• Kalciumbindande proteiner är en stor grupp bärarproteiner som binder kalcium till sig. (wikipedia.org)
 • Beroende på vilket kalciumbindande protein som aktiveras, får kalcium olika funktion i kroppen. (wikipedia.org)
 • K-vitamin är ett livsnödvändigt vitamin som behövs för att vissa proteiner ska kunna binda kalcium. (mabra.se)
 • Det är den kalciumbindande förmågan som möjliggör blodets koagulering vid blödningar Och samma förmåga som gör att vitaminet behövs för att benstommen ska kunna bygga in kalcium. (mabra.se)
 • Ur intresset för hur NMR, och andra biofysikaliska undersökningsmetoder, kan användas för att studerar biologiska systems funktion växte tydliga program fram för studier av struktur, dynamik och funktion hos kalciumbindande regulatoriska proteiner och proteiner i blodkoaguleringssystemet . (wikipedia.org)
 • Kalmodulin, ett intracellulärt kalciumbindande protein, påverkar vid kalciumbindning cykliskt AMP och cykliskt GMP, annexin A5 är antikoagulerande, osteokalcin påverkar benmassan, med mera. (wikipedia.org)
 • Sture Forsén undersökte kooperativiteten i interaktionerna mellan de multipla kalciumbindande sätena i proteinerna kalbindin och kalmodulin . (wikipedia.org)
 • Bärarproteiner eller transportproteiner är särskilda proteiner i kroppen som fäster ämnen vid sig, och antingen transporterar dem runt i blodomloppet eller för ämnena in förbi cellmembranen. (wikipedia.org)
 • Den transporteras sedan runt i kroppen genom proteiner. (maxd.se)
 • Den går därefter in i lymfen och transporteras runt i kroppen med proteiner. (maxd.se)
 • Som tidigare nämnt så transporterar proteiner D-vitamin runt om i kroppen. (maxd.se)
 • Åren 1970-1974 arbetade Forsén på Roms andra Universitet Tor Vergata för att genomföra studier av proteiner som hemoglobin och hur till exempel klor binder in till dessa [ 4 ] . (wikipedia.org)