• Tre minuter av högintensiv träning bryter ned kalciumkanaler i muskelcellerna", konstaterar forskningsledaren Håkan Westerblad, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet. (nyteknik.se)
 • Tre minuter av högintensiv träning bryter ned kalciumkanaler i muskelcellerna. (nyteknik.se)
 • I studien har de sett att tre minuter av högintensiv träning gör att kalciumkanaler i muskelcellerna bryts ner. (doktorn.com)
 • Det vi har sett är att under träningen så startas signalering som gör att man bryter ner kalciumkanaler, det gör att mängden kalcium ökar i muskelcellerna. (kurera.se)
 • Resultatet: Träningen bryter ned kalciumkanaler i muskelcellerna. (expressen.se)
 • När man tog prover på vävnaden kunde man se att träningen bröt ner kalciumkanaler i muskelcellerna. (sweskate.se)
 • däremot agerar den inte på GABA-receptor utan inhiberar specifika kalciumkanaler. (wikipedia.org)
 • Cellernas kalciumkanaler öppnas vilket ger upphov till fria radikaler, oxidativ stress som leder till inflammationer. (lansposten.se)
 • Extra spännande när de pratar om de holistiska aspekterna som oxidativ stress och styrda kalciumkanaler och att natten är den viktigaste tidpunkten att minska på strålningen för att kunna låta kroppen läka och återhämta sig.Lotta och victoria berättar även om våra produkter och hur de använder dem i sin vardag 🧡 Klicka här för att lyssna på avsnittet Gå in på deras hemsida och. (happiears.com)
 • Succinimid antikonvulsiva medel är tänkt att öka kramptröskeln, inhiberar T-typ kalciumkanaler och inhiberar tre-cykel per sekund talamisk 'spiken och våg' urladdning i absensepilepsi. (medikament.se)
 • Det visade sig att nedbrytningen av kalciumkanaler som sattes igång vid den högintensiva träningen berodde på ökning av fria radikaler. (ki.se)
 • Vid till exempel småcellig lungcancer är det tumörcellernas kalciumkanaler som kan bli mål för immunangrepp. (socialstyrelsen.se)