• Vi erbjuder ackrediterad kalibrering av mätmaskiner enligt ISO10360-2 standardern med hjälp av laser och passbitar. (dagenshandel.se)
 • Vi erbjuder även ackrediterad kalibrering av planskivor enligt standarden DIN 876. (dagenshandel.se)
 • Ackrediterad kalibrering av stationära hårdhetsprovare avser Brinell enligt SS-EN ISO 6506-2:2014, Vickers enligt SS-EN ISO 6507-2:2006 och Rockwell enligt SS-EN ISO 6508-2:2015. (transportnet.se)
 • 150 bar, vilket innebär att vi kan erbjuda ackrediterad kalibrering av manometerställ och andra tryckmätande instrument och givare. (nordtec.se)
 • Vi kan via TIS erbjuda ISO-kalibrering och ackrediterad kalibrering på över 100 mätstorheter. (nordtec.se)
 • Vi kan erbjuda ackrediterad kalibrering i spektrat -40 °C till +250 °C enligt ISO 17025 i vårt kalibreringslaboratorium i Göteborg och sedan den 1 december 2017 även vid fältkalibrering. (nordtec.se)
 • Vi kan erbjuda kalibrering på ackrediterad nivå mellan 5 och 95 % RH (vid +15 … +40°C) enligt ISO 17025 i vårt eget kalibreringslaboratorium och sedan den 1 december 2017 även vid fältkalibrering. (nordtec.se)
 • Exova Metech tillhandahåller ett av de bredaste utbuden av ackrediterad kalibrering i Europa. (exovametech.com)
 • Tack vare vår bredd kan vi tillgodose hela behovet av kalibrering och ackrediterad kalibrering hos kunder i många olika branscher. (exovametech.com)
 • Vi tillhandahåller spårbar och ISO / IEC 17025 ackrediterad kalibrering av mätinstrument. (exovametech.com)
 • För ackrediterad kalibrering gäller att om vår ackreditering inte omfattar alla mätdonets parametrar så kompletteras kalibreringen med icke-ackrediterade mätningar så att den omfattar mätdonets hela specifikation. (exovametech.com)
 • Vi erbjuder service och kalibrering av de flesta typer av mätmaskiner. (dagenshandel.se)
 • Vill du skicka dina instrument / givare till oss för kalibrering eller service? (nordtec.se)
 • ADDvise Tillquist har bred kompetens och mångårig erfarenhet inom service och kalibrering av såväl vågar som laboratorieutrustning. (tillquist.se)
 • Service och kalibrering är en viktig del i att kvalitetssäkra kundens produkter och genom det skapa en driftsäker miljö. (tillquist.se)
 • ADDvise Tillquist erbjuder service och kalibrering i hela Sverige, från norr till söder. (tillquist.se)
 • ADDvise Tillquist utför service och kalibrering av vågar och laboratorieutrustning inom flera olika branscher, från tung industri till högteknologiska laboratorier, med spridning från flera hundra ton ner till mikrogram. (tillquist.se)
 • Service och kalibrering utförs även på Tillquist egentillverkade Stathmos-vågar för butik och handel. (tillquist.se)
 • Trans-Auto erbjuder pålitlig, exakt och effektiv kalibrering, service och reparation. (transauto.se)
 • Som leverantör av mätinstrument kan CA Mätsystem även hjälpa till med kalibrering och service. (camatsystem.com)
 • Vi tilbyder at komme ud til jeres virksomhed og vise jer hvordan I bedst foretager service og kalibrering af jeres Sartorius/Biohit pipetter. (dandiag.dk)
 • Kurset i service og kalibrering af pipetter henvender sig til både dem som bruger pipetterne i dagligdagen, men også dem som er med til at fastsætte performance kriterier for virksomhedens pipetter. (dandiag.dk)
 • Profesjonelle kunder har hatt gleden av vår kunnskap, instrumenter, service og kalibrering siden tidlig på 1970 tallet. (maxsievert.no)
 • Resultatet er robuste, nøyaktige og effektive instrumentløsninger som med god service og tilbud om intern kalibrering gir våre kunder den trygghet som er nødvendig i et marked med stadig forbedrede krav til kvalitet, dokumentasjon og service. (maxsievert.no)
 • Vi erbjuder ett flertal utrustningar för kalibrering av temperatur, tryck, flöde och elektriska signaler. (fagerberg.se)
 • S dan kalibrering skall utf ras i en lokal d r m tmilj n r strikt reglerad med avseende p temperatur, luftfuktighet, lufttryck och inte minst st rande omgivningsljud. (entomedmedtech.se)
 • ADDvise Tillquist erbjuder flera olika typer av servicetjänster för vågar och laboratorieutrustning så som kalibrering, reparationer, installationer, teknisk support, utbildning och reservdelsförsäljning. (tillquist.se)
 • Ackrediteringen omfattar ambulerande kalibrering av tryck- och dragprovningsmaskiner samt hårdhetsprovare. (transportnet.se)
 • Används för simulering av tryck vid kalibrering och test och används oftast tillsammans med en referensmanometer från Sika eller Keller . (elit.se)
 • click Kalibrering av vibrationsgivare innebär kontroll att givaren ger en korrekt utsignal i förhållande till sin specifikation. (sema-tec.com)
 • Kalibrering vid ackrediterat laboratorium och kontroll att mätdonet uppfyller angiven specifikation. (exovametech.com)
 • Vi rekommenderar kalibrering tillsammans med givare i samband med inköp av nytt instrument. (kimo.se)
 • Önskar du få en offert eller annan information om kalibrering så tveka inte att kontakta oss! (sema-tec.com)
 • Vill du ha hjälp med kalibrering, kontakta vår serviceverkstad, som utför kalibreringsuppdrag på plats. (fagerberg.se)
 • Riis Bilglass har kompetansen, erfaringen og utstyret som trengs for å utføre dette arbeidet, og gjennomfører kalibrering i henhold til bilfabrikantenes spesifikasjoner og krav. (bilglass.no)
 • Desuden er kalibrering af pipetter en vigtig parameter i forhold til at se hvordan de performer i hele volumenområdet og ikke mindst i forhold til de specifikationer og krav, man ønsker at leve op til. (dandiag.dk)
 • Vi utfører kalibrering og oppmåling for kunder innen alle typer industri. (teknologisk.no)
 • Kalibrering är nödvändigt för att säkerställa att dina mätinstrument levererar korrekta resultat och i vissa fall kräver lagar eller kunder att olika typer av mätningar ska genomföras med kalibrerade mätinstrument. (camatsystem.com)
 • Teknologisk Institutt er akkreditert for kalibrering i henhold til ISO 17025, og har gitt nøyaktige målinger til industrien over flere tiår. (teknologisk.no)
 • Vi utfører begge typer kalibrering av frontrute på din bil. (bilglass.no)
 • Vid kalibrering kontrolleras att givaren mäter enligt tillverkarens specifikation inom ett visst frekvensområde. (sema-tec.com)
 • Akkreditert og sporbar kalibrering av elektrisk utstyr og instrumenter. (teknologisk.no)
 • Akkreditert og sporbar kalibrering av mekanisk utstyr. (teknologisk.no)
 • Diagnosverktyget är din kommunikativa lina in i bilens dator och ger dig instruktioner om hur en eventuell kalibrering ska gå till, oavsett om den ska göras på plats i verkstaden eller om bilen ska ut och köras för att kalibreras, så som är fallet med exempelvis Volvokameror. (saint-gobain-autover.se)
 • ELIT Instrument AB utför kalibrering av elsäkerhetsprovare inkl funktionsprov. (elit.se)
 • P SM Kalibrering AB arbetar vi intensivt med att h lla s korta ledtider som m jligt vid kalibreringsuppdrag f r m tverktyg och m tdon, allt f r att minska st rningarna i v ra kunders produktionsenheter till ett minimum. (smkalibrering.se)
 • Kalibrering sker på plats hos kund av 4 certifierade tekniker och genomförs enligt standarderna, indirekt och/eller direkt, vid förekommande metod inklusive hårdhet, kraft, längd och tid. (transportnet.se)
 • Merparten av all kalibrering sker i vårt kalibreringslaboratorium i Göteborg. (kimo.se)
 • Exova Metech är en obunden leverantör som utför metrologisk bekräftelse, kalibrering och reparation av mätdon. (exovametech.com)
 • Det finnes to hovedtyper for kalibrering av frontrute, dynamisk og statisk kalibrering. (bilglass.no)
 • SM Kalibrering AB r ackrediterat av den statliga myndigheten Swedac f r kalibrering inom omr det M tdon/L ngd. (smkalibrering.se)
 • Vi kan idag erbjuda en internationellt stark labbmilj f r akustisk utv rdering och forskning samt h g teknisk kompetens inom m tteknik och kalibrering, maskinakustik, omgivningsbuller och byggnadsakustik. (vakanser.se)
 • Ac krediterad kalibrering innebär att våra metoder är godkända av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac. (camatsystem.com)
 • Om du kan vänta i minst två veckor innan du skickar in ditt instrument på kalibrering, går det att boka tid. (nordtec.se)
 • Vi kan hantera de flesta storheter och fabrikat på marknaden och utför kalibrering i våra egna laboratorier eller på plats hos dig som kund. (exovametech.com)
 • Första årets fokus diagnos & kalibrering, men fler nya tekniker ligger i pipeline och kommer att gås igenom under nästkommande år. (saint-gobain-autover.se)
 • Vi utför kalibrering av Drägers alkolås och alkomätare För er som har flera alkolås kan vi utföra jobbet på plats hos er. (lt-mobilteknik.se)
 • rlig kalibrering/underh llsservice av Er utrustning d r vi rligen kallar in utrustningen inf r n sta kalibrering, alternativt tecknar serviceavtal d r vi utf r merparten av servicen ute p plats hos Er. (entomedmedtech.se)
 • Internationell standard styr kraven p m tmilj n i lokal d r man utf r kalibrering! (entomedmedtech.se)
 • Läs under flikarna nedan för mer information om kalibrering av respektive mätstorhet. (nordtec.se)
 • Klicka på kalibrering av elsäkerhetsprovare eller kalibrering av isolationsprovare nedan för mer information. (camatsystem.com)
 • F r m tverktyg som anl nder till oss fr n om med m ndagen den 20 maj t o m fredagen den 31 maj b r du r kna med att genomlopps tiden f r kalibrering f rl ngs med ca en vecka mot normalt om inget annat har avtalats med oss. (smkalibrering.se)
 • Mätdon som kommer in till Elastocon Mätcentrum för kalibrering returneras normalt inom tio arbetsdagar. (kalibrera.se)
 • CA Mätsystem är sedan 2003 ackrediterade för kalibrering av kraft och massa och sedan 2014 även för kalibrering av momentmätningsinstrument. (camatsystem.com)
 • Kalibrering av instrumentet du köpt hos Elfa Distrelec - inklusive ett utfärdat certifikat - görs av en extern partner inom maximalt 5 arbetsdagar. (elfa.se)