• Malaria kinoliner används för att förebygga och behandla malaria. (medikament.se)