• Intressant nog nämner man bara Europa och Mellanöstern som platser för kemisk krigföring, vilket man kan tolka som att britterna varken var rädda för - eller hade för avsikt att använda kemiska vapen i östra Asien mot Japan. (krigsforum.se)
  • kemiska stridsmedel, kemiska vapen , C-stridsmedel (engelska c hemical weapons) eller stridsgaser , kemiska ämnen som kan användas för kemisk krigföring , då de är giftiga för människor, djur och/eller växter. (ne.se)
  • Den andra trilogin kallas The Nocturnal Missions , en prolog till huvudtrilogin där Blazkowicz bekämpar Nazitysklands kemiska krigföring i vapenfabriker, slottet Erlangen och slottet Offenbach där Blazkowicz besegrar Nazistgeneralen bakom initiativet för kemisk krigföring. (wikipedia.org)
  • Efter flera tester bestämmer han sig för att använda sin kunskap om kemisk krigföring till att råna banker. (moviezine.se)
  • Våra forskare och studenter arbetar för att med hjälp av kemisk kunskap och. (bagel.ro)
  • Och nu är det en jäkla soppa i Syrien, även om Trump har gjort vad han måste göra: markerat att kemisk krigföring inte är tillåten, vilka motiv man än må ha för sina krigsansträngningar. (blogg.se)
  • FOI har till exempel varit involverat när det gäller kärnvapennedrustning och analyser av händelser med misstanke om kemisk krigföring i exempelvis Syrien, säger Mona Byström, förste forskare inom biologiska ämnen på FOI. (polisen.se)
  • Nu tror sig forskare ha hittat det första dokumenterade tillfället av kemisk krigföring. (militarhistoria.se)
  • Och också i svenska trädgårdar pågår det en konstant kemisk krigföring, som tar sig uttrycket att varje år köper hushållen uppemot 500 ton växtskyddsmedel mot mossa och ogräs. (internationalen.se)
  • I måndags talade också Syrias FN-sändebud Bashar al-Ja'afari om nya amerikanska militärhoten och sade att Haleys kommentarer syftar till att provocera en kemisk attack av terrorister och sedan presenterar falska bevis mot Damaskus. (jinge.se)