• ATPaser vilka används för att bryta ned ATP vilket stör bytesdjurets energiutveckling fosfolipas A2: det mest studerade ormgiftet, vilket under experimentella förhållanden förstör mitokondrier, röda och vita blodkroppar samt blodplättar (trombocyter), De förstör vidare perifera nervändor, skelettmuskulatur, kärlendotel och har vidare effekt presynaptiskt med neurotoxisk aktivitet och opioidliknande sedativa effekter. (wikipedia.org)
  • Sannolikt pga rubbad balans mellan PGI2 och TXA2 i kärlen till följd av hämning av COX-2 i kärlendotel, med bevarad COX-1 funktion i trombocyter. (medinsikt.se)
  • Hos AIDS-patienter och personer som missbrukat anabola steroider kan infektion med Bartonella spp ge s.k. peliosis hepatis, en sjukdom i levern och andra parenkymatösa organ som genom tillväxt av kärlendotel ger lakuner av vätska i nybildade hålrum. (folkhalsomyndigheten.se)