• Katalys fristående utredare Mats Wingborg granskar Svenskt Näringsliv och tankesmedjan Timbros svartmålning av a-kassan. (katalys.org)
 • Studiecirkeln sker i samarbete med den fackliga tankesmedjan Katalys. (katalys.org)
 • För att komma tillbaka krävs att man lyfter fram höger-vänsterkonflikten, anser tankesmedjan Katalys. (arbetet.se)
 • När den fackliga tankesmedjan Katalys har analyserat valet 2018 kom man fram till att det finns en del att jobba med för Socialdemokraterna. (arbetet.se)
 • Industrins lönemärke har satts för lågt och det har lett till ökade klyftor, enligt en rapport från LO-förbunden inom 6F och tankesmedjan Katalys. (da.se)
 • Det visar en ny rapport från tankesmedjan Katalys. (fastighetsfolket.se)
 • Tankesmedjan Katalys anordnar seminariet. (6f.se)
 • Det var Daniel Suhonen och Dany Kessel från nya tankesmedjan Katalys (grundat av ett antal LO-förbund) som argumenterade för varför inte vinst bör tillåtas. (elinor.se)
 • Och fackförbunden i tankesmedjan Katalys skulle nog få höra av sina medlemmar. (elinor.se)
 • Dolkstöten kom från den ständigt arge Daniel Suhonen, chef för socialdemokratiska tankesmedjan Katalys. (elinor.se)
 • Enna Gerin och Daniel Suhonen från Katalys om Socialdemokraterna i sin valanalys för 2018. (arbetet.se)
 • I Katalys valanalys 2018 sätter författarna Enna Gerin, Niels Stöber och Daniel Suhonen socialdemokratins och arbetarrörelsens politiska läge i dess historiska kontext. (katalys.org)
 • Det har allvarliga politiska konsekvenser när stora befolkningsskikt inte syns i SVT eller TV4, säger Daniel Suhonen, chef för Katalys i ett pressmeddelande. (fastighetsfolket.se)
 • Studiecirkel: Katalys valanalys - vad händer nu? (katalys.org)
 • Katalys och projektet Klass i Sverige återutger tillsammans med Arkiv förlag Göran Therborns klassiska arbete från 1981 Klasstrukturen i Sverige 1930-1980. (katalys.org)
 • Katalys och projektet Klass i Sverige återutger tillsammans med Arkiv förlag Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsruds lättillgängliga och inflytelserika klassanalys Klassamhällets förändring. (katalys.org)
 • Katalys ger tillsammans med TankeKraft förlag ut Chantal Mouffes bok Till vänsterpopulismens försvar på svenska. (katalys.org)
 • Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2006-2009 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Car Corporation AB, Perstorp Specialty Chemicals AB, GM Powertrain Sweden AB, Rymdbolaget och Haldor Topsøe A/S. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemisk reaktionsteknik och Teknisk ytkemi. (chalmers.se)
 • Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2010-2013 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Car Corporation AB, Saab Automobile Powertrain AB, ECAPS AB och Haldor Topsøe A/S. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemisk reaktionsteknik och Teknisk ytkemi. (chalmers.se)
 • Katalys anser att SVT har misslyckats med sitt uppdrag att vara hela Sveriges television. (fastighetsfolket.se)
 • Katalys 72-sidiga eftervalsanalys "När kapitalet vann valet" belyser vänsterns allt större problem att samla väljare bakom sig i en tid då kapitalets intressen nu utgör en stabil majoritet i riksdagen, tack vare Sverigedemokraterna. (katalys.org)
 • Studiecirkeln sker i samarbete med den fackliga tankesmedjan Katalys. (katalys.org)
 • När den fackliga tankesmedjan Katalys har analyserat valet 2018 kom man fram till att det finns en del att jobba med för Socialdemokraterna. (arbetet.se)
 • Kalle Sundin, utredare och kommunikationsansvarig på den fackliga tankesmedjan Katalys. (expressen.se)
 • Idag är han chef för den fackliga tankesmedjan Katalys och ledarkrönikör i Aftonbladet. (hd.se)
 • Nu leder Göran Therborn den fackliga tankesmedjan Katalys projekt Klass i Sverige och skriver på en bok om det svenska klassamhället som kommer i augusti. (proletaren.se)
 • Katalys och projektet Klass i Sverige återutger tillsammans med Arkiv förlag Göran Therborns klassiska arbete från 1981 Klasstrukturen i Sverige 1930-1980. (katalys.org)
 • Katalys och projektet Klass i Sverige återutger tillsammans med Arkiv förlag Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsruds lättillgängliga och inflytelserika klassanalys Klassamhällets förändring. (katalys.org)
 • Katalys fristående utredare Mats Wingborg granskar Svenskt Näringsliv och tankesmedjan Timbros svartmålning av a-kassan. (katalys.org)
 • Gästar gör Niels Stöber, utredare från Katalys, fackliga idéinstitutet. (socialdemokraternahaninge.se)
 • Bara ett brott med Björklunds okunniga och skadliga idéarv kan nu rädda skolan, skriver bland andra Sten Svensson, utredare Katalys och medlem av Nätverket för en likvärdig skola. (gp.se)
 • Nu kommer Katalys 1, ett heltäckande nytt digitalt läromedel för gymnasiekursen Kemi 1. (gleerups.se)
 • Författare till Katalys är Magnus Ehinger, prisbelönt gymnasielärare i kemi och biologi. (gleerups.se)
 • Katalys är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser Kemi 1 och Kemi 2. (gleerups.se)
 • Inspireras av tidigare beviljade projekt inom kemi och katalys. (vinnova.se)
 • Man kan välja mellan mikrobiell katalys, enzymatisk katalys, heterogenfas metallkatalys eller syntetisk kemi. (lth.se)
 • Katalys bildades som ett "oberoende fackligt idéinstitut" för att bedriva utredningsverksamhet och opinionsbildning vid årsskiftet 2012/13 av samverkansgruppen 6F, bakom vilken står fem fackförbund inom Landsorganisationen i Sverige: Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas förbund, Målarna och Seko. (wikipedia.org)
 • Det framgår i en ny rapport från idéinstitutet Katalys. (fastighetsfolket.se)
 • Därför är det så befriande att läsa Katalys rapport nummer 68, Förstatliga pengarna: Så stoppar vi bankerna från att skapa finanskriser, skriven av Samuel Kazen Orrefur. (internationalen.se)
 • I måndags släppte Katalys sin rapport om RUT-avdraget - och med grund i den tvingas man tänka lite annorlunda. (flamman.se)
 • Katalys rapport kom drygt två månader efter valet. (fokus.se)
 • Det visar Katalys rapport. (fastighets.se)
 • Med heterogen katalys menas katalys där katalysatorn befinner sig i ett annat aggregationstillstånd än reaktanterna. (wikipedia.org)
 • I heterogen katalys är katalysatorn ofta i fast form och reaktanterna i vätske- eller gasfas. (wikipedia.org)
 • Homogen och heterogen katalys. (allastudier.se)
 • Tester i labskala visar att användandet av heterogen katalys för biodieselproduktion med högre utbyten mellan 85% till 100% är möjlig. (kth.se)
 • För tankesmedjan Katalys, se Katalys (tankesmedja) Katalys (av grekiska κατάλυσις, katálysis "upplösning") är den inverkan som en katalysator har på en kemisk reaktion. (wikipedia.org)
 • För att komma tillbaka krävs att man lyfter fram höger-vänsterkonflikten, anser tankesmedjan Katalys. (arbetet.se)
 • Tankesmedjan Katalys beskriver konsekvenserna av att var tionde vuxen svensk i dag har tecknat en privat vårdförsäkring. (nyakultursoren.se)
 • En bra utgångspunkt är tankesmedjan Katalys skrift "När kapitalet vann valet. (timbro.se)
 • Den fackägda tankesmedjan Katalys val-analys, som presenterades i måndags, var till stor del en sågning av Socialdemokraternas valstrategi. (fokus.se)
 • Ovanstående diagram från tankesmedjan Katalys visar de sammantagna fördelningseffekterna av alliansregeringens politik sedan 2006. (dagensarena.se)
 • Programmets mål är att KCK skall vara ett interdisciplinärt internationellt etablerat forskningscentrum inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. (chalmers.se)
 • Forskningen är fokuserad mot katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. (chalmers.se)
 • I Katalys no.68 "Förstatliga pengarna - så stoppar vi bankerna från att skapa finanskriser" visar utredaren Samuel Kazen Orrefur hur bankernas metod att ur intet skapa nya betalningsmedel är en drivande orsak till ojämlikhet, spekulation och återkommande ekonomiska kriser. (katalys.org)
 • Att a-kassorna inte skulle fungera är helt fel, menar Katalys, och pekar bland annat på att flera undersökningar visar motsatsen och att förtroendet bland medlemmarna är högt. (byggnadsakassa.se)
 • Katalys visar nämligen vad socialdemokratin mycket väl skulle kunna vara, om den politiska viljan fanns. (internationalen.se)
 • Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. (6f.se)
 • Katalys 72-sidiga eftervalsanalys "När kapitalet vann valet" belyser vänsterns allt större problem att samla väljare bakom sig i en tid då kapitalets intressen nu utgör en stabil majoritet i riksdagen, tack vare Sverigedemokraterna. (katalys.org)
 • Ökat samarbete mellan ingående företag och också ge idéer kring ytterligare projekt inom gasadsorption, membranfiltrering, katalys och elektrolys. (vinnova.se)
 • Det är en bra inriktning, men de borde också tagit upp de krafter som skapar segregationen, skriver företrädare för fackliga idéinstitutet Katalys. (dn.se)
 • Forskningen i KCK är organiserad i tre närliggande huvudprogram med starka synergier där de gemensamma nämnarna är energi, miljö och katalys. (chalmers.se)
 • Katalys ger tillsammans med Verbal förlag ut Ann Pettifors bok Produktionen av pengar - så bryter vi storbankernas makt i svensk översättning. (katalys.org)
 • Katalys hemsida hittar du här. (6f.se)
 • Tack vare pyrolys, katalys eller ångrengöring är ugnen enkel att rengöra. (alltombostad.se)
 • Katalys 1 innehåller ett helt unikt material av filmatiserade genomgångar av hela kursinnehållet som tillsammans med traditionellt skrivna faktatexter underlättar elevens lärande. (gleerups.se)
 • Katalys agerar på det som händer eller inte händer inom främst Socialdemokraterna och ibland Vänsterpartiet - och så levererar vi underlag för att ändra debatten eller för att ta tag i en fråga på ett nytt sätt, vrida i den debatt som pågår. (tidningen.nu)
 • De som missgynnas mest i dagens statliga system är heltidsarbetande lågavlönade, så långt har Katalys rätt, men pengarna hamnar inte hos högavlönade. (wordpress.com)
 • Katalys delas ofta upp i heterogen och homogen katalys, beroende på om aggregationstillståndet för katalysatorn är densamma som för reaktanterna eller ej. (wikipedia.org)
 • Med homogen katalys menas katalys där katalysatorn och reaktanterna är i samma aggregationstillstånd. (wikipedia.org)
 • För Katalys verkar kapitalismen vara en monolitisk helhet, en homogen aktör som, vilket titeln säger, lyckats vinna valet med hjälp av sina borgerliga bulvaner. (timbro.se)
 • Detta är givetvis en tillrättalagd bild för att passa Katalys konspiratoriska världsbild. (timbro.se)