• Amfolyt Skolkemi - Umeå universitet Isoelektrisk punkt på Annenberg Media - Learner.org (engelsk sida) Isoelektrisk punkt on-line (engelsk sida) SWISS-2DPAGE - en databas med isoelektriska punkter som kommer från två-dimensionell polyakrylamidgelelektrofores (~ 2.000 proteiner) (engelsk sida) Proteome-pI - en proteom isoelektrisk punkt databas (förväntad isoelektrisk punkt för alla proteiner) (engelsk sida) Denna kemirelaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
  • Olika sådana substanser har olika isoelektrisk punkt, beroende på antalet sura och basiska grupper i molekylen och på hur starka syror resp. (wikipedia.org)
  • Skillnaden i isoelektrisk punkt ligger till grund för separationen av substanserna i jonbytarkromatografi och i isoelektrisk fokusering . (wikipedia.org)
  • En individs PI-typ kan bestämmas med hjälp av isoelektrisk fokusering av individens plasma eller serum. (karolinska.se)
  • Serum och likvor IgG separeras i band med elektrofores, eller isoelektrisk fokusering. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Isoelektrisk fokusering är en separationsmetod som bygger på att laddade proteiner vandrar i ett medium (gel) med ett elektriskt fält, samtidigt som dess pH-värde ökar från gelens ena sida till den andra. (wikipedia.org)
  • Med hjälp av den isoelektriska punkten kan man bland annat separera proteiner med en metod som kallas för isoelektrisk fokusering. (wikipedia.org)
  • Centrala metoder som ingår är bl.a. preparativa metoder, proteinrening genom jonbytes- adsorptions- och affinitetskromatografi, reningskriterier och SDS-PAGE, isoelektrisk fokusering samt 2D-elektrofores, masspektroskopimasspektrometri, studier av protein interaktioner och analys av posttransionella modifieringar, spektroskopi med inriktning på proteindynamik och sekundärstruktur, bioinformatik samt en genomgång av biokemisk litteratur och databaser. (lu.se)