• Om igjen og om igjen hører vi at muslimer og verdens politiske ledere hevder at "Islam er fredens religion", sier Walter, men for henne er dette bare tomme ord. (rights.no)
 • Inom Islam har muslimer bråkat, krigat och dödat varandra samt icke muslimer sedan Muhammeds tid. (rights.no)
 • Muslimer i Sverige lever inte på det sättet och följer inte de våldsamma delarna i Koranen», är svaret jag får, därför är min kritik av Islam oberättigad. (rights.no)
 • Hur vissa muslimer väljer att leva och praktisera sin tro är inte ett bevis eller ett argument för vad ideologin Islam lär ut. (rights.no)
 • Islam förespråkar våldsamma straff och döden för otrogna, dvs alla vilka inte är muslimer och utövar Islam. (newsvoice.se)
 • Påståenden om vad islam står för som är riktade mot muslimer i Sverige, för att misskreditera oss som grupp, saknar ofta trovärdiga källor och är bara ute efter att skada och hetsa mot vanliga muslimer i landet. (mitti.se)
 • Då blir kanske bilden av vad vanliga muslimer står för tydligare och acceptansen av islam i Sverige kan bli bättre. (mitti.se)
 • För muslimer är därför islam Guds ord 3.0 . (so-rummet.se)
 • Men, det handlar ju inte om en seriös diskussion om islam utan om att försöka misstänkliggöra människor som ser sig som muslimer. (blogspot.com)
 • Vilken skändning av islam anser muslimer är värst? (wordpress.com)
 • 2 svar to "Vilken skändning av islam anser muslimer är värst? (wordpress.com)
 • Rättrogna, moderata, muslimer borde uppmuntra att man gör narr av de som misstolka och svärtar ner islam. (wordpress.com)
 • Man borde muslimskt håll vara extra kritisk mot just andra muslimer som gör detta eftersom det bl.a. riskerar ge islam och muslimer dåligt rykte. (wordpress.com)
 • I islam betraktas muslimer som herrefolket, överlägsna de så kallade månggudadyrkarna, judarna och de kristna. (wordpress.com)
 • Walter mener Sverige er på ville veier når det hevdes at det er rasistisk å kritisere islam. (rights.no)
 • Når Walter spør andre om hvorfor hun ikke får kritisere islam, er svaret at hun gir næring til rasistiske strømninger i Sverige. (rights.no)
 • Selv om Sverige er et fantastisk land med demokrati, sier Walter, så skjer det noe når temaet islam er på dagsorden. (rights.no)
 • Islam som ideologi är mer våldsam än vad tex Nazismen var under WW2, i Islams namn är det rättfärdigat att döda oliktänkande, så hur länge skall vi tillåta denna våldsideologi i Sverige? (newsvoice.se)
 • Om inte SD ökar sina insatser på att uppmärksamma hoten från Islam och de effekter de har på svenskars normala uppfattningar om vad som betecknar ett civiliserat samhälle kommer både Sverige och vår demokrati snart att vara ett minne blott. (newsvoice.se)
 • Men nu får det vara nog med påhopp mot islam i Sverige. (mitti.se)
 • Alla demokratiska partier i Sverige är fega som inte tar diskussion om rasism mot islam. (mitti.se)
 • Merparten av muslimerna i Sverige anses inte regelbundet praktisera islam. (so-rummet.se)
 • Det är författarens övertygelse att ingående kunskaper om islam och sharia är nödvändiga för att förstå och hantera den samhällsutveckling som Sverige och Europa är mitt uppe i. (books-on-demand.com)
 • Om man vill veta något om hur kristendom förstås i dagens Sverige rekommenderar jag att man kontaktar en präst eller en troende eller en religionsvetare och om man vill veta något om hur islam förstås kan man lämpligen tala med en rättslärd, en imam eller en troende muslim eller kanske en islamolog. (blogspot.com)
 • de som tror på islam har värderingar som inte passar i Sverige och borde inte vara här. (blogspot.com)
 • I den politiska, mediala och kulturella eliten visar man idag i det närmaste en hundraprocentig uppslutning bakom islam och islamiseringen av Sverige. (wordpress.com)
 • Alla normalbegåvade människor i Sverige är emot islam i alla dess former. (ideellkulturkamp.com)
 • Där en religion, nämligen islam, absolutiseras som den enda oinskränkliga. (snaphanen.dk)
 • Islam är en religion och ingen ras. (snaphanen.dk)
 • Islam är en religion och religioner kan vem som helst bekänna sig till. (rights.no)
 • På engelska This paper is concerned with love, law and Islam in marriages between Swedish women and Gambian Muslim men: encounters with religion, religiosity, Islam, Islamic traditions, notions of Swedish, Gambian and Islamic law, and cultural differences. (lu.se)
 • Islam är en monoteistisk religion som grundades på 600-talet e.Kr av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. (so-rummet.se)
 • Islam räknas därför som världens näst största religion. (so-rummet.se)
 • Islam är den yngsta av de fem världsreligionerna och den enda av dem som blev en erkänd religion redan under sin grundares (Muhammeds) livstid. (so-rummet.se)
 • Som utomstående betraktare skulle man grovt förenklat kunna se på judendomen, kristendomen och islam som olika versioner av Guds budskap till människorna, en form av - för de troende inom respektive religion - uppdateringar av Guds ord. (so-rummet.se)
 • Det fungerar inte med islam, inte med kristendom, eller med någon annan religion heller. (blogspot.com)
 • ISLAM ÄR inte en religion och inte heller en kult. (wordpress.com)
 • Även om miljödiskursen inom islam inte är lika synlig som i många andra världsreligioner berör klimatkrisen alla länder oberoende av religion eller kultur. (journal.fi)
 • Å ena sidan är islam en både decentraliserad religion och en religion som tolkas olika . (arbetartidningen.se)
 • För även om islam är en decentraliserad religion, med olika uttolkningar, har den inre reformering som vi talat om i samband med bland annat protestantismen ännu inte ägt rum inom islam. (arbetartidningen.se)
 • Jo för att islam är en monoteistisk religion och denna religion är oförenlig med vår polyteistiska asatro. (ideellkulturkamp.com)
 • Enligt Ayatolla Khomenei gör islam inte någon skillnad mellan politik och religion: "Islam is politics or it is nothing. (samtiden.com)
 • Det finns ingen jämförbar motsättning mellan religion och politik i islam. (samtiden.com)
 • De personer som har lämnat islam - inklusive dess gudsbild och dess syn på Jesus - förtjänar ett betydligt bättre bemötande än så av den svenska staten. (varldenidag.se)
 • Den svenska flatheten känner inga gränser för vad den accepterar under den väl kända föreställningen om politiskt korrekt värdegrund, samtliga samhälleliga institutioner och ca 80% av våra politiker gör nu bildlikt allt för att svensken skall förstå att kritisera islam betyder det samma som att riskera sitt eget liv. (newsvoice.se)
 • I svenska kommuner är man så eftergivna inför islam att man beviljar tillstånd för moskéer utan mycket eftertanke. (wordpress.com)
 • Här finns det religiösa arvet (både kristendomen och islam har sina rötter i judendomen) och den gemensamma förståelsen av Gud som Skapare och Herre. (varldenidag.se)
 • För att lämna islam senare, det är enligt koranen absolut förbjudet och straffas med döden. (sverigeeuropavarlden.com)
 • Nu görs, fortsatte Walter, försök inom islam att framställa religionen som tolerant och fredlig varför man samlat alla "snälla" citat ur Koranen och haditherna i en volym. (wordpress.com)
 • Det finns ingen uttalad rörelse inom "organiserad" islam för att skilja religionen (kyrkan) från den politiska maktutövningen. (arbetartidningen.se)
 • Det är enbart dårar som inte ser vad islam är och vurmar för den våldsamma religionen. (ideellkulturkamp.com)
 • Anledningen till att religionen spelar en politisk roll i muslimska länder, är inte att skrupelfria politiker använder islam för politiska syften, utan att länderna är muslimska. (samtiden.com)
 • islam är för det första inte en raslig tillhörighet och nazister finns numera egentligen bara inom de muslimska leden, så de faller båda platt till marken på grund av sin egen inneboende dumhet. (wordpress.com)
 • När Sverigedemokraterna i Stockholms stad skulle bjuda in såväl muslimska imamer som kristna präster till en diskussion om islam med Mona Walter blev det kalla handen. (wordpress.com)
 • Enligt islam kan en sådan omvändelse föranleda dödsstraff, så att säga att Mona Walter är en kontroversiell figur i muslimska sammanhang är en skrattretande underdrift. (wordpress.com)
 • Islam jämbördigt med kristen tro? (dagen.se)
 • Detta är bara några av alla de frågor som den Omid Pasbakhsh ger sig i kast med i sin nya bok Islam och kristen tro. (sea.nu)
 • Just nu är det de samhällen som styrs av islam som står i centrum, men Adonis påpekar att han egentligen inte säger något nytt. (enligto.se)
 • I och med att Islam inte tillåter gudavbildan och att hinduismen mer än tillåter det så har det bidragit till många konflikter mellan de troende, om vad som egentligen är rätt. (indien.nu)
 • Samma Gud i kristendom och islam? (varldenidag.se)
 • Den förra hävdade att "det är samma Gud inom kristendom och islam", något som med rätta har blivit uppmärksammat i medierna. (varldenidag.se)
 • Alla försök att harmoniera kristendom och islam strandar alltså redan här. (samtiden.nu)
 • En av de hemskaste tendenser i dagens Europa är blockeringen över att kritisera islam. (snaphanen.dk)
 • I stället för att högljutt kritisera kritikerna bör man studera den Islamska ideologin, läsa dess texter och förstå hur Islam verkligen praktiseras. (rights.no)
 • Som offentlig ex-muslim upplever jag inte heller denna fredliga sida av Islam. (rights.no)
 • Shia och sunni, fanatiker och sekulära, ja alla former av islam är vi emot. (ideellkulturkamp.com)
 • I november förra året lanserades boken Islam. (smakprov.se)
 • Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. (smakprov.se)
 • PETER HAMMOND skriver i boken 'Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat' att islam är ett system till 100 % för hela livet. (wordpress.com)
 • Peter Hammond ger med boken Slavery, Terrorism and Islam några enkla verktyg för att reflektera kring den politiska och ekonomiska processen. (wordpress.com)
 • Vår uppgift som kristna är därför att älska också vår muslimske granne och vän, men milt och kärleksfullt ändå på det sätt vi kan visa på den tro som var sann redan långt före islam. (dagen.se)
 • Författaren, som själv är tidigare shiamuslim från Iran, har noggrant studerat källorna till islam och den kristna tron. (sea.nu)
 • Ty det är knappast första gången i den kristna kyrkans historia, som västerlandet konfronterats med islam. (samtiden.nu)
 • I slutändan går det dock inte att förneka att muslimerna ser på sig själva som överlägsna judar och kristna, som i ett muslimskt styrt samhälle har tre val - att omvända sig till islam, att betala skatt till de styrande muslimerna eller att bli dödade. (wordpress.com)
 • Luther konstaterar att islam förnekar att Jesus är Guds son. (samtiden.nu)
 • Då förhöll han sig litet avvisande till ett sådant företag, inte av sympati för islam, utan för att han tyckte det var oklokt att kasta sig in i ett osäkert krigsföretag, när man hade så mycket interna problem inom kristenheten. (samtiden.nu)
 • Uttrycket "islamofobi" är däremot mer intressant att studera, i synnerhet som i praktiken hela västvärlden lider av en mycket tydlig rädsla för islam. (wordpress.com)
 • I denna artikel tittar vi lite närmare på islam. (samtiden.com)
 • Analysen visar att det kan vara meningsfullt att tolka trädplantering som en ekologisk ritual inom islam. (journal.fi)
 • Just detta visar Björner på, då han visar på många saker som är skrämmande med islam: dödsdyrkan, fundamentalism, hat mot frihet. (carlsvanberg.org)
 • Med tanke på att ärkebiskopen Antje Jackelén otaliga gångar visat en vacklande och oklar inställning till islam är det intressant att Martin Luther konstaterade att det inte går att harmonisera islam med kristendom. (samtiden.nu)
 • Vel er det mange som har hevdet opp gjennom årene at det ikke er rasistisk å kritisere islam, men det blir kanskje enda mer kontroversielt når utsagnet kommer fra en svensksomalisk kvinne som har konvertert til kristendommen. (rights.no)
 • Men åter till dessa påståendes formuleringar och till en diskussion om islam och våldtäkt. (blogspot.com)
 • Enligt tidningsuppgifter så har popstjärnan brottats med psykisk sjukdom i USA och det är inte första gången en artist gjort ett liknande utspel, men att konvertera till islam är ingen lek. (sverigeeuropavarlden.com)
 • För visst ljuger väl al shahab och liknande stollar när de påstår att islam ger dem rätt att mörda oskyldiga? (wordpress.com)
 • Den som dristar sig att uttrycka något kritiskt om islam blir genast kallad islamofob, rasist eller nazist. (wordpress.com)
 • Kritik av islam sammanställs istället med rasism och främlingsfientlighet. (snaphanen.dk)