• Analytisk kemi handlar om kvantitativa och kvalitativa mätningar av atomer, molekyler, partiklar och celler från den kemiska synvinkeln. (chalmers.se)
 • Inom analytisk kemi på Chalmers vidgar vi gränserna för vetenskaplig mätning genom utveckling av högteknologisk instrumentering och tillämpning av ny teknik för mätningar av stor betydelse. (chalmers.se)
 • Våra forskningsgrupper arbetar med projekt som spänner över de traditionella områdena inom analytisk kemi, inklusive separationer, spektroskopi, elektrokemi, masspektrometri och mikroskopi. (chalmers.se)
 • I dess laboratorium ska molekylär genetik och analytisk kemi ge ny kunskap och leda till renare vatten och bättre diagnostik inom hälso- och sjukvård. (mynewsdesk.com)
 • Under termin tre avslutas det gemensamma basblocket med 30 hp kemikurser (Analytisk kemi I, Termodynamiska principer, Fysikalisk kemi I samt Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi). (uu.se)
 • Boken spänner över hela gymnasiekemin, från kemins grunder och atomteori till modern biokemi och analytisk kemi. (pearltrees.com)
 • Analytisk kemi (analys av prover för att få förståelse för deras kemiska sammansättning och kemiska struktur). (wikipedia.org)
 • Utbildningen erbjuder mångvetenskapliga studier innefattande analytisk kemi, föroreningars spridning i miljön, miljötoxikologi och riskbedömning, hälsa och kemikalier, hållbar utveckling och internationella överenskommelser gällande global spridning av kemikalier. (oru.se)
 • Exempel på ämnesområden som kan ingå är analytisk kemi, biokemi, bioteknik och bioorganisk kemi. (lnu.se)
 • Boken lotsar sakta men säkert eleverna genom den mer avancerade kemin som utmärker denna kurs, främst inom områdena kinetik, kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi samt biokemi. (smakprov.se)
 • Till naturvetare inom kemi räknar vi bland annat kemist, analytisk kemist, sjukhuskemist och biokemist. (naturvetarna.se)
 • Detta innebär att du läser kurser i oorganisk, fysikalisk och organisk kemi samt biokemi, miljökemi och analytisk kemi. (hkr.se)
 • De första två åren studerar du allmän kemi, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, oorganisk och organisk kemi samt matematik och får en bred bas inom alla kemins områden. (liu.se)
 • Analytisk kemi, där olika analysmetoder används för att analysera olika prover, allt från narkotika i blod till tungmetaller i en sjö. (liu.se)
 • Modern kemi och dess tillämpningar ger studenten överblick av aktuella teorier och experimentell metodik från viktiga områden inom kemin (beräknings-, fysikalisk-, organisk, analytisk kemi, biomaterial och biokemi). (allastudier.se)
 • Vid avdelningen bedrivs undervisning inom medicinsk kemi, analytisk kemi, biokemi, vetenskaplig metodik och biomedicinsk laboratorievetenskap. (arbetsgivarverket.se)
 • Jag visste sedan länge att jag ville plugga nånting med naturvetenskap och först var det svårt att välja eftersom jag gillar allt inom matte, fysik, kemi och biologi. (uu.se)
 • Vi har mycket kemi och labbar, men man får även göra en del matte, fysik och biokemi. (uu.se)
 • Fysisk kemi er et videnskabeligt felt, der befinder sig i overgangen mellem kemi og fysik . (wikipedia.org)
 • I magisterprogrammet ingå ämnena matematik, fysik, kemi och geologi. (abo.fi)
 • Du som läst matematik, fysik, kemi eller geologi vid Åbo Akademi kan förvänta dig både god lön och goda arbetsutsikter i Finland och utomlands. (abo.fi)
 • De breda forskningsaktiviteterna inom kemi går hand i hand med universitetets mål inom livsvetenskaperna, ett tvärvetenskapligt synsätt som samlar forskare och projekt från kemi, biologi och fysik. (liu.se)
 • Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedrivs forskning och utbildning inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori och modellering. (liu.se)
 • Bog nr. 2 i husketeknik-serien henvender sig primært til gymnasie- og hf-elever, som skal lære kemi på C niveau eller andre studerende (fx seminariestuderende med fysik/kemi som linjefag), der skal lære kemi på et tilsvarende niveau samt deres lærere. (adlibris.com)
 • faglig forening af fysikere i Danmark, oprettet i 1972 ved en sammenlægning af Fysisk Forening og Dansk Selskab for Faste Stoffers Fysik og Kemi. (denstoredanske.dk)
 • Kemi kallas ibland för "den centrala vetenskapen" (en: the central science) eftersom den sammanbinder flera andra naturvetenskapliga områden såsom astronomi, fysik, materialvetenskap, biologi och geologi. (wikipedia.org)
 • Den sökande förväntas ha en doktorsexamen (PhD) inom Kemi, Materialvetenskap, Fysik, eller motsvarande med en fysikalisk kemi anknytning. (uu.se)
 • Fysik & kemi A? (sweclockers.com)
 • undrar bara om man kan läsa Kemi och fysik B utan att ha läst A-kurserna. (sweclockers.com)
 • Kommer eventuellt att vilja söka utbildning som kräver detta och jag har bara Naturkunskap B, vilket jag har hört skall motsvara kemi och fysik A. Någon som har koll på regler och regulationer? (sweclockers.com)
 • Natur B motsvarar ej kemi och fysik. (sweclockers.com)
 • Skillnaden mellan fysik A + Kemi A och Naturkunskap A är som skillnaden mellan matten i 7an och matte på gymnasiet. (sweclockers.com)
 • Det innebär att du efter fullgjort basår har behörighet motsvarande Matematik E, Fysik B, Kemi A och Biologi A. Du kan också läsa upp till Kemi B eller Biologi B om du är intresserad av en utbildning som kräver detta. (sweclockers.com)
 • MAKRO-serien omfattar stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de äldre, populära NO-böckerna från Gleerups. (smakprov.se)
 • Se årets Nobelföreläsningar med nobelpristagarna i fysik, kemi och ekonomiska vetenskaper. (su.se)
 • Nu lanserar vi Sanoma Utbildnings digitala läromedel i NO: Kemi Direkt, Fysik Direkt och Biologi Direkt. (sanomautbildning.se)
 • fysisk biokemi, fagområde, der vedrører anvendelsen af metoder og teorier fra den fysiske kemi ved beskrivelsen af biologiske molekylers funktion, struktur. (denstoredanske.dk)
 • Studieavgiften för Kemi: Biokemi - grundkurs är 18 125 SEK. (lu.se)
 • Forskningen vid institutionen sträcker sig från organisk, oorganisk och fysikalisk kemi, till biokemi och biofysik. (uu.se)
 • Du kommer att studera i en miljö som präglas av den senaste forskningen inom biokemi, organisk och oorganisk kemi. (liu.se)
 • George P. Smith, en av nobelpristagarna i kemi 2018, besökte Stockholms universitet och Institutionen för biokemi och biofysik. (su.se)
 • Avdelningen är även involverad i utbildning inom klinisk kemi, kemi, biokemi, hematologi och biomedicinsk laboratorievetenskap. (arbetsgivarverket.se)
 • Den består av tre avdelningar: Glykovetenskap, Organisk kemi, Tillämpad fysikalisk kemi samt Yt- och korrosionsvetenskap. (kth.se)
 • Organisk och fysikalisk kemi var nog mina favoritkurser, men jag tyckte om nästan alla mina kurser. (uu.se)
 • Forskarutbildningsämnet kemi omfattar fyra ämnesinriktningar: fysikalisk kemi, materialkemi, organisk kemi och proteinvetenskap. (liu.se)
 • För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Grundläggande kemi, 15 hp (KZ2012), samt 10 hp fysikalisk kemi. (su.se)
 • Fysikalisk kemi (utforskandet av kemiska processer med användning av fysikaliska modeller och sammanhang). (wikipedia.org)
 • Forskaren kommer att vara en del av gruppen för "Molekylära Enheter för Artificiell Fotosyntes", inom forskningsprogrammet Fysikalisk Kemi. (uu.se)
 • Projektet kommer utgå från avdelningen för Fysikalisk Kemi på Institutionen för Kemi - Ångströmlaboratoriet. (uu.se)
 • Lärarna på kandidatprogrammet i kemi är själva aktiva forskare med djupa specialkunskaper inom sina områden. (uu.se)
 • Magisterprogrammet i kemi passar dig som vill gå vidare som forskare. (lnu.se)
 • Vår grupp vid Institutionen för Organisk Kemi ämnar anställa två forskare för ett nystartat projekt som berör utvecklandet av effektiva och robusta vattenoxidationskatalysatorer för. (arbetsgivarverket.se)
 • Deras betydelse för klimatet och deras negativa påverkan på luftkvalitén är ett starkt skäl till att bättre försöka förstå hur de bildas, säger Julia Hammes vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet som just presenterat sin avhandling i ämnet. (forskning.se)
 • Institutionen för Kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. (uu.se)
 • Programmet som har högt internationellt anseende är en del av Institutionen för kemi - Ångström. (uu.se)
 • vid Institutionen för organisk kemi. (arbetsgivarverket.se)
 • Laboratoriet för klinisk kemi analyserar prover av kroppsvätskor, framförallt blod och urin. (sahlgrenska.se)
 • Denna tionde upplaga av Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin utgör en grundlig bearbetning av det populära verket. (adlibris.com)
 • allt i samarbete mellan verksamma inom klinisk farmakologi, klinisk immunologi och klinisk kemi. (adlibris.com)
 • Kunskapsfragment inom medicin, inklusive klinisk kemi, är lättillgängliga på nätet men ger sällan den helhetsbild som behövs för en djupare förståelse och därmed optimal användning av laboratorie-analyser. (adlibris.com)
 • Diagnostiskt centrum söker ST-läkare, klinisk kemi. (ltkalmar.se)
 • Vi vill också att du har en god kommunikativ förmåga samt ett tekniskt och vetenskapligt intresse och vill vara aktiv i utvecklingen av verksamheten inom klinisk kemi-transfusionsmedicin. (ltkalmar.se)
 • Diagnostiskt centrum är en länsövergripande verksamhet med enheterna: Klinisk patologi, Fysiologisk klinik, Klinisk mikrobiologi med smittskydd och vårdhygien, Klinisk kemi och transfusionsmedicin samt Biobank- och vävnadscentrum. (ltkalmar.se)
 • Klinisk kemi och transfusionsmedicin är en del av Diagnostiskt Centrum. (ltkalmar.se)
 • Vid Institutionens avdelningar bedrivs forskning inom klinisk farmakologi, klinisk fysiologi, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi, klinisk immunologi samt transfusionsmedicin och dessa speglar kliniker inom Karolinska Universitetslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset. (arbetsgivarverket.se)
 • Forskningen vid avdelningen för klinisk kemi rör flera olika sjukdomar såsom kardiometabola sjukdomar, sjukdomar relaterade till lipidmetabolism, peroxisomala sjukdomar, gallstenssjukdom, alkoholmissbruk, Alzheimer och andra CNS-relaterade sjukdomar. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi söker legitimerade biomedicinska analytiker eller dig med motsvarande utbildning till vår analysverksamhet med placering på nuvarande klinisk kemi. (mynetworkglobal.com)
 • Vi söker dig som vill arbeta i vår analysverksamhet på klinisk kemi. (mynetworkglobal.com)
 • Laboratoriemedicin står inför en spännande utveckling där vi under 2019 skall samordna specialiteterna inom klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi i gemensamma lokaler, med gemensam provmottagning, kundtjänst/sekretariat och en ny analysplattform där enheternas jour- och akutverksamhet samordnas. (mynetworkglobal.com)
 • Med spetsteknik för endokrinologi och klinisk kemi. (curlie.org)
 • Avslutade och godkända kurser inom huvudområdet kemi om 50 hp inklusive kurs KEM030, Organisk kemi eller KEM031, Organisk kemi för apotekarstuderande eller motsvarande kurs om 15 hp. (gu.se)
 • Kursledarskap, undervisning och examination av kurser på grundläggande nivå vid farmaceutprogram och biomedicinarprogram t ex kurser i allmän farmaceutisk kemi, organisk farmaceutisk kemi och läkemedelskemi. (uu.se)
 • Därpå följer en serie skräddarsydda kurser i avancerad kemi inom lämpliga områden. (lnu.se)
 • Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner. (kau.se)
 • Efter det får du mer riktade kurser i exempelvis miljökemi, naturproduktskemi, farmakologi och forensisk kemi. (liu.se)
 • Årets Nobelpris i kemi handlar om hur vissa s.k. kirala molekyler kan användas för att påskynda och styra viktiga kemiska reaktioner. (nobelprize.org)
 • KemI-stat innehåller uppgifter om vilka kemiska produkter och ämnen som används i Sverige och vad användningsområdet är. (kemi.se)
 • Avsnitt 5 · Grym kemi · 28 min · Vilka kemiska ämnen finns i droger och hur påverkar de hjärnan? (urplay.se)
 • Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. (wikipedia.org)
 • Exempel på sådana är neurokemi (utforskandet av nervsystemets kemi), miljökemi (studiet av kemiska processer i naturen) och materialkemi (studiet av olika material). (wikipedia.org)
 • Kemi är läran om interaktionerna mellan kemiska substanser, vilka består av atomer eller endast subatomära partiklar: protoner, elektroner och neutroner. (wikipedia.org)
 • Traditionell kemi behandlar undersökandet av interaktioner mellan kemiska substanser i ett kemiskt laboratorium med hjälp av olika typer av olika glasverktyg. (wikipedia.org)
 • Naturvetare inom kemi är experter på hur kemiska ämnen är uppbyggda, hur de kan identifieras och mätas. (naturvetarna.se)
 • När du läser kemi läser du om grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper. (allastudier.se)
 • Materialvetenskap och oorganisk kemi, som utgör en viktig del av materialvetenskapen, är avgörande för hållbar utveckling. (gu.se)
 • Kursen ger dig fördjupade kunskaper i klassisk oorganisk kemi för material, som till exempel syra/bas-egenskaper, redoxreaktioner, koordinationskemi, fasta tillståndet kemi samt syntes av olika oorganiska material inklusive nanomaterial. (gu.se)
 • Många företag och myndigheter efterfrågar kompetens inom oorganisk kemi. (gu.se)
 • Kursen ger en översikt över de grundläggande principerna inom oorganisk kemi och deras tillämpning över hela periodiska systemet. (su.se)
 • Dessa områden inkluderar: Oorganisk kemi (utforskandet av oorganisk materia). (wikipedia.org)
 • Den sökande bör ha en bakgrund i materialkemi, oorganisk kemi, materialvetenskap eller närliggande område. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Oorganisk kemi, där nya material för specifika ändamål utvecklas till exempel bättre röntgenkontrastmedel eller mer hållbara typer av ytbeläggningar. (liu.se)
 • Godkänt resultat på kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) och KEM021, Grundläggande kemi 2 (15 hp), eller motsvarande kunskaper. (gu.se)
 • Kemi 1, 100 poäng, bygger vidare på de kunskaper du fått från grundskolan eller motsvarande. (lernia.se)
 • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Naturvetenskaplig, medicinsk eller teknisk utbildning på högskolenivå om minst 180 hp varav kemi minst 90 hp eller motsvarande. (lnu.se)
 • Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom relevant område, exempelvis kemi, medicin, kemiteknik eller motsvarande. (miun.se)
 • Kandidatexamen inom naturvetenskapligt ämnesområde, eller motsvarande med minst 90 hp kemi, eller motsvarande.Förkunskaper i engelska motsvarande minst TOEFL ivt 90 eller IELT 6.5. (allastudier.se)
 • För att läsa Kemi 2 rekommenderas att du tidigare har läst kursen Kemi 1 eller har motsvarande kunskaper. (hermods.se)
 • I februari 2019 fick Kemi som första kommun på det finska fastlandet miljöcertifikatet ISO 14001:2015. (kemi.fi)
 • Nobelpriset i kemi 2019 går till John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham och Akira Yoshino för utvecklingen av laddbara litiumjonbatterier. (svt.se)
 • Framtiden är mycket spännande för de ungdomar som väljer att studera livsmolekylernas kemi och biologi. (fof.se)
 • När han började på högskolan läste han biologi men blev med tiden mer och mer intresserad av kemi. (su.se)
 • Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med kemi som huvudområde. (uu.se)
 • Programmet leder till en naturveten-skaplig kandidatexamen med kemi som huvudområde. (uu.se)
 • Kemi blev mitt favoritämne under gymnasiet och jag ville fortsätta plugga det på universitetet, så jag valde programmet med mest kemi. (uu.se)
 • I kemi er kemisk syntese en målbevidst udførelse af kemiske reaktioner for at opnå et eller flere produkter . (wikipedia.org)
 • Fysisk kemi beskæftiger sig især med kemisk termodynamik , kemisk kinetik , kvantekemi , statistisk mekanik , og spektroskopi . (wikipedia.org)
 • Komplettera din gymnasieutbildning med en kurs i Kemi 1. (lernia.se)
 • Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. (pearltrees.com)
 • Till kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet söker vi dig som är framtidens problemlösare, entreprenör och upptäckare. (su.se)
 • Vi erbjuder forskarutbildning inom ett brett urval av delområden inom ämnet kemi. (umu.se)
 • Med hjälp av egna urval i KemI-stat är det möjligt att kombinera uppgifter till individuella sammanställningar. (kemi.se)
 • Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får du möjligheter att utveckla och tillämpa dina kunskaper i kemi på en skola, under handledning av erfarna lärare. (hkr.se)
 • Utbildningen genomsyras av praktiska laborationer som ger dig konkret förståelse för kemi, vilket gör undervisningen både omväxlande och spännande. (liu.se)
 • Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. (kth.se)
 • Avdelningen för kemi är den ledande enheten för undervisning och forskning i kemi i Finland. (helsinki.fi)
 • Projektbaserat masterprogram i kemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. (miun.se)
 • Han höll en föreläsning för doktorander och svarade på frågor om sin forskning och hur hans intresse för kemi började. (su.se)
 • På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen TEKNISK KEMI. (miun.se)
 • Kursen ingår i kandidatprogrammet i kemi. (gu.se)
 • Det var särskilt kul att få mer självständighet i labb under kursen Organisk kemi 2. (uu.se)
 • Kursen i Avancerad organisk kemi ger dig fördjupade och utvidgade kunskaper samt experimentella färdigheter i organisk kemi med fokus på syntetiska aspekter av komplexa organiska föreningar. (gu.se)
 • Kunskaperna och färdigheterna som du får genom kursen är nödvändiga för fortsatta studier inom organisk kemi och läkemedelskemi. (gu.se)
 • I kursen Kemi 2 lär du dig grundläggande begrepp inom kemin. (hermods.se)
 • Tillsammans med kollegorna Robert Curl och Richard Smalley tilldelades han Nobelpriset i kemi 1996 för upptäckten av så kallade fullerener: en typ av molekyl som enbart består av kolatomer sammanfogade till ihåliga bollar eller rör. (mynewsdesk.com)
 • Sedan 1901 delas Nobelpriset i kemi ut av Vetenskapsakademien. (svt.se)
 • I sin föreläsning berättade George P. Smith bland annat om fagdisplay, den metod han utvecklade 1985 och som var anledningen till att han i år tilldelades nobelpriset i kemi. (su.se)
 • I år är det precis 100 år sedan Fritz Haber belönades med Nobelpriset i kemi för sin upptäckt av hur man framställer ammoniak genom syntes, en mycket viktig insats för framställningen av konstgödsel som kunde rädda mänskligheten från massvält. (nok.se)
 • Kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. (uu.se)
 • Reaktion Kemi sätter fokus på kemins betydelse i vardagen, samhället och livet vi lever. (smakprov.se)
 • http://www.ostertull.se/dmdocuments/gikt_dietrad.pdf Puriner Pyrimidiner Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Denne artikel om kemi er kun påbegyndt . (wikipedia.org)
 • Kemi er videnskaben om stoffernes indre opbygning og deres egenskaber. (denstoredanske.dk)
 • KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister. (kemi.se)
 • Populärvetenskaplig sammanfattning Metallorganisk kemi är en gren av kemin som fokuserar på att utveckla nya reaktioner med hjälp av övergångsmetaller som t.ex. (uppsatser.se)
 • Masterprogram i kemi och lärande (N2KOL). (gu.se)
 • Om du vill kan du komplettera din utbildning med ett av våra masterprogram inom kemiområdet, Kemi eller Protein Science (se länkar längre ner på sidan). (liu.se)
 • Har läst Kandidatprogrammet i kemi, läser nu Masterprogrammet i kemi. (uu.se)
 • Ulf, som just dagarna innan presenterat sin likaledes prisvinnande bok "Ond kemi", i Vattenhallen, återkom den 2 oktober till samma lokal - under Teknikens dag - och deltog i finalen i Science slam, som han alltså också vann. (lth.se)
 • Han var professor i fysisk kemi ved Harv. (denstoredanske.dk)
 • 30.9.1870-17.4.1942, fransk fysiker, professor i fysisk kemi ved Sorbonne 1910-40, derefter bosat i USA. (denstoredanske.dk)
 • Kärlekens kemi som sitter i hjärnan går snart att påverka på konstgjord väg hävdar Larry Young, professor vid Yerkes National Primate Research Center som forskar på den monogama och kärleksfulla präriesorken. (netdoktor.se)
 • Masterprogrammet i kemi med inriktning miljöforensik erbjuder en unik och spännande utbildning i nära samarbete med näringslivet och ledande miljöforskning. (oru.se)
 • Magisterprogrammet i kemi är en ettårig utbildning. (lnu.se)
 • Från det senaste cancerläkemedlet till innovativ datorteknologi - från utveckling av alternativa energikällor till studier av avlägsna galaxer - kemi är en central och spännande vetenskap! (uu.se)
 • Jobbar på en gymnasieskola och inspirerar mina elever att fortsätta med studier inom kemi. (uu.se)
 • Ibland börjar man inte läsa kemi direkt efter gymnasiet, utan kanske väljer att jobba, resa eller läsa något annat först. (pearltrees.com)
 • Pionjärerna inom området verkar vid avdelningen för kemi vid. (helsinki.fi)
 • Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information. (lernia.se)
 • Kunskaper i kemi ger oss möjligheter att förklara och förstå det som sker. (hkr.se)
 • Reaktion Kemi ska ge fördjupad kunskap om kemi, men också utveckla elevens förmåga att tänka vetenskapligt. (smakprov.se)
 • Energi och entropi är två mycket viktiga begrepp i nästan all kemi. (wikipedia.org)
 • Ett resultat från KemI-stat presenteras i form av diagram och tabeller. (kemi.se)
 • Så det är bra om man har ett brett intresse och om man helt enkelt gillar kemi. (uu.se)
 • Har ven k pt boken till mina ton rsbarnbarn f r att skapa intresse f r mnet kemi. (bokus.com)
 • Allt det vi människor njuter av handlar egentligen om kemi på ett eller annat sätt. (nrm.se)
 • Undervisningen i kemi ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (skolverket.se)
 • Kemi har också den stora fördelen att vara ett ämne där experiment ingår som en viktig del av undervisningen. (hkr.se)
 • Till våra tre större forskningsområden ingår biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi. (umu.se)
 • Avsnitt 3 · 28 min · Hur har kemi använts i krig? (urplay.se)
 • Avsnitt 4 · 28 min · Hur hänger skönhet och kemi ihop? (urplay.se)
 • Avsnitt 1 · Grym kemi · 28 min · Vad är njutning och hur fungerar våra belöningssystem? (urplay.se)
 • Avsnitt 2 · Grym kemi · 28 min · Kan man bli beroende av träning? (urplay.se)