• Från den 20 september 2017 är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke - Familjens Jurist. (familjensjurist.se)
 • Idag är vi två jurister och en konkurshandläggare/ assistent som arbetar på advokatbyrån. (eniro.se)
 • På byrån arbetar advokater och jurister med lång erfarenhet och stor kunskap inom framför allt inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och civila tvister. (eniro.se)
 • Vi hjälper dig att hitta och anlita advokater och jurister samt berättar om hur advokater & jurister arbetar. (hitta-advokat.nu)
 • Ungefär 5000 jurister arbetar inom rättsväsendet såsom exempelvis domare eller åklagare. (xn--gratisjuridiskrdgivning-y8b.se)
 • Därutöver utgör statlig och kommunal förvaltning en sektor som sysselsätter många jurister, i dagsläget arbetar cirka 7000 jurister i denna sektor. (xn--gratisjuridiskrdgivning-y8b.se)
 • Många jurister arbetar med vitt skilda frågor, även om de flesta advokater - som vi ofta förknipper med yrket som jurist - arbetar med brott och straff. (xn--stjrnjuristen-dfb.se)
 • Biträdande jurist är en jurist som arbetar på advokatbyrå, som inte är medlem i advokatsamfundet. (advokatbjornsdotter.se)
 • Som biträdande jurist arbetar man under tillsyn av advokaten och är underkastad samma advokatetiska regler som advokaten, alltså god advokatsed. (advokatbjornsdotter.se)
 • Som juristassistent på avdelningen Kapitalmarknadsrätt arbetar du främst med att handlägga och bereda ärenden samt att biträda chefer och jurister med administrativt stöd. (framtid.se)
 • De som arbetar som advokater måste vara jurister, men alla jurister kan inte jobba som advokater. (bokensframtid.se)
 • Det är ytterst sällan som en jurist enbart arbetar med en enda specifik inriktning. (breakingthenews.nu)
 • En advokatetisk grundregel är att en advokat måste ha ansvar för att den biträdande juristens arbete övervakas på ett betryggande sätt. (advokaten.se)
 • Att man som jurist bör vara engagerad i sitt arbete, kunna vara analytisk och receptiv. (xn--stjrnjuristen-dfb.se)
 • Att bli en duktig jurist kräver många år av studier och hårt arbete. (xn--stjrnjuristen-dfb.se)
 • Basen för juristen arbete är att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problemet. (framtid.se)
 • Att förhandla och företräda ett någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. (framtid.se)
 • Att ge råd till uppdragsgivaren ingår också ofta i juristen arbete. (framtid.se)
 • Vi är hängivna jurister som brinner för vårt arbete och våra klienter. (workbuster.com)
 • Oavsett vad man väljer att tro är svaret på frågan om datorer kan ersätta jurister avhängigt hur vi definierar juridiskt arbete. (legaltech.se)
 • Efter examen ska man ha arbetat tre år med praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå eller genom att driva egen juridisk verksamhet. (advokatbyran.net)
 • Våra jurister tillhandahåller juridisk rådgivning samt upprättande av juridiska dokument och avtal inom familjejuridik och affärsjuridik. (svenskasajter.com)
 • Man måste under minst tre år, jobba vid en praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, som anställd biträdande jurist vid en advokatbyrå, eller vid egen juridisk byrå. (tobbs.se)
 • Om du behöver vidare juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra erfarna jurister. (lawline.se)
 • En jurist har vanligen erlagt en juridisk examen (LL.M.) vid ett av Sveriges sex universitet som erbjuder detta. (alltomjuridik.se)
 • Emellertid är begreppet jurist inte en skyddad titel, varför även en person som saknar juridisk skolning kan kalla sig för jurist och undgå straffrättsligt ansvar. (alltomjuridik.se)
 • Behöver du juridisk hjälp, men tycker att det verkar dyrt att anlita en jurist? (alltomjuridik.se)
 • Datorer kan hjälpa jurister att analysera domar och annan juridisk information och på så sätt underlätta framtagningen av beslutsunderlag. (legaltech.se)
 • Vem som helst får kalla sig jurist, men vanligtvis menas det att en person har avlagt en juridisk kandidatexamen. (lundlsi.se)
 • Detta är på grund av att jurist inte är en skyddad titel och det innebär att vem som helst kan erbjuda juridisk rådgivning. (lundlsi.se)
 • Vem som helst kan kalla sig jurist och starta en juridisk byrå - det sker ingen kontroll från samhällets sida. (advokatbyran.net)
 • En jurist är egentligen endast någon som har läst juridik på något universitet. (xn--stjrnjuristen-dfb.se)
 • Det är många som vill arbeta som jurister, och väljer du att läsa juridik har du många år av intressant jobb framför dig. (bokensframtid.se)
 • Vi går här igenom de olika områden jurister kan jobba med, och informationen tas från bloggen Allt om juridik . (bokensframtid.se)
 • Men i princip kan "vem som helst" säga att de är jurist eftersom de jobbar med juridik. (breakingthenews.nu)
 • I mindre städer är det vanligt att advokater och jurister tar på sig många olika typer av fall. (ledarskapsguide.se)
 • Juristbarometern 2019 har besvarats av över 2100 yrkesverksamma jurister. (legallyyours.se)
 • Juristen bör ha utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska språket. (framtid.se)
 • Svenska jurister. (jurister.live)
 • Alla svenska jurister på nätet. (jurister.live)
 • Enligt Svenska Fotografers Förbunds jurist Thomas Riesler är det inte en brottslig handling att fotografera i en galleria/butik som har fotoförbud, men att ägaren har möjlighet att avhysa fotografen. (lawline.se)
 • Secondment innebär att en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå lämnar byrån för att arbeta hos ett klientföretag, eller hos någon annan som inte är advokat. (advokaten.se)
 • En jurist kan visserligen arbeta som advokat, men en advokat kan inte arbeta om hon, eller han inte är en jurist. (xn--stjrnjuristen-dfb.se)
 • Som jurist kan du välja att arbeta inom rättsväsendet, som advokat eller inom privat eller offentlig sektor. (bokensframtid.se)
 • Advokatsamfundet söker två jurister som har mycket goda juridiska kunskaper för anställning, som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. (advokatsamfundet.se)
 • Under två år erbjuder Advokatsamfundet genom Länsförsäkringar advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal. (advokaten.se)
 • Skillnaden på en advokat och jurist är alltså dels beroende av yrkeserfarenheten och att man anses kvalificerad av Advokatsamfundet för att få titulera sig advokat. (lundlsi.se)
 • Som jurist kan man också specialisera sig inom offentlig rätt (ex.migrations- och barnrätt). (framtid.se)
 • Vi rekryterar jurister på alla nivåer till advokatbyråer, företag, organisationer och offentlig sektor. (legalcareer.se)
 • Fyll i formuläret eller ring oss på 0771-771 070 så hjälper vi dig att komma i kontakt med en av våra jurister! (familjensjurist.se)
 • Det är viktigt att i ett sådant fall ta kontakt med en jurist som är duktig på försäkringsrätt. (juristinfo.nu)
 • Om du inte är medlem i facket eller känner att de inte kan ge dig den hjälp du behöver rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist som kan kolla över ditt ärende och hjälpa dig att tillvarata dina rättigheter. (lawline.se)
 • Vi ser också att behovet av familjejuridiska tjänster växer i vårt samhälle och därför är det också bra om fler intresserar sig för det, säger Lotta Dahlstrand, Kompetens- och Affärsutvecklingschef vid Familjens Jurist. (familjensjurist.se)
 • Jurist- och översättningsbyrån Parks & Partners jurister och översättare erbjuder juridiska tjänster samt översättningstjänster. (svenskasajter.com)
 • Juristavdelningen består av chefsjuristen samt fem jurister och du rapporterar direkt till chefsjuristen. (infotorgjuridik.se)
 • En jurist, har inte samma krav på utbildning, samt att titeln jurist är inte skyddad. (tobbs.se)
 • Till höger syns Alexander Iliev, jurist och företagsrådgivare på Entreprenörföretagen samt ansvarig för Skotta säkert i Sverige. (mynewsdesk.com)
 • Därför gäller det att inte vara rädd för att anlita en jurist, som under minst 4,5 år har utbildat sig för att kunna analysera och lösa juridiska problem. (alltomjuridik.se)
 • Att använda en kvalificerad advokat är dyrare än att anlita en jurist, men då vet kunden att de får hjälp av någon som verkligen kan sitt yrke. (lundlsi.se)
 • Arbetet sker i huvudsak tillsammans med våra jurister och handledning av partner. (infotorgjuridik.se)
 • Att fatta beslut hör till arbetet för många jurister. (framtid.se)
 • Därför erbjuder vi en kostnadsfri Livsbesiktning® , där du och en jurist går igenom din situation och du får veta vad som händer med dina tillgångar om du till exempel skulle gå bort eller separera. (familjensjurist.se)
 • Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå med flest antal nöjda kunder - Välkommen. (familjensjurist.se)
 • LRF Konsult erbjuder en spännande arbetsmiljö där du som jurist kommer att samverka med ekonomer, affärsrådgivare och fastighetsmäklare för att tillgodose kundens behov av rådgivning och för att kunna erbjuda kunden en helhetslösning. (infotorgjuridik.se)
 • Men vad är det då för skillnad på jurist och advokat ? (tobbs.se)
 • Till skillnad från vanliga jurister har advokaten en lagstadgad tystnadsplikt. (advokatbyran.net)
 • Välkommen till Familjens Jurist! (familjensjurist.se)
 • Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. (familjensjurist.se)
 • För åttonde gången utser Familjens Jurist stipendiater för uppsatser inom familjerätt för att uppmuntra till ökad kunskap inom ett allt växande rättsområde. (familjensjurist.se)
 • Familjens Jurist är marknadsledande inom familjejuridik och företaget har under de senaste fem åren sett att intresset för familjejuridiska tjänster har växt. (familjensjurist.se)
 • Intresset är större än någonsin att skapa trygghet i situationer som kan både bli känslosamma och kostsamma och där, inom familjejuridiken, hjälper Familjens Jurist till, säger Lotta. (familjensjurist.se)
 • David tog examen som jurist från Stockholms universitet 2013 med specialinriktning mot bolagsrätt och miljörätt. (lexiqon.se)
 • Det har gått inflation i antalet jurister de senaste åren och fler högskolor/universitet har juristprogram. (legallyyours.se)
 • Generellt menas att personen som utger sig för att vara jurist har en utbildning via juristprogrammet på högskola eller universitet. (breakingthenews.nu)
 • Man kan se att utgifterna skiljer sig markant mellan lärosätena, delvis beroende på att många större universitet och högskolor har egna jurister anställda. (universitetslararen.se)
 • Skillnaden på jurist och advokat är att advokattiteln är skyddad enligt lag. (lundlsi.se)
 • Så om man som klient behöver hitta en duktig jurist - en stjärnjurist, bör man fråga de klienter som juristen har haft innan. (xn--stjrnjuristen-dfb.se)
 • En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och tolka lagar och avtal. (framtid.se)
 • Den biträdande juristen ska vara direkt underställd en principal på advokatbyrån, inte en chef hos klienten. (advokaten.se)
 • Det är lite lättare att bli jurist, det krävs ingen utbildning direkt. (tobbs.se)
 • Vissa upplever svårigheter med att få jobb som advokat eller jurist direkt efter avlagd examen. (lundlsi.se)
 • Är det jurister bör man däremot kontrollera utbildning, erfarenhet och rykte. (breakingthenews.nu)
 • Legal Career är en del av Blendow Group som har 25 års erfarenhet av kompetensförsörjning för jurister. (legalcareer.se)
 • Jurist Stockholm hjälper dig att hitta rätt jurist för rätt uppdrag i Stockholm. (svenskasajter.com)
 • Som jurister är vi hängivna vårt uppdrag och våra uppdragsgivare. (workbuster.com)
 • Jurister kan eventueIIt även få uppdrag som konkursförvaItare . (framtid.se)
 • Nu söker vi ytterligare en jurist till vårt team. (infotorgjuridik.se)
 • RiVe Juridiska Byrå AB söker nu ytterligare jurister till vårt förhandlingsteam. (framtid.se)
 • På liknande sätt är det med juristen - det är i rättegången som det avgörs om du har fått tag i en duktig jurist eller inte. (xn--stjrnjuristen-dfb.se)
 • Att i ett liknande läge rådfråga en jurist är alltid bra. (juristinfo.nu)
 • Skulle inget annat hjälpa, kan juristen väcka frågan i domstol och i så fall stämma försäkringsbolaget som egentligen ska betala ut ersättning. (juristinfo.nu)
 • I många fall kan anlitandet av en jurist på ett tidigt stadium därför bli betydligt billigare än att göra det först när en ordentlig konflikt blossat upp. (alltomjuridik.se)
 • Det handlar om uppgifter/avtal med låg risknivå, där det mervärdet en jurist kan erbjuda är väldigt lågt. (infotorgjuridik.se)
 • Juristen företräder sin uppdragsgivare när avtal och kontrakt ska tecknas. (framtid.se)
 • B de inriktning f r jurister och specielitet f r advokater skiljer som n r du s ker r ttshj lp kan vara en god id att hitta ett l mpligt juridiskt ombud som i Bj rred eller i Sk ne l n . (xn--rttshjlp-0zaf.eu)
 • Spanska jurister kopplades in den gången för att få stopp på de olagliga sändningarna i bland annat Nerja och Torrevieja-området. (svenskamagasinet.nu)
 • Samtliga skribenter på Lexiqon är advokater eller biträdande jurister på advokatbyrå. (lexiqon.se)
 • Samtliga våra jurister kombinerar expertis inom sina respektive verksamhetsområden med en genuin kunskap om svensk rätt. (eniro.se)
 • Den som någon gång har haft behov av en duktig jurist, vet att det inte hjälper att leta efter en duktig jurist på hitta.se. (xn--stjrnjuristen-dfb.se)
 • Push down - Uppgiften är av en sådan natur att den borde delegeras, antingen till en mindre erfaren jurist, eller till en paralegal/assistent. (infotorgjuridik.se)
 • Antingen kan juristen hjälpa dig att förstå texten som anges om villkoren för ersättning på den försäkring som du har tagit, eller så kan juristen få företaget som egentligen ska betala ut ersättningen att göra det som företaget är skyldigt att göra. (juristinfo.nu)
 • Vi söker dig som är en potentiell biträdande jurist med driv och som tycker det är utvecklande att vara del av en snabbrörlig byrå som växer. (infotorgjuridik.se)
 • Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen. (advokatsamfundet.se)