• Leder till att 5'-proximala introner klipps bort. (wikipedia.org)
  • Det viktigaste som sker i denna bearbetning är att onödiga delar som kallas för "introner" klipps bort. (slideplayer.se)
  • Detta beror på förekomst av introner (icke-kodande regioner) på DNA, vilka klipps bort från det mRNA det skrivs över till, så att man kan kombinera ihop exoner (kodande regioner) på en mängd olika sätt beroende på vad cellen behöver för protein. (naturvetenskap.org)
  • Bitarna som inte används kallas introner. (jackabacon.com)
  • Regionerna mellan kallas introner, M. Kort sagt, de behöver en sund binär optionsstrategi vars genomförande kommer att ge betydande vinster och hjälphandlare uppnår höga vinster. (december-21-2012.co)
  • Prokaryoter har otroligt kompakta genom jämfört med eukaryoter, mest för att prokaryotgener saknar introner och stora icke-kodande regioner mellan varje gen. (dustyway.com)
  • med 2 alleler (kan också finnas med fler alleler) A1A1 A1A2 Introner Regulatoriska regioner rDNA histoner A2A2 Kärn-DNA Mini- och mikrosatellit DNA icke-repetetivt (ex. (studylibsv.com)
  • I går kväll fick vi besök av Nobelpristagaren Phillip Sharp som belönades för sina upptäckt om introner i eukaryot DNA. (ungaforskare.se)
  • En gen kan således förstås som mängden av alla delar av DNA, minus introner som är nödvändiga för att göra skapa en funktionell RNA-molekyl. (jackabacon.com)
  • I stället innehåller introner ofta information som hjälper cellen att reglera när och hur mycket av det specifika proteinet som ska tillverkas. (fof.se)