• Du ska inte ta detta läkemedel om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot kinidin eller kinin (Qualaquin), inklusive blåmärken eller ovanliga blödningar. (medikament.se)
 • Kinin och kinidin har liknande verkningsmekanimer. (apoteksverige.life)
 • Klorokin är ofta använt mot malaria, men kinidin eller kinin plus doxycyklin, tetracyklin eller klindamycin, eller atovakvon plus proguanil (Malarone), eller meflokin eller artesunat, eller en kombination av pyrimetamin och Sulfadoxine, ges för klorokin-resistenta infektioner. (sjukdomarna.se)
 • Risker är att ta digitalismedicin som digoxin eller digitoxin, tillsammans med mediciner som interagerar med digitalis som kinidin, verapamil, amiodaron och andra. (levinlaw.com)
 • Överdosering av digitalis eller kinidin. (doktorn.com)
 • Läkemedel som kan göra att hjärtat slår ojämnt (arytmier), såsom digitalis och kinidin. (docplayer.se)
 • Riskerna innefattar de som får digitalis läkemedel såsom digoxin eller digitoxin tillsammans med läkemedel som interagerar med digitalis såsom kinidin. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Denna åkomma är ofta en följd av annan sjukdom, t ex tumörer, infektioner, tillstånd där det egna immunförsvaret angriper egna vävnader, en del gifter och även läkemedel som kinidin, antibiotika och metyldopa. (privatmedicin.se)
 • Men omfattande och dålig cytokrom 450 CYP2D6 metaboliserare hade liknande fysiologiska och subjektiva reaktioner på hydrocodone, och CYP2D6 hämmare kinidin inte ändra svar metaboliserare, vilket tyder på att hämning av CYP2D6 metabolismen av hydrokodon har ingen praktisk betydelse. (pharmacyreviewer.co)
 • Kinidin används för att hålla hjärtat att slå normalt hos personer med vissa hjärtrytmrubbningar. (medikament.se)
 • Kinidin/cinkonidin har avförts från svenska läkemedelsregistret vid utgången av år 2006. (wikipedia.org)
 • Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med kinidin och leda till potentiellt farliga effekter. (medikament.se)
 • Vid samtidigt intag av till exempel ketokonazol eller grapefruktjuice, som hämmar CYP 3A4, eller till exempel kinidin, fluoxetin eller paroxetin, som hämmar CYP 2D6, bör aripiprazoldosen halveras. (janusinfo.se)
 • Theisen et al [2] studerade effekten av intravenöst kinidin i terapeutisk dos i samband med invasiv elektrofysiologisk undersökning och noterade en 12-procentig förlångsammande effekt på fortledningen i höger förmak. (lakartidningen.se)
 • Fler likartade substanser har renats fram sen dess, bl a kinidin som fortfarande används mot hjärtsjukdomar. (uu.se)