• Kardiotokografi (CTG, efter engelskans cardiotocography), elektronisk fosterövervakning är en övervakningsapparat och metod som används för att övervaka fostret under förlossning. (wikipedia.org)
  • Kardiotokografi (CTG) är en metod för samtidig registrering av fetalt hjärtfrekvens såväl som livmoderton. (northernillinoishealthplan.com)
  • Personalen kollade barnets hjärtslag med kardiotokografi (CTG) men tyckte att det såg normalt ut. (metro.se)
  • Kardiotokografi, förkortat CTG, mäter kvinnans värkar och barnets hjärtverksamhet via elektroder som fästs på magen under förlossningen. (sfog.se)
  • Detta inkluderar en £ 2.24 miljoner fond för att stödja förtroende för att köpa avancerad övervakning eller träningsutrustning för att förbättra säkerheten, såsom kardiotokografi (CTG) utrustning för att övervaka barnets hjärtslag, något som kan vara avgörande för att upptäcka problem tidigt och tillåta personal att ingripa snabbt, eller utbildning mannequins där personalen kan träna nödprocedurer. (yptpmagazine.com)
  • I Abs har vi ingen fosterövervakning med kardiotokografi, en anordning för att övervaka fostrets hälsa som en gravid kvinna med hög risk för komplikationer ständigt är kopplad till i London där jag bor. (lakareutangranser.se)