• Njurstenar består till stor del av kalciumoxalat. (wikipedia.org)
 • Eftersom det inte är helt klarlagt vilka alla faktorer som påverkar bildningen av kalciumoxalatstenar så har olika foderföretag valt att utforma sina foder mot kalciumoxalatsten lite olika: Royal Canins Urinary fungerar förebyggande mot både struvit och kalciumoxalat genom att se till att hundens urin blir mer utspädd. (vetzoo.se)
 • Exempel på stenar är struvit och kalciumoxalat. (apoteket.se)
 • Symbolen S/O-index garanterar att fodret främjar en miljö i urinvägarna som är ogynnsam för bildandet av kristaller av typen struvit och kalciumoxalat. (royalcanin.se)
 • Optimerat RSS-värde: En sur urinmiljö motverkar spontan kristallisering av struvit- och kalciumoxalat. (hundshop.se)
 • Förebygger risken för urinsten av typen struvit och kalciumoxalat. (sollvet.se)
 • Sjukdomar i urinvägarna kan annars leda till urinsten (bl.a. struvit och kalciumoxalat). (katt.nu)
 • Ökad urinproduktion: Receptet stödjer urinproduktionen, vilket motverkar struvit och kalciumoxalat. (katt.nu)
 • Lågt RSS-värde: En reducerad mättnadsgrad av urinen motverkar spontan kristallisation hos struvit och kalciumoxalat. (katt.nu)
 • Diet-helfoder för vuxna katter med 8 % havsfisk, främjar urinvägarnas hälsa och minskar risken för struvit och kalciumoxalat, med urinförsurande DL-metionin. (zooplus.se)
 • Vid ölbryggning kan utfällningar av kalciumoxalat bildas på insidan av de kärl som används. (wikipedia.org)
 • Magnesiumklorid förebygger även att njursten bildas, och hindrar därför kalciumoxalat att byggas upp i njurarna. (nordenbladet.se)
 • I studier har man sett att citronsyra från citronjuice sänker surhetsgraden i urinen, vilket minskar risken för att njurstenar av kalciumoxalat bildas. (citronjuice.se)
 • Förgiftning genom salter av magnesiumjoner, oxalsyra och fluorsyror och deras lösliga salter (vid interaktion med kalciumglukonat bildas olösligt och giftfritt kalciumoxalat och kalciumfluorid). (affordmedicaltechnologies.com)
 • Njursten Kristaller av kalciumoxalat i urin. (wikipedia.org)
 • Njursten kan producera intensiv smärta i ländryggen och magen, och orsakas av höga nivåer av kalciumoxalat samt fosfor. (stegforhalsa.se)
 • Detta leder till minskad risk för njursten (kalciumoxalat-typen). (stegforhalsa.se)
 • magnesiumklorid förhindrar bildandet av njursten , förhindra kalciumoxalat ackumuleras i dem. (faxngo.com)
 • Vid alltför stort intag av oxalsyra eller andra oxalater fälls kalciumoxalat ut och man kan drabbas av kalciumbrist eller njursten. (rabarberpaj.se)
 • Bibehålla tillräckliga halter magnesium kan bidra till att förhindra kalciumoxalat njursten, den vanligaste typen. (aztechcenter.com)
 • Att dricka vätska ofta och i bra mängder kan hjälpa till att förebygga njursten, framförallt från kalciumoxalat. (codenottheory.com)
 • Vanligast är kalciumstenar som består av kalciumoxalat och/eller kalciumfosfat. (wikipedia.org)
 • Den klart vanligaste typen är kalciumstenar som utgör 70-80 procent av alla stenar och består av kalciumoxalat och/eller kalciumfosfat. (netdoktorpro.se)
 • Det innebär att ju mer koncentrerad urinen är ju fler potentiellt farliga ämnen samlas i urinen tex. kalciumoxalat- eller struvitkristaller. (devonrex.se)
 • Växten innehåller oxalsyra som fäller ut kalciumoxalat, vilket innebär att kalciumhalterna i kroppen sjunker med allvarliga rubbningar i hjärtfunktion och centrala nervsystemet som följd. (sva.se)
 • Många av växterna innehåller oxalsyra och kalciumoxalat. (lookformedical.com)
 • Min hund har opererats och det visade sig att det var urinsten kalciumoxalat. (vetzoo.se)
 • ROYAL CANIN VETERINARY DIETS RENAL för katter är ett dietfoder som används vid kroniskt nedsatt njurfunktion (CRF - njurinsufficiens), urinsten kalciumoxalat, hepatitisk encefalopati (bristande leverfunktion med centralnervös påverkan) eller urinsten som kräver urinalkalisering exv urat, cystin. (animail.se)
 • Utfällt kalciumoxalat skadar njurarna. (sva.se)
 • minskar njurstensbildning, speciellt stenar som innehåller kalciumoxalat. (qi-niken.se)
 • Tyvärr innehåller de också rafider små vassa nålkristaller av kalciumoxalat som är mycket obehagliga att få i munnen. (bergianska.se)
 • Vissa födoämnen, exempelvis omogen frukt, innehåller tanniner eller kalciumoxalat, vilket orsakar sammandragande eller sträv känsla i munnen. (vinguiden.com)
 • Ett exempel: en hund med urin mycket syror kan utveckla njure kalciumoxalat, medan en hund med urin starkt alkaliska kan vara mer mottagliga för infektioner i urinblåsan och struvitstenar. (paraleer.info)
 • Indikationer: Profylax mot kalciumoxalat Profylax mot struvitsten Uppkomsten av struvitsten Kontraindikationer: Dräktiga och digivande honor, kattungar Kronisk njursvikt, metabolisk acidos Hjärtsvikt Behandling med urinförsurande läkemedel Högt blodtryck Särskilda produktegenskaper: Upplöser struvitsten: Sammansättningen i Urinary S/O LP 34 hjälper till att lösa upp struvitstenar effektivt. (katt.nu)
 • SPECIFIC TM HEART & KIDNEY SUPPORT CKD & CKW, rekommenderas för hanteringen av kalciumoxalat- och cystinsten. (specific-diets.se)