och vårdcentraler - överallt där man behöver ta laboratorieprover och tolka provsvar - men också bland studenter i medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap och besläktade kunskapsområden. (adlibris.com)
 • för klinisk neurovetenskap, Tel: 08-517 746 34, mobil: 073-982 36 11. (afaforsakring.se)
 • Manuell Medicin innebär att vårdgivaren använder sina händer för behandla. (skadekompassen.se)
 • Vårdgivare som vanligen använder manuell medicin är fysioterapeuter, kiropraktorer, naprapater och vissa läkare. (skadekompassen.se)
 • http://www.ne.se/manuell-medicin. (wikipedia.org)
 • https://web.archive.org/web/20140502000429/http://www.osteopatklinik.se/index.php/osteopati/manuell-medicin. (wikipedia.org)
 • Manuell medicin/klinisk relevans (1. (wikipedia.org)
 • Deras sakkunskap inom medicin och klinisk forskning kompletterar vårt huvudsakligen tekniska betraktelsesätt. (aalto.fi)
 • Akademisk examen inom medicin/naturvetenskap. (vakanser.se)
 • Klinisk fysiologi är en bred, modern lärobok i ämnet med förankring i svensk sjukvård.Läs merFramställningen varvas med särskilda fördjupningsavsnitt. (smakprov.se)
 • Kurs för dig som genomgår specialistutbildning för tandläkare i orofacial medicin, för dig som är blivande ST eller som arbetar inom ämnesområdet orofacial medicin och som behöver kunskaper och färdigheter för att kunna genomföra grundläggande undersökning av vanliga sjukdomars symptom. (som.nu)
 • Vi har en nära samverkan med vården vilket ger stora möjligheter till en hög kvalitet både vad gäller klinisk utbildning och forskning. (gu.se)
 • Docent och gruppledare vid Institutionen för medicin. (ki.se)