• Exempel på sådana bekämpningsmedelsklasser är organofosfater och karbamater . (wikipedia.org)
  • Trä i grunden ett bra miljöval men det problematiska med träytterdörrar är att de impregneras med giftiga träskyddsmedel, som till exempel kan innehålla hälsofarliga tennföreningar och karbamater. (ekobyggportalen.se)