• Just nu byggs ett femtiotal kärnreaktorer i världen, de flesta i Kina, Indien och Ryssland. (svt.se)
 • Industrins svar är små kärnreaktorer som byggs i fabrik och transporteras till platsen för elproduktion. (nyteknik.se)
 • Värmeböljan i södra Europa gör att fyra kärnreaktorer i Frankrike nu tillfälligt har stängts av. (svt.se)
 • Frankrike kommer att stänga 14 av 58 kärnreaktorer till 2035, säger president Emmanuel Macron på en pressträff om landets framtida energipolitik, enligt Le Monde. (svd.se)
 • Bill Gates är beredd satsa miljardbelopp i utveckling av nästa generations kärnreaktorer. (sverigesradio.se)
 • Lyftoperationer som inte täcks av denna standard omfattar lyft av personer, potentiellt farliga material som smält metall, syror, glasskivor, klyvbart material, delar av kärnreaktorer samt alla lyftoperationer där särskilda förhållanden gäller. (sis.se)
 • Opinion Det räcker inte att bevara de kärnreaktorer som vi redan har i Sverige - fler behöver byggas, skriver Mufs ordförande Benjamin Dousa och föreslår två nya reaktorer vid Ringhals i en artikel på SvD Debatt. (omni.se)
 • Artikel 37 i Euratomfördraget säger att medlemsländer ska informera EU-kommissionen bland annat när kärnreaktorer monteras ner och rivs. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Delförslag 5 till motion Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (väckt enligt 3 kap. (peoplepolitics.com)
 • Svenska urantillgångar skulle utvinnas för att driva svenska kärnreaktorer. (gd.se)
 • I december förra året beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att samtliga svenska kärnreaktorer ska installera så kallad oberoende härdkylning senast 2020 (till en kostnad av ca 1 miljard per reaktor). (greenpeace.org)
 • Inte bara svenska staten, utan även privata näringslivet ville bygga kärnreaktorer lite här och var. (skolarbete.nu)
 • En nyhet, förvisso tämligen väntad, som annonserades i veckan var att fyra svenska kärnreaktorer kommer att stängas i närtid. (hoglundaberg.se)
 • Opinion Det räcker inte att bevara de kärnreaktorer som vi redan har i Sverige - fler behöver byggas, skriver Mufs ordförande Benjamin Dousa och föreslår två nya reaktorer vid Ringhals i en artikel på SvD Debatt. (omni.se)
 • Med energiöverenskommelsen som utgångspunkt behöver Sverige återuppta planeringen av nya kärnreaktorer. (di.se)
 • Sverige har i dag åtta aktiva kärnreaktorer. (klimataktion.se)
 • Tänk om en något överförfriskad arbetare på Ringhals råkar tabba sig och förorsakar en allvarlig olycka där radioaktivt nedfall blåser in över Danmark ett par mil bort - vad är då problemet: att vi har berusade arbetare på kärnkraftverken, eller att Sverige har riskabla kärnreaktorer intill Danmarks gränser? (greenpeace.org)
 • Polens energiminister meddelade igår att Polen vill bygga mellan sex och nio kärnreaktorer fram om vardera cirka 1000 MW. (cornubot.se)
 • Riksdagen antar förslag till lagändringar så det blir tillåtet att bygga maximalt tio nya kärnreaktorer - varje nybyggd reaktor ska dock ersätta en befintlig reaktor. (energikunskap.se)
 • Just nu byggs ett femtiotal kärnreaktorer i världen, de flesta i Kina, Indien och Ryssland. (svt.se)
 • En annan förhoppning handlar om att använda kärnreaktorer för att producera värme. (nyteknik.se)
 • Den vanligaste användningen av kärnreaktorer är som landbaserad energikälla för att producera elkraft , men i vissa fall även för att driva fartyg. (wikipedia.org)
 • I Kina provbygger man gaskylda mindre kärnreaktorer uttryckligen för fjärrvärmeproduktion. (hbl.fi)
 • Heyshams kärnkraftverk, vid Heysham Harbor Dockside med två gaskylda kärnreaktorer. (industrinyheter.se)
 • Projektet syftar till att utveckla ledande metoder som kan användas för att upptäcka och kategorisera störningar i kommersiella kärnreaktorer under drift. (chalmers.se)
 • Japanska jättekoncernen Toshiba förhandlar nu med amerikanska Terrapower, som ägs av Microsofts grundare, IT-multimiljardären Bill Gates, om att utveckla nästa generations kärnreaktorer. (sverigesradio.se)
 • Den amerikanska rymdstyrelsen Nasa driver därför projektet Prometheus som syftar till att utveckla kärnreaktorer för rymdfärder. (fof.se)
 • I gengäld ska Iran kunna delta i internationellt kärnenergisamarbete, köpa kärnreaktorer utifrån och samarbeta i frågor om nukleär säkerhet. (fokus.se)
 • Ville Tulkki vid VTT och Eero Vesaoja vid Fortum syftar på mindre kärnreaktorer (så kallade SMR-reaktorer som kan serietillverkas av moduler). (hbl.fi)
 • Det motsvarar strömmen från två kärnreaktorer eller tillräckligt med el för cirka 750000 hushåll. (illvet.se)
 • Det motsvarar ungefär två kärnreaktorer, säger Bo Gellerbring. (tjugofyra7.se)
 • Det omfattar utveckling, design, konstruktion och drift av kärnreaktorer på land och till havs, kärnbränslecykeln, slutförvaring av radioaktivt avfall och användning av radioisotoper. (kth.se)
 • Lyftoperationer som inte täcks av denna standard omfattar lyft av personer, potentiellt farliga material som smält metall, syror, glasskivor, klyvbart material, delar av kärnreaktorer samt alla lyftoperationer där särskilda förhållanden gäller. (sis.se)
 • En kortlivad skandiumisotop (46 Sc) kan produceras i kärnreaktorer och användas vid studier av industriella processer och inom oljeprospektering. (sgu.se)