• 9-15: dop, vigsel, jordfästning. (esboforsamlingar.fi)
 • Vi måste också med mera allvar taga oppositionen mot de kristna ceremonierna, vare sig det gäller dop, konfirmation, vigsel, jordfästning, edgång eller dylikt. (stockholm.se)
 • Vid kyrkliga förrättningar - såsom dop, vigsel och jordfästning kan max. (kimitoonsforsamling.fi)
 • Ibland handlar det om någon förestående förrättning, alltså dop, vigsel eller jordfästning. (westerbacka.com)
 • När livet går mot sitt slut eller någon nära anhörig eller vän plötsligt dör, ställs vi inför många svåra frågor: Var och hur ska begravningen ske, kremering eller jordfästning? (fagersta.se)
 • I stället för en jordfästning direkt efter begravningsceremonin i Kiaby kyrka gick sällskapet till församlingshemmet och drack kaffe medan församlingen tog in personal som kunde gräva hålet. (expressen.se)
 • En jordfästning är som en gudstjänst i miniatyr och kan äga rum i ett kapell, en kyrka eller ibland också vid graven. (abosvenskaforsamling.fi)
 • I går, fredag, skedde jordfästning i Mortorps kyrka av stoftet efter Johnny Eskilsson, SA7ALR. (sk7rn.se)
 • Det är en lagfäst medborgerlig rättighet och ett alternativ för dem som står utanför något religiöst samfund, eller för dem som kvarstår men ändå inte önskar jordfästning i Svenska kyrkans ordning. (gislaved.se)
 • Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkan eller annat samfund. (odeshog.se)
 • Den som inte hört till kyrkan kan få en kristen jordfästning om de anhöriga önskar det och om det inte strider mot den avlidnas övertygelse. (esboforsamlingar.fi)
 • Det blev en fin jordfästning, en varm minnesstund och ett vackert avsked. (westerbacka.com)
 • Särskilt rätten till jordfästning utan kista fastslås. (snaphanen.dk)
 • I detta åtagande av universitet ingår anskaffande av kista, svepning, samt transporter till kremering och jordfästning. (umu.se)
 • I en kristen jordfästning välsignas den avlidna till gravens vila och man ber för honom/henne. (abosvenskaforsamling.fi)
 • 3. Det är helt klart att en jordfästning kan och skall vara fylld av hopp. (blogspot.com)
 • När domkyrkan i Lund sägs ha varit fylld vid hans jordfästning, berodde detta också på att man förstått att här hade en storman gått bort. (svensktidskrift.se)
 • I de allra flesta fall kan även jordfästning ske på den ort där man växt upp eller bott. (svenskakyrkan.se)
 • Har hållit min allra första jordfästning som präst. (blogspot.com)
 • Präst besökte byn endast en gång om året så de avlidna måste därför begravas med plats för en sorts trätrumma ovanför kistan, så att de tre skovlarna mull kunde nå denna vid en senare jordfästning. (rattvik.se)
 • Vid jordfästning och urnsättning använda dekorationer av flera slag. (interflora.se)
 • För att definiera ordet begravning kan man säga att det rör sig om någon typ av jordfästning som brukar genomföras av en avliden person. (investigate911.se)
 • Elina Nummi deltog i Koivistos jordfästning i Domkyrkan. (yle.fi)
 • När det gäller förfarandet för begravning och jordfästning rekommenderas kontakt med begravningsbyråer. (laholm.se)