• Sara Holmberg, Anders Thelin och Eva-Lena Stiernström har tillsammans gjort en vetenskaplig undersökning kring hur matval påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (wikipedia.org)
 • Tanken med studien var att den skulle påvisa om någon specifik typ av föda eller några speciella rutiner har någon synbar betydelse för risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (wikipedia.org)
 • Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar ökar markant för dem som varit inlagda på sjukhus för en svår infektion som lunginflammation eller sepsis (allmän blodförgiftning) Under det första året efter infektionen är risken sex gånger högre och en ökad risk finns kvar under flera år, visar forskning vid Örebro universitet. (mynewsdesk.com)
 • Enligt en ny studie finns det samband mellan risken att dö av hjärt-kärlsjukdomar och hur snabbt du går. (aftonbladet.se)
 • Grattis, risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar minskar nämligen med 20 procent för de som går i en "normal" takt, jämfört med de som går långsamt. (aftonbladet.se)
 • Att sova ordentligt om natten ökar nyttan med en hälsosam livsstil och minskar risken för hjärt kärlsjukdomar. (sverigesradio.se)
 • De iakttagna förändringarna minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och bromsar utvecklingen av ateroskleros. (svenskamagasinet.nu)
 • De vill undersöka hur en rad olika fysiska och kemiska faktorer i arbetsmiljön påverkar risken för hjärt-och kärlsjukdomar. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Infektioner i tänder och tandkött kan förstärka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (kurera.se)
 • Infekterat tandkött ökar risken att få hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och sjukdomar i luftvägarna. (kurera.se)
 • Det finns flera saker som ökar risken för att du ska drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. (alltomkolesterol.se)
 • Ett förhöjt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (alltomkolesterol.se)
 • Är den mer långvarig så ökar risken för att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och depression. (doktorn.com)
 • Ytterligare en att bröstmjölksersättning innehåller ämnen som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (t.ex. (blogspot.com)
 • Den visar att risken för hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt ökar vid användande av diklofenak - även under kortare perioder. (svt.se)
 • Dessa resultat styrker de växande bevis som finns för fysisk aktivitet sänker risken för hjärt och kärlsjukdomar. (malmsnaprapati.se)
 • 2 av 2: Intensiv träning kan lindra reumatismen och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, visar en ny studie. (expressen.se)
 • Vi vet att både fysisk aktivitet och syreupptagningsförmåga oberoende av varandra är starkt relaterade till risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. (expressen.se)
 • Det finns vissa studier som pekar på att kost rik på fibrer, frukt och grönt kan dämpa sjukdomsaktiviteten hos reumatiker och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. (expressen.se)
 • De senaste åren har uppmärksamheten ökat på risken för hjärt-kärlsjukdomar till följd åtminstone höga stråldoser. (sremc-kcrn.org)
 • Rökning ökar kraftigt risken för hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. (tobaksfakta.se)
 • Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar ökar markant för dem som varit inlagda på sjukhus för en svår infektion som lunginflammation eller sepsis (allmän blodförgiftning). (it-halsa.se)
 • Kalciumtillskott, som ofta föreskrivs för postmenopausala kvinnor, verkar öka risken för hjärt-kärlsjukdomar, särskilt hjärtattacker hos äldre kvinnor, forskare från University of Auckland, Nya Zeeland, avslöjade i BMJ (British Medical Journal) . (medical-diag.com)
 • Efter åtta års arbete kan forskarna vid Umeå universitet nu konstatera - det går att avsevärt minska risken för hjärt-kärlsjukdomar hos äldre. (tv4.se)
 • Så lite som 15-30 minuters promenad om dagen reducerar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar med 10 procent. (iform.se)
 • Lågt intag av mjölkfett, i kombination med en brödkonsumtion bestående av grovt bröd och ett intag av fisk minst två gånger i veckan, var inte förenat med minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar för den undersökta kohorten . (wikipedia.org)
 • Den positiva effekten man fann för minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, genom en hög mjölkfett konsumtion i samband med dagligt intag av frukt och grönsaker, kan påvisa att de bioaktiva ämnen som finns i frukt och grönsaker har en positiv effekt på hälsan. (wikipedia.org)
 • Studier har visat på minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid intag av kost som är rik på antioxidanter . (wikipedia.org)
 • Svåra infektioner ger hög risk för hjärt-kärlsjukdomar visar ny. (mynewsdesk.com)
 • Den som har tandlossning får en rejält ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. (kurera.se)
 • 1 av 2: Människor som lider av ledgångsreumatism får inte bara en begränsad rörelseapparat, utan löper också minst 50 procent högre risk än andra att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. (expressen.se)
 • Tidigare studier i bland annat Finland har visat att det är möjligt att identifiera invånare som löper risk att utveckla de tätt sammankopplade sjukomsgrupperna diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av ett enkelt enkätverktyg (träffsäkerhet på 80 procent för diabetes och 70 procent för hjärt- och kärlsjukdomar). (forumforvalfard.se)
 • Befolkningsstudier på mycket stora grupper utförda av forskare från vittskilda länder (främst i väst) har tidigt kunna visa i alla fall ett samband mellan höga kolesterolvärden och senare ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar . (spelmansforbund.org)
 • Berberin är ett förträffligt kosttillskott för prevention och egenvård av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, depression, icke-alkoholorsakad fettlever och cancer. (svenskamagasinet.nu)
 • I detta program ser vi på hur motion påverkar livsstils relaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och. (lifestyletv.se)
 • Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och sett till hela världen och står för ungefär en tredjedel av dödsfallen. (wikipedia.org)
 • Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och de flesta industrialiserade länder , och svarade 2004 för 42,9% av dödsfallen. (wikipedia.org)
 • Hjärt- och kärlsjukdomar tog drygt 31 000 liv i Sverige förra året. (svd.se)
 • Enbart i Sverige räknar man med att drygt 30 000 människor dör av hjärt- och kärlsjukdomar, och det är den vanligaste dödsorsaken. (stegforhalsa.se)
 • I Sverige uppmärksammas dagen på flera håll genom aktiviteter för att öka medvetenheten om sambanden mellan tobak och hjärt-kärlsjukdomar. (tobaksfakta.se)
 • Varje år insjuknar fem till tio personer i lungcancer och 400 personer i hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige på grund av passiv rökning. (121doc.com)
 • Hjärt- och kärlsjukdomar ligger bakom flest dödsfall i Sverige. (hjart-lung.se)
 • Forskarna har också undersökt kopplingen till andra kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck, övervikt, låg stresstolerans, dålig kondition och socioekonomiska förhållanden under uppväxten. (mynewsdesk.com)
 • Kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är tobaksrökning, höga blodfetter, högt blodtryck och fetma. (kunskapsguiden.se)
 • Högt blodtryck är en av våra vanligaste folksjukdomar som drabbar miljoner svenskar någon gång i livet och det är också en av de vanligaste orsakerna till hjärt- kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och demens. (aleris.se)
 • Våra kardiologer (hjärtspecialister) har alla lång erfarenhet av behandling av olika former av hjärt- och kärlsjukdomar såsom högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtklappning, kärlkramp, förmaksflimmer och bröstsmärta. (aleris.se)
 • Syftet med föreliggande studie var att med hjälp av litteratur beskriva hur sjuksköterskor kan medverka till att livsstilsförändringar efterlevs bland kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar.Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie och sökningarna gjordes i Pub Med och Academic Search. (mimersbrunn.se)
 • Riskfaktorerna för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar minskar hos svenska kvinnor. (aftonbladet-cdn.se)
 • Hjärt-kärlsjukdomar kr yper ner i åldrarna Hjärt-kärlsjukdomar kryper ner i åldrarna och drabbar allt fler kvinnor. (mypaper.se)
 • Nu förstår jag att hjärt-kärlsjukdomar går ned i åldrarna och att också kvinnor kan drabbas, säger hon. (mypaper.se)
 • Woman in Red sprider kunskap om hur fler kvinnor kan överleva hjärt- och kärlsjukdomar. (6miljonerklubben.com)
 • Kampanjen är landsomfattande och uppmärksammas i 18 städer med syftet att fler kvinnor ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. (6miljonerklubben.com)
 • En av de vanligaste dödsorsakerna bland äldre personer är hjärt- och kärlsjukdomar. (kunskapsguiden.se)
 • Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer är de vanligaste dödsorsakerna. (hjart-lung.se)
 • Förhoppningen är att resultaten av forskningen ska kunna användas för att hjälpa människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. (svt.se)
 • Hjärt-kärlsjukdomar dödar fler människor än något annat i världen och tobaken ligger bakom 12 procent av dessa dödsfall. (tobaksfakta.se)
 • [ 1 ] [ 3 ] Användning av tobak är en av de största riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. (wikipedia.org)
 • Vårdgivare specialiserade inom hjärt- och kärlsjukdomar arbetar med patienter med funktionsstörningar i cirkulationsorganen. (skadekompassen.se)
 • Studier har visat att patienter med hjärt- och kärlsjukdomar uppvisar en hög prevalens av sömnapné, och det kan handla om både obstruktiv (OSA) och central sömnapné (CSA). (resmed.com)
 • Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Hjärt- och kärlsjukdomar på Aftonbladet.se. (aftonbladet.se)
 • Här hittar du information om hjärt- och kärlsjukdomar. (sydan.fi)
 • Intensiv träning kan minska inflammationen hos reumatiker - och samtidigt minska riskerna för att få hjärt- och kärlsjukdomar. (expressen.se)
 • Kärlsjukdomar, Medicinsk angiologi, Folke Lindg. (tradera.com)
 • Här arbetar specialistläkare i kardiologi och sjuksköterskor med lång erfarenhet av hjärt- och kärlsjukdomar. (aleris.se)
 • Men långt innan forskningsrapporterna kom förstod den schweiziske hälsopionjären Alfred Vogel att det fanns en koppling mellan infektioner i tänderna och hjärt-kärlsjukdomar. (kurera.se)
 • Kärlsjukdomar kan ge en mångfasetterad symtombild som ställer krav på bred kompetens hos hela teamet som arbetar med kärlsjukdomar oavsett professionstillhörighet. (adlibris.com)
 • Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är hjärt- och kärlsjukdomar den ledande dödsorsaken över hela världen. (stegforhalsa.se)
 • Att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar i arbetslivet står i fokus för en femårig studie vid Karolinska Institutet (KI). (arbetsmiljoforskning.se)
 • Det här visar en omfattande internationell studie som nyligen presenterades på ESC-kongressen i Paris, en av världens största inom hjärt- och kärlsjukdomar. (sverigesradio.se)
 • Ytterligare specialområden omfattar blodets sjukdomar, kärlsjukdomar och njurtransplantationer. (curlie.org)
 • Dålig kondition var till exempel kopplat till sjukersättning på grund av psykiska sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. (4health.se)
 • Läs mer om forskning kring hjärt- och kärlsjukdomar och kopplingen till sömnapné och SDB. (resmed.com)