• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. (lemshaga.se)
 • reflektera ver m nskliga r ttigheter samt demokratiska v rden, principer, arbetss tt och beslutsprocesser. (lillgardsskolan.se)
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. (skolverket.se)
 • Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. (unikum.net)
 • Se kartorna nedan för mer information om ensemblen samt kartor för andra tidsperioder. (smhi.se)
 • Kartan är ritad efter samma principer som de andra kartorna i serien. (resepraktikan.se)
 • När vi utbyter information i ett transportsystem av idag sker det nästan uteslutande enligt samma principer som gällde då Newton gick i kortbyxor. (logistikfokus.se)
 • De är avsedda att användas vid indexering av bilder, kartor och efemärt tryck. (kb.se)
 • Styrelsemedlemmen i BRIX Hussein Askary visade med bilder och kartor hur BRI bidragit till att börja förverkliga Afrikas projektplaner och berättade om den optimism som de skapat. (brixsweden.org)
 • Den ena är en exakt elektronisk kopia av den tryckta boken, inklusive bilder och kartor. (kotus.fi)
 • Den andra filen är mobilanpassad och publiceras utan bilder och kartor. (kotus.fi)
 • Eleverna skulle delta i praktiska övningar kring de principer som styr utformningen av vingar, luftballonger, propellrar och raketmotorer. (wikipedia.org)
 • Jordartskarakteriseringens principer och praktiska betydelse. (riksarkivet.se)
 • Se hur praktiska Scientologi-principer och kunskap som riktar sig till dig som andlig varelse kan hjälpa dig att förbättra ditt liv. (scientology-malmo.org)
 • I lag--texten kallas dokument och annan information (foton, kartor, filmer, ljud--inspel-ningar) för handlingar . (idg.se)
 • Studenterna ska dessutom känna till och förstå hur det går till att integrera kartor i en applikation. (ltu.se)
 • Sammanfattad digital information från delar av samrådsunderlaget för samråd om sträckning, interaktiva kartor samt visualisering av luftledningssträckan förbi Viby i Sollentuna. (svk.se)
 • En imponerande samling färgbilder - inklusive flyg- och satellitfoton - av några av jordens mest spektakulära landskap tillsammans med ett stort antal detaljerade regionala kartor gör Geologica till både ett användbart hjälpmedel i skolundervisningen och en idealisk uppslagsbok för hembiblioteket. (smakprov.se)
 • Detaljerade kartor över unika geologiska regioner. (smakprov.se)
 • På lägre nivå, där vi truppofficerare verkar, har vi mer detaljerade kartor. (svensktidskrift.se)
 • Det kan vara fastslagen fakta, tex kartor, stats, info på RPs karaktärsblad eller bakgrundsbeskrivningar, men också anvisningar om hur man ska hantera det som inte är definierat-främst då slumptabeller och principer som styr SL. (rollspel.nu)
 • Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer samt deras betydelse. (su.se)
 • Svenska ämnesord följer IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord. (kb.se)
 • Dessa principer och riktlinjer ersätter, tillsammans med kommunens nya översiktsplan (ÖP 2035), den fördjupade översiktsplanen. (tyreso.se)
 • Det är en professionell som gäller sin kunskap om självkritik och proaktiva administrativa situationer management markförvaltning sätt och förmåga att utforma och utveckla översiktsplaner, specialiserade projekt och grundläggande, fastighets, tematiska och zonindelning lokala skala kartor, kommunal, regional och nationell nivå för integrerad territoriell planering. (geofumadas.com)
 • Dessa principer utmärks av samspel mellan fysiska och sociala dimensioner av risker. (liu.se)
 • Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer som ovan. (lansstyrelsen.se)
 • Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. (gov.se)
 • Principerna ersätter de principer som godkändes av kommunstyrelsen Kommunens stöd till utveckling av vattentjänsterna på glesbygden omfattar: Miljövårdens rådgivning och handledning i behandlingen av avloppsvatten på fastigheten Esboregionens miljö- och hälsoskydds rådgivning i brunnsvattensfrågor Det kommunala vattenförsörjningsverkets rådgivning och handledning till vattenandelslag som grundas och som är verksamma Kommunens bidrag och låneborgen för vattenandelslagen Det kommunala vattenförsörjningsverket svarar för vattentjänster inom sitt verksamhetsområde och bygger vattenförsörjningsnät i huvudsak på detaljplanerade områden. (docplayer.se)
 • 3. De regionala och mellankommunala sammanhangen förtydligas i strukturbildens kartor och följs upp i text. (uppsala.se)
 • Efter årsskiftet blir Sydafrika ordförandeland för AU och han redogjorde för de filosofiska principer som AU har för de ekonomiska samarbetsprojekten. (brixsweden.org)
 • Den kan presenteras som ögonblicksbilder eller tidsserier över många år, i form av tabeller, diagram eller kartor. (scb.se)
 • Kartor, siffor, diagram och grafer över Coronavirus i hela Sverige. (beziehungmuevete.info)
 • Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. (smhi.se)
 • Likadant är det med Kartor som tar de data som behövs för navigering och kopplar dem till slumpmässiga identifierare, så att de inte kan knytas till ditt Apple-ID. (apple.com)
 • Lena Brodin, Österåkers kommun nämnde att "Både kommunen och Polisen använder kartor mycket, och polisen har tillgång till kommunens system. (kth.se)
 • Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. (skolverket.se)
 • I Anna Janssons nya Maria Wern-deckare brottas Gotlandspolisen med en mördare som visar sig följa alkemins principer. (bokstugan.se)