• Den innebär att olika proteiner i cellmembranet (receptorer, jonkanaler m.m) måste lätt kunna flyta omkring för att fungera. (kostdemokrati.se)
 • I postsynapsens plasmamembran sitter en typ av jonotropa receptorer specifika för acetylkolin, vilkas jonkanaler öppnas så fort acetylkolin bundit till receptorn. (wikipedia.org)
 • Receptorer Transportprotein Jonkanaler Enzym Olika måltavlor: Receptorer Vad är en receptor. (apotekvarerpanettet.life)
 • Läkemedelsföretagen har intresserat sig mycket för substanser som riktar sig mot jonkanaler och receptorer i smärtnerver, men vår studie visar att de kan ha fokuserat på fel typ av nervceller, säger Patrik Ernfors. (neurologiisverige.se)
 • Läkemedelsföretagen har intresserat sig mycket för substanser som riktar sig mot jonkanaler och receptorer i smärtnerver, men vår studie visar att de kan ha fokuserat på fel typ av nervceller. (netdoktorpro.se)
 • Mutationer i gener som kodar för olika jonkanaler gör att genomströmningen av respektive jon inte fungerar på ett normalt sätt. (socialstyrelsen.se)
 • Det karaktäristiska utseendet på ett EKG beror så på jonströmmar som uppkommer när en rad olika jonkanaler öppnas i ett bestämt mönster i hjärtat. (wikipedia.org)
 • Vi använder backtrav (Arabidopsis thaliana) och den encelliga grönalgen Chlamydomonas reinhardtii som modellorganismer och kombinerar mätning av klorofyllfluorescens, elektronmikroskopi och molekylärbiologiska metoder för att undersöka vilken roll olika jonkanaler och transportörer spelar. (gu.se)
 • Saniona har en ägarandel om cirka 3 % i Cadent Therapeutics efter Cadents tidigare förvärv av Sanionas avknoppning Ataxion, som bildades för att utnyttja Sanionas expertis inom jonkanaler för behandling av motoriska störningar. (scanaktier.se)
 • Dessa jonkanaler är proteiner i cellmembranet som fortleder den elektriska signalen längs ex. (tbisektionen.se)
 • För att få mer kunskap om hur dessa målproteiner fungerar kommer en viss typ av smärtreceptorer (TRPA1-jonkanaler) från snytbagge och människa att överuttryckas, solubiliseras och renas upp från jästceller på liknande sätt som beskrivits i Moparthi et al. (mynetworkglobal.com)
 • De ljuskänsliga proteinerna har med hjälp av genteknik förts in i nervcellerna och uttrycks i cellernas yttre membran där de fungerar som så kallade jonkanaler - kanaler för elektriskt laddare joner som förs in och ut ur cellen. (lu.se)
 • Jonkanaler är uppbyggda av proteinkomplex och kan öppnas eller stängas under påverkan av elektrisk spänning (membranpotentialen), läkemedel, signalsubstanser (cytoplasmatiska signalämnen) (exempelvis GABA) eller av mekanisk belastning. (wikipedia.org)
 • Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att lovande data från Fas 2a-studien med Tesomet på typ 2-diabetes har valts ut för två posterpresentationer idag vid European Association for Study of Diabetes, EASD-kongressen 2017. (globenewswire.com)
 • Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att bolaget har, apoteket cephaxin i sverige. (sverige-apotek.life)
 • Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att bolagets spinout Ataxion har, nidazyl danmark europe. (apotekvarersverige.life)
 • PRESSMEDDELANDE 22 februari 2015 Michael J. Fox Foundation ger forskningsanslag till Saniona Saniona, ett ledande bioteknikföretag inom jonkanaler, meddelar idag att Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research (MJFF) har tilldelat bolaget ett forskningsanslag på upp till USD 590 700 (cirka 5,1 miljoner kronor). (studylibsv.com)
 • För alla syror är det oxoniumjoner, H³O+, som bildas och dessa joner känner alltså smakcellerna av när de passerar cellens jonkanaler. (portersteken.se)
 • Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst. (umu.se)
 • Jonkanaler spelar en kritisk roll i många patofysiologiska förlopp. (apotekvarer-sverige.life)
 • Saniona har utvecklat en robust, proprietär plattform för upptäckter av nya läkemedel med fokus på jonkanaler - en av ett fåtal vetenskapligt validerade läkemedelsklasser som fortfarande är i huvudsak outnyttjade", säger Jørgen Drejer, Chief Scientific Officer på Saniona. (scanaktier.se)
 • Ataxion grundades 2013 av Saniona och Atlas Venture Inc. i syfte att utveckla Sanionas forskning på SK-jonkanaler inom motoriska störningar. (scanaktier.se)
 • Saniona har även en bred pipeline baserad på den egna plattformen för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, där huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar. (scanaktier.se)
 • Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. (globenewswire.com)
 • Bolagets forskning är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. (vafinans.se)
 • Rod MacKinnon , professor vid Rockefelleruniversitet och Nobelpristagare i kemi, talar om jonkanaler, ett slags proteiner som sitter i nervcellernas cellmembran och som gör att nervimpulserna kan fortplanta sig i vår kropp. (mynewsdesk.com)
 • Ligandstyrda jonkanaler är jonkanaler som aktiveras när de binder ett ligand . (wikipedia.org)
 • I dag forskar Fredrik Elinder på små jonkanaler i hjärnans nervceller. (liu.se)
 • De reagerar antingen med proteiner vid cellytan eller med porlika proteiner som kallas jonkanaler. (uu.se)
 • Båda syndromen orsakas av en förändring (mutation) i någon av de gener som är en mall för tillverkningen av (kodar för) vissa proteiner som ingår som delar av jonkanaler i njurens tubuli (små rör). (socialstyrelsen.se)
 • Vissa ME/CFS-patienter har autoantikroppar mot hormonreceptorer och jonkanaler. (liu.se)
 • Spänningsaktiverade jonkanaler i hjärnans nerver ger upphov till elektriska signaler som gör att vi kan röra oss, känna och tänka. (neuro.se)
 • Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. (aktiespararna.se)
 • Jonkanaler är vanliga mål för läkemedel, till exempel hjärtmediciner, bedövningsmedel och medel som påverkar centrala nervsystemet. (wikipedia.org)
 • När cellen vila, förblir jonkanaler stängd och hålla natriumjoner tränger in i cellen. (videoexplorers.com)
 • Jonkanaler är nödvändiga för olika biologiska funktioner som nervernas signalöverföring, musklernas funktion och hjärtats slag. (wikipedia.org)
 • Dessa är vitala delar i jonkanaler, som har olika funktioner i människokroppen. (gu.se)
 • En intressant fråga är om vi har molekyler i kroppen som binder till jonkanaler på samma sätt. (forskning.se)
 • Jonkanaler indelas efter vilket slags jon, till exempel natrium, kalium eller kalcium, de släpper igenom och efter hur de öppnas. (wikipedia.org)