• Karies, hål i tänderna, eller tandröta, är en infektionssjukdom som orsakas av olika bakterier, främst Streptococcus mutans och laktobaciller, och ett symtom på samma sjukdom. (wikipedia.org)
 • Kariogena, eller potentiellt karies-orsakande, bakterier. (wikipedia.org)
 • Munnen innehåller en mängd olika bakterier, men endast ett fåtal specifika bakteriearter tros kunna orsaka karies, bland dem återfinns Streptococcus mutans och Lactobacilli. (wikipedia.org)
 • Karies, eller hål i tänderna, får du när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp tandytans emalj. (1177.se)
 • Du får lättare karies på de delar av tänderna där det lätt samlas bakterier. (1177.se)
 • Med denna metod testade de salivprover från hästar med och utan karies som också provtagits för analys av hur mycket kariesbakterier och andra bakterier som fanns i munhålan. (hastsverige.se)
 • Nu pågår studier för att se om de som har risk för vår ena stora folksjukdom i munnen, karies, även har en högre andel syratoleranta bakterier i sin biofilm i munnen. (vetenskaphalsa.se)
 • När balansen skiftar från en låg andel syratoleranta bakterier till en hög andel tror vi risken för karies ökar, förklarar Gunnel Svensäter. (vetenskaphalsa.se)
 • Karies orsakas visserligen av bakterier men är ingen klassisk infektionssjukdom utan betecknas som en icke överförbar (smittsam) sjukdom (eng: non-communicable disease) . (internetodontologi.se)
 • Alla undersökningarna påvisade en minskning av antalet nya kariesskador efter intag av probiotiska bakterier men skillnaden mot respektive kontrollgrupp var inte statistiskt säkerställd i två av de sju studierna.Riskreduktionen baserat på 1273 barn var 0,65 och i genomsnitt fick barnen som exponerades för probiotika 35% mindre karies i de primära tänderna. (internetodontologi.se)
 • Karies uppstår när bakterier på tänderna bildar syror som luckrar upp tandens emalj. (morbydentalgroup.se)
 • Karies uppstår lättast där det är svårt att göra rent från bakterier(plack), exempelvis mellan tänderna, runt en gammal lagning och längst bak i munnen. (morbydentalgroup.se)
 • Karies ( caries dentalis ), eller tandröta , är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier i munhålan vilkar orsakar lokala angrepp på tandytan, vilket resulterar i att emaljen urkalkas. (wikipedia.org)
 • Karies (tandröta) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier som normalt lever i munhålan, dessa kan orsaka lokala angrepp på tandytan och kan resultera i att emaljen urkalkas. (wikipedia.org)
 • Tandsjukdomen karies, det som man brukar kalla hål i tänderna, uppstår när bakterier på tänderna bildar syror som gradvis löser upp tandytan. (folktandvardenskane.se)
 • Hon berättade att karies är en sjukdom som uppkommer då bakterier i tandbeläggningar omvandlar socker till syra och ger upphov till en frätskada på tandytan. (dagnelidkliniken.se)
 • Eva berättade att när bakterier och socker blandas i munnen bildas syra, vilket leder till karies. (dagnelidkliniken.se)
 • Hål i tänderna, karies, får du när skadliga bakterier bildar syror som fräter hål i tandemaljen. (ctrf.se)
 • När fårorna eller groparna i tandens tuggytor täcks med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier och därmed förebygga karies. (folktandvardensormland.se)
 • Stärka utsöndring av saliv i munnen, som skyddar mot karies. (1177.se)
 • Om balansen i munnen rubbas t ex genom att man äter för ofta så att inte kroppens försvar hinner neutralisera syraattacken kan man få hål (karies). (tandvardsteamet.net)
 • Vanligtvis kan saliven i munnen reparera den lilla skadan på emaljen efter syraangreppet, men om du äter ofta eller är muntorr fungerar inte salivens reparationsarbete och det uppstår karies och hål i tänderna. (morbydentalgroup.se)
 • En orsak till karies är att bakterierna i munnen livnär sig på olika kolhydrater (till exempel sockerarter) och omvandlar dessa till syror som fräter på tanden. (wikipedia.org)
 • Kursen fokuserar på munhygienens betydelse för bevarande av friska förhållanden i munnen samt förebyggande av karies och gingivit. (ki.se)
 • Obehandlad karies kan leda till kaviteter, "hål i tänderna", som i förlängningen kan leda till tandvärk och att tanden går förlorad. (wikipedia.org)
 • Tidig karies känns inte, men när hålet blir djupare kan du ibland känna ilningar eller isningar i tanden. (1177.se)
 • DIAGNOcam, den nya metoden för karies diagnostik, använder tanden som en ljusledare och skapar en levande bild på datorskärmen. (dental24.se)
 • Karies kan vanligtvis upptäckas på en eller två specifika platser på tanden: ocklusal karies, som bildas högst upp på tanden där matpartiklar ständigt kommer i direkt kontakt med tänderna och interproximal karies, vilket är karies som bildas mellan tänderna. (oralb.se)
 • Kronor är ett annat alternativ för tandläkare vid behandling av karies, och används bara när en stor del av tanden förstörts av sjukdomen. (oralb.se)
 • När du får tandvärk är det ett tecken på att karies redan trängt in en bra bit i tanden. (tandlakare.se)
 • Om du har ilningar i tänderna eller om det gör ont när du tuggar, kan det vara tecken på karies, eller hål i tanden. (dentema.se)
 • Symtomen på karies märks oftast inte förrän det gått så långt att barnet har en infektion i tanden och får värk. (folktandvardenskane.se)
 • Ett hål i tanden, karies är ju en mineralförlust av hårdvävnad och därför blir kariesangrepp mörka på röntgenbilder. (ki.se)
 • Karies uppstår när kariesbakterier bildar syror som luckrar upp tandytans emalj och tränger in i tanden. (xn--tandlkaresolna-9hb.nu)
 • En röntgenbild där tandkronorna i över- och underkäke syns på samma bild, för att se karies eller hur benets nivå är i förhållande till tanden. (folktandvardensormland.se)
 • Genom att blockera groparna (fissurerna) med plast kan man förhindra karies i tanden. (folktandvardensormland.se)
 • Att h star faktiskt kan drabbas av karies r ingen nyhet. (hippson.se)
 • Det r vanligare att ldre h star drabbas av karies, men inte f r att de har blivit bortsk mda med godsaker. (hippson.se)
 • Kariespreventionsprogrammet är ett brett basprogram för alla barn och ungdomar i länet, med fokus på de åldersgrupper som löper störst risk att drabbas av karies. (folktandvardenstockholm.se)
 • I Sverige har tandhälsan förbättrats de senaste årtiondena, men fortfarande drabbas en del barn svårt av karies. (folktandvardenstockholm.se)
 • Karies har som tidigare nämnts med tänder och tandhälsa att göra och det är inte ovanligt att drabbas utav detta. (xn--tandlkaresolna-9hb.nu)
 • Förlossning genom kejsarsnitt mer än fördubblar barnets risk att drabbas av karies senare i livet, visar ny svensk studie. (sveatandklinik.se)
 • Normalt sett så ska munnens saliv kunna motverka den här processen men intag av till exempel sötade drycker som läsk, eller småätande, muntorrhet etc. kan bidra till ett försämrat munförsvar och därmed så ökar risken för karies [ 3 ] [ 4 ] . (wikipedia.org)
 • Borsta efter varje måltid har visat sig bidra till att minska risken för karies och är ett av de enklaste sätten att förhindra karies. (halsanet.com)
 • Därför är risken att få karies speciellt stor om man äter sockerhaltig föda många gånger om dagen. (dagnelidkliniken.se)
 • Om du använder fluortandkräm, borstar tänderna noga och regelbundet och använder tandtråd eller mellanrumstandborste minskar risken för karies. (ctrf.se)
 • För att minska risken för karies gör tandvårdspersonal ibland en försegling av de djupa groparna med plast så att det blir lättare att hålla rent. (folktandvardensormland.se)
 • Risken för karies är extra stor om barnet får dryck som innehåller socker innan läggdags, utan att tänderna borstas efteråt. (folktandvardensormland.se)
 • Samma sak gäller här - den kan då blockeras med plast för att minska risken för karies. (folktandvardensormland.se)
 • Risken för tandlossning, karies och infektioner minskar. (dagnelidkliniken.se)
 • Detta gäller speciellt kariesskador på tändernas sidoytor (approximala skador), det vill säga de skador som framför allt ger upphov till framtida vårdbehov genom att fyllningar behöver göras om på grund av fyllningar som går sönder eller karies som uppstår i anslutning till tidigare fyllningar. (socialstyrelsen.se)
 • Dessa behandlingar som utförs av en tandläkare kan hjälpa till att behandla skador som orsakats av karies. (oralb.se)
 • Genom att gå på undersökningar regelbundet hinner du få hjälp med att upptäcka karies i god tid innan den orsakat för stora skador. (xn--tandlkaresolna-9hb.nu)
 • Det som är speciellt oroande är den ökade "polariseringen", det vill säga de barn som har karies har allvarligare skador än tidigare. (regionvasterbotten.se)
 • Karies är en av världens vanligaste sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Karies är världens vanligaste sjukdom. (ki.se)
 • Karies, hål i tänderna, är den vanligaste infektionssjukdomen hos barn i stora delar av världen. (folktandvardenstockholm.se)
 • Karies är en av världen vanligaste sjukdomar och drabbar de flesta människor. (glorident.se)
 • Karies är en av världens vanligaste sjukdomar och man beräknar att omkring 3,5 milliarder människor på jorden har obehandlad karies. (internetodontologi.se)
 • Karies är ett av våra vanligaste problem när det kommer till tandhälsa. (ctrf.se)
 • Karies är en av de vanligaste orsakerna till tandproblem. (glorident.se)
 • Millers bidrag tillsammans med forskning på plack av G V Black och J L Williams lade grunden för den moderna förståelsen för karies etiologi. (wikipedia.org)
 • Forskning har kunnat påvisa vilken bakterie som ger karies hos häst. (hastsverige.se)
 • Socker är en bov i dramat när det gäller karies. (morbydentalgroup.se)
 • Småätande och ett högt intag av socker har också stor påverkan och det kan vara klokt att se över sina kostvanor för att undvika karies. (xn--tandlkaresolna-9hb.nu)
 • När vi äter mat och dryck som innehåller socker omvandlar bakterierna på tändernas yta sockret till skadliga syror som kan ge upphov till hål i tänderna, karies. (tandlakare.se)
 • Alla vet att socker är mums för bakterierna bakom karies. (wordpress.com)
 • Både bröstmjölk och välling innehåller naturligt socker som kan ge karies i de nya små tänderna. (morbydentalgroup.se)
 • https://www.tandlakarewedenmark.se/wp-content/uploads/karies-2.jpg 956 956 admin https://www.tandlakarewedenmark.se/wp-content/uploads/1313154255_Foerminskadlogo.png admin 2016-11-04 16:30:45 2018-11-01 11:19:55 Vad är karies? (tandlakarewedenmark.se)
 • Detta är anledningen till att den eliminerar plack på tänderna, vilket är huvudorsaken bakom karies. (stegforhalsa.se)
 • Om du följer några av våra enkla tips kan du undvika karies och inflammerat tandkött. (tandvardsteamet.net)
 • Det bästa man kan göra för att förebygga och undvika karies är att ta hand om sina tänder med en bra och daglig tandvårdsrutin. (xn--tandlkaresolna-9hb.nu)
 • Inom odontologin har probiotika använts till att förebygga och behandla karies, gingivit, parodontit, svampinfektioner och dålig andedräkt. (internetodontologi.se)
 • Köper vi konceptet med vaccin mot sjukdomar, fluor mot karies och folsyra mot neuralrörelsedefekter rakt av? (wordpress.com)
 • Din risk att få problem med tänderna bedöms också, och du kan få individuellt anpassade råd för att minska din risk att få till exempel karies. (1177.se)
 • Vårt kariespreventionsprogram syftar till att minska antalet barn och unga som har hål i tänderna, karies. (folktandvardenstockholm.se)
 • Vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola studerar forskare hur obalansen i biofilmens ekologi kan orsaka tandlossning och karies. (vetenskaphalsa.se)
 • Om den inte avlägsnas kan den orsaka karies eller gingivit . (wikipedia.org)
 • Resultaten är viktiga för att förstå hur karies uppkommer och hur den kan förebyggas. (hastsverige.se)
 • I år berättade han om bakterierna som frodas på kolhydrater och som sänker pH värdet så att karies uppkommer. (blogspot.com)
 • Nu tar Folktandvården Sverige ännu ett steg i kampen mot karies. (norrbotten.se)
 • Fluor i tandkrämen är nödvändigt för att skydda mot karies och det är inte rättvist mot barnen att välja bort det, säger han. (wordpress.com)
 • Snusning verkar inte skydda mot karies. (svt.se)
 • Syftet med fluorsköljning är att skydda tändernas emalj och förebygga karies. (norrbotten.se)
 • Äldre personer får oftare karies än unga. (upplandstandvard.se)
 • Ett omänskliga tortyrexperiment som utfördes på 660 svårt handikappade och utvecklingsstörda personer, blev mot sin vilja och utan anhörigas vetskap, utsatta för ett omänskligt medicinskt experiment för att fastställa orsaken till karies. (vk.se)
 • Karies, eller "hål i tänderna", är en sjukdom där de hårda vävnaderna i tänderna bryts ned på grund av bakterieangrepp. (hastsverige.se)
 • När siffrorna visade en oroväckande ökning av karies hos yngre skolbarn insåg Folktandvården att man behövde ett nytt verktyg i kampen för friskare tänder. (norrbotten.se)
 • Tidpunkten gjorde det möjligt att dels följa utvecklingen av karies hos barnen under en längre tid, dels lära föräldrar att borsta barnens tänder med fluortandkräm från det att första mjölktanden bryter fram. (folktandvardenstockholm.se)
 • Tandläkaren kan då utreda vilka orsaker som orsakar din karies och erbjuda förebyggande åtgärder. (tandlakare.se)
 • Vid tandhälsokontroller kan karies upptäckas och behandlas på ett tidigt stadium. (1177.se)
 • Med regelbundna undersökningar ökar möjligheten att upptäcka karies på ett tidigt stadium. (1177.se)
 • Socialstyrelsen har ambitionen att genomföra regelbundna undersökningar för att följa utvecklingen av karies hos barn och ungdomar. (docplayer.se)
 • Vi har haft karies demmor. (ki.se)
 • Totalt går det runt cirka tre miljarder människor - både barn och vuxna - med obehandlad karies på jorden. (ki.se)
 • Obehandlad karies blir alltså värre och smärtsammare ju längre man väntar. (tandlakarewedenmark.se)
 • Och medan förekomsten av karies minskar i höginkomstländer är utvecklingen den motsatta i fattiga delar av världen. (ki.se)
 • 1 (6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Artikelnummer Korrigerad : Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region Gotland Karies hos barn och ungdomar Epidemiologiska uppgifter för år 2013 Socialstyrelsen har samlat in uppgifter om förekomsten av karies hos barn och ungdomar från Sveriges landsting och regioner och sammanställt uppgifterna på nationell nivå. (docplayer.se)
 • Tidsfrekvensen för syraangreppen på tänderna påverkar sannolikheten att karies skall utvecklas. (wikipedia.org)
 • Karies kan också utvecklas till tandbölder fyllda av var, som i värsta fall når blodomloppet och orsakar infektioner i resten av kroppen. (tandlakarewedenmark.se)
 • Ett helt nytt perspektiv på karies. (kavo.com)
 • Totalt hade 13 procent av barnen i referensgruppen fått karies jämfört med 11 procent i testgruppen. (folktandvardenstockholm.se)
 • Arkeologiska fynd visar att karies är en uråldrig åkomma och har hittats i skallar som sägs vara miljoner år gamla. (wikipedia.org)
 • Tabellen nedan är ett utdrag som bara visar antal tänder och förekomsten av karies. (wordpress.com)