• Alternativa investeringar är en samlingsbenämning på finansiella investeringar som skiljer sig från traditionella investeringar, som framför allt utgörs av aktier , obligationer och fastigheter . (wikipedia.org)
 • Så kan det mycket väl vara, investeringar i te.x. företag/aktier ger på sikt kanske någon procent mer i avkastning per år över tiden jämfört med amorteringar. (blogspot.com)
 • Det är en veckolång global kampanj för att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. (fi.se)
 • Det sa professor Meir Statman från Santa Clara University i en animerad föreläsning vid den nyss avslutade PRI Mistra-konferensen i Sigtuna på temat ansvarsfulla investeringar . (hallbartkapital.se)
 • Alla fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). (sparbankennord.se)
 • De ger dig baskunskaper om de viktigaste inslagen i bankväsendet, exempelvis finansiella system, penningskapande, investeringar och centralbanker. (bookboon.com)
 • På samma sätt som finansiella investeringar inte överlever en ekonomisk kollaps, innebär livets slut även slutet för våra ackumulationer. (sacred-economics.com)
 • Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. (mynewsdesk.com)
 • Nordea Liv & Pension Sverige gör sin största skiftning av investeringar någonsin och flyttar 22 miljarder kronor till hållbara investeringar. (realtid.se)
 • Under de sex första månaderna 2019 har 22 miljarder kronor skiftats om från traditionella investeringar till investeringar med lågt koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier, framgår det av ett pressmeddelande. (realtid.se)
 • Under 2018 skiftade Nordea om Liv & Pension Sverige om 7 miljarder kronor till investeringar med låga koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. (realtid.se)
 • Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på drygt 2,5 miljarder kronor i Norrland. (mynewsdesk.com)
 • Ett stort antal investeringar motsvarande drygt fyra miljarder kronor har gjorts i området under året, vilket medfört över 1000 arbetstillfällen. (mynewsdesk.com)
 • Det är dags att uppmärksamma de orimliga konsekvenser som uppstår när offentliga investeringar finansieras med lån. (faronline.se)
 • Offentliga investeringar i till exempel vägar, idrottsanläggningar, byggnader, bredbandsnät och vattenledningsnät finansieras däremot ofta med lån. (faronline.se)
 • När offentliga investeringar lånefinansieras förs skulden över från dem som beslutade om investeringarna till dem som bor i samhället i framtiden. (faronline.se)
 • Att samma principer inte råder när det gäller offentliga investeringar ger orimliga konsekvenser. (faronline.se)
 • En rimlig princip är därför att offentliga investeringar finansieras av dem som fattar besluten eller efterfrågar dem. (faronline.se)
 • Gemensamt för dessa problem är nödvändigheten av offentliga investeringar, men hur skall dessa säkerställas i tider av nedskärningar och lågkonjunkturer? (katalys.org)
 • Välkomna till en föreläsning med Achim Truger kring för- och nackdelarna med en s.k. gyllene regel för offentliga investeringar, en regel som skapar utrymme för lånebaserade investeringar idag för att ge möjlighet till ökad konsumtion imorgon. (katalys.org)
 • Enligt kommissionens ursprungliga planer skulle fonden bidra med 315 miljarder euro i ökade investeringar under 2015-2017. (wikipedia.org)
 • Arbetet är en del av en mer omfattande klimatstrategi där målsättningen är att samtliga investeringar på aggregerad nivå inte ska bidra till en global uppvärmning överstigande 1,5 grader, vilket är den mer ambitiösa linjen av Parisavtalet", skriver Nordea Liv & Pension. (realtid.se)
 • Börsen har i grunden en sund uppgift att bidra till kapitalförsörjning, investeringar, produktion av nyttigheter, vinster och avkastning, men den har alltid haft ett inslag av kasino över sig. (docplayer.se)
 • De innebär att staten medfinansierar investeringar i infrastruktur som bland annat ska bidra till att en ökad del av persontransporter sker med kollektivtrafik eller cykel. (bussmagasinet.se)
 • Lena Österberg, Carnegies hållbarhets- och aktieanalytiker, kommenterade momentum för ESG-investeringar, risker, möjligheter och hur privata investerare ska bedöma affärsmöjligheter. (carnegie.se)
 • Emellertid försummar investerare ofta ett viktigt första steg i processen med internationella investeringar. (etfsverige.se)
 • Bloggen är en ekonomiblogg med fokus på företagande , investeringar och crowdfunding . (fondanalys.se)
 • En förutsättning för ekonomisk tillväxt är förekomsten av en fungerande finansiell marknad som kan tillgodose behovet av investeringar men även begränsa tillförsel av kapital till mindre framgångsrika företag. (ostersjostiftelsen.se)
 • Nordea Liv & Pension Sverige meddelar i dag att man gör sin största skiftning av investeringar någonsin. (realtid.se)
 • I mer än 30 år har vi hjälpt våra klienter med alla typer av frågor som rör investeringar och handel mellan Sverige och Kina. (vinge.se)
 • Behoven av investeringar i Sverige är stort. (efn.se)
 • En ny ekonomisk politik innebär ett nytt finanspolitiskt ramverk, slopade överskottsmål i statens finanser, och en politik som möjliggör lånefinansierade investeringar. (katalys.org)
 • Fonden är tänkt att finansiera strategiska investeringar i infrastruktur och riskfinansiering för mindre företag. (wikipedia.org)
 • Som en följd av dessa ambitioner har staten satsat på investeringar i infrastruktur, främst när det gäller medfinansiering av anläggningar för kollektivtrafik i kommuner och regioner. (bussmagasinet.se)
 • Kliva ut i vuxenlivet med beslutet att spara & göra investeringar. (tradevenue.se)
 • Lafferkurvan är i modifierad form även tillämplig på risker vid investeringar. (docplayer.se)
 • Det är skoj att också träffa flera av bloggens läsare utanför bloggen och sprida budskapet om kvantitativa investeringar och systematiska strategier. (tradevenue.se)
 • Utveckla din kunskap i ämnen som är relevanta för lyckade investeringar. (connectsverige.se)
 • Vi tar även fram nya verktyg för att underlätta exempelvis syndikerade investeringar. (connectsverige.se)
 • Den 3 december höll Carnegie Private Banking det digitala seminariet om investeringar i vattenförsörjning. (carnegie.se)
 • Temat för seminariet var ansvarsfulla och hållbara investeringar. (etikradet.se)
 • Rapport - Affärsängelnätverk och Investeringar - Ladda ner den här. (connectsverige.se)
 • De flesta av mina tidiga investeringar kommer gå åt skogen, de som är kvar ska täcka för förlusterna. (fondanalys.se)
 • Vi frigör nu medel till nya investeringar, samtidigt som vi planerar att fortsätta vara storägare i Paradox", säger Per H Börjesson som är vd för Spiltan. (avanza.se)
 • Igår kväll hade jag förmånen att få testa lite nya eventuella investeringar och den här gången på vinfronten. (tradevenue.se)
 • Spiltan meddelar att investmentbolaget rekryterat två investment managers då bolaget söker nya investeringar efter framgångarna med börsnoterade dataspelsföretaget Paradox Interactive. (realtid.se)